Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Heb je interesse in de geneeskunde in combinatie met wetenschappelijk onderzoek?

Dan is de premaster Zij-Instroomprogramma Geneeskunde iets voor jou.

We zoeken gemotiveerde kandidaten die al een universitaire biomedisch georiënteerde bachelor (en/of masteropleiding) hebben afgerond en een brede interesse hebben.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan Zigma, het Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU, voldoe je aan de volgende toelatingseisen: 

  1. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg.
  2. Je hebt een afgeronde universitaire bacheloropleiding.
  3. Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotie traject (PhD), heb je op het moment van de start van  Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond.
  4. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.

  Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 15 augustus 2021: 

  • Beta-gamma met major Biomedische wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Biofarmaceutische wetenschappen
  • (Medische) Biologie
  • Diergeneeskunde
  • Farmacie
  • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
  • Gezondheid en Leven
  • Klinische Technologie van de TU Delft/UL/EUR
  • Liberal arts & sciences (pre-med)
  • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
  • Medische natuurwetenschappen
  • Psychobiologie
  • Technische geneeskunde
  • Voeding en Gezondheid van de WUR 

  Kandidaten die één van bovengenoemde vooropleidingen hebben afgerond (of gaan afronden voor 15 augustus 2021), kunnen zich tijdens de periode vanaf 12 november 2020 en tot uiterlijk 15 januari 2021 direct aanmelden via de link op deze site.

  Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

  Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

  Kandidaten die niet één van bovengenoemde opleidingen hebben afgerond, kunnen in sommige gevallen toch ook deelnemen. We hebben bijvoorbeeld ervaring met studenten die toegelaten zijn met de volgende vooropleidingen: 

  • Bewegingswetenschappen 
  • Farmaceutische wetenschappen.

  Met deze, maar ook met andere biomedisch georiënteerde universitaire opleidingen, kun je ook toegelaten worden tot de selectieprocedure, mits:

  • jouw bacheloropleiding in het curriculum verplichte biomedische vakken heeft binnen één of meerdere van de basiskennisdomeinen zoals hieronder benoemd EN
  • in jouw pakket van verplichte vakken en keuzevakken, minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding.

  De zeven basiskennisdomeinen zijn: 

  • Fysiologie van hart, nieren en longen 
  • Moleculaire biologie (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
  • Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten en stofwisseling
  • Anatomie en embryologie
  • Histologie (van cellen en weefsels)
  • Infectie en afweersysteem
  • Hormonale regelsystemen

  Om te beoordelen of je aan bovenstaande criteria voldoet laat je je vooropleiding beoordelen.

 • Je vooropleiding laten beoordelen

  Je kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te laten beoordelen of jouw vooropleiding voldoet voor deelname aan de selectieprocedure.

  1. In september 2020.
   De deadline voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2020-2021" is 23 september 2020. Deze deadline is verstreken.
  2. In januari 2021.
   De deadline voor het tweede moment voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2020-2021" is 15 januari 2021. Je ontvangt vóór 1 februari  bericht van de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure.

  Voor beide momenten geldt dat je het geheel ingevulde formulier (“Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022”) via de link online kunt invullen en indienen. In dit online formulier wordt ook gevraagd om de volgende bestanden te uploaden: 

  • de cijferlijst behorend bij je bachelordiploma met studiepunten (ECs) en/of een overzicht van je studieresultaten uit het studieregistratiesysteem van jouw universiteit.
  • uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen. 
  • een kopie van je diploma voor zover van toepassing.

  Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:

  • het niveau en de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
  • de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken.

  Let op: als jouw vooropleiding hierboven is genoemd in de opsomming van de bacheloropleidingen die direct worden toegelaten tot de selectieprocedure onder de tekst “toelatingseisen”, dan hoef je dit online formulier voor beoordeling van de vooropleiding, niet in te vullen.

  Heb je een universitaire (voor)opleiding afgerond in het buitenland, ook dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding beoordelen. Vul bij je aanmelding het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022" ook in.   

 • Selectieprocedure

  Aan de inhoud van onderstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten.

  Additionele informatie over de Zigma selectieprocedure 2020-2021 in verband met corona: 

  In verband met alle geldende maatregelen rondom de coronacrisis waren wij genoodzaakt om de kennistoets online af te nemen. Deze heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 februari 2021 met online monitoring. De tweede stap in de selectieprocedure ( beoordeling van reeds toegestuurde uitgebreide CV-formulieren en bijlagen) zal ook geheel online plaatsvinden. De derde stap in de selectieprocedure (de interviewrondes) zal plaatsvinden op 12 april 2021. Inmiddels is bekend dat ook deze laatste ronde van de selectie online moet plaatsvinden. Dit betekent dat de organisatie zal wijzigen. Alle kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure zullen hiervan op de hoogte gebracht worden in de mail waarin ook de uitslag van de eerste twee rondes gecommuniceerd wordt.

  Voor studiejaar 2021-2022 zijn er 24 zij-instroom plekken. Voor deze 24 plekken selecteren we in drie rondes de meest talentvolle studenten waarvan wij verwachten dat zij het uitdagende programma met succes kunnen doorlopen. Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

  De eerste selectieronde

  Als je je op tijd aangemeld hebt (vanaf 12 november 2020 en tot en met 15 januari 2021) via onze aanmeldprocedure (dit verloopt dus niet via Studielink) en je voldoet aan de toelatingseisen, word je uiterlijk begin februari 2021 door de selectiecommissie Zij-instroomprogramma Geneeskunde uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie vraagt je dan in de uitnodigingsbrief om ook een uitgebreid online inschrijfformulier/CV in te vullen voor de tweede ronde.

  Op 19 februari 2021 doen de uitgenodigde deelnemers een kennistoets. De afname van deze toets zal online plaatsvinden. De toets zal in samenwerking met het LUMC worden afgenomen.

  De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn  negentig tot honderd plaatsen in de tweede ronde.

  Hier vind je het advies ter voorbereiding op de kennistoets evenals een aantal voorbeeldvragen. 

  De tweede selectieronde

  In maart 2021 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je inschrijfformulier, CV en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op: 

  • Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
  • Of je op tijd je bacheloropleiding kunt afronden
  • Extra vakken die je eventueel hebt gevolgd
  • Je eventuele andere vooropleidingen
  • Je affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek
  • Je affiniteit met de gezondheidszorg
  • Diverse relevante prestaties of ervaringen op maatschappelijk, bestuurlijk en academisch vlak.

  Aan het einde van de tweede ronde ontvangen de best scorende deelnemers van deze beide rondes (toets en CV), bericht dat zij door gaan naar de derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een bericht over jouw plaats op de wachtlijst, of een brief dat je helaas niet in de laatste ronde zult worden uitgenodigd.

  De laatste selectieronde

  Tijdens de derde en laatste selectieronde, die plaats vindt op 12 april 2021, zullen korte interviews bij je worden afgenomen. Tijdens deze MMIs (multiple mini interviews) wordt bekeken wie op dat moment het beste aansluit bij de eisen van het programma waarin we je willen opleiden tot een  goede arts én een goede onderzoeker. Er wordt onder meer gelet op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen, studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

  Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een beoordeling. De kandidaten met de hoogste scores van deze drie selectierondes gezamenlijk, worden toegelaten tot Zigma, op voorwaarde dat zij vóór 15 augustus 2021 hun bachelor (en alle andere voor toelating benodigde vakken) halen.

  Informatie selectieprocedure 2021-2022

  23 september 2020Deadline voor 1e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2021-2022
  13 oktober 2020De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding (eerste mogelijkheid) wordt verzonden.
  12 november 2020Start AANMELDPERIODE voor de selectieprocedure Zigma 2021-2022 
  15 januari 2021Deadline voor 2e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2021-2022
  15 januari 2021Deadline voor AANMELDING voor de selectieprocedure Zigma 2021-2022
  Uiterlijk 19 januari 2021Mail ter bevestiging van de aanmelding
  voor februari 2021De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding wordt verzonden
  begin februari 2021Uitnodiging kennistoets en je ontvangt de link naar het CV-formulier per mail
  19 februari 2021Kennistoets vindt online plaats (zie de informatie in het te downloaden leeradvies op de website) en je levert het CV-formulier digitaal in 
  maart 2021Beoordeling van ± 100 CV's van kandidaten met hoogste scores op toets en tijdig ingeleverde CV-documenten
  eind maart 2021Uitslag kennistoets en CV-beoordeling en uitnodiging MMIs
  12 april 2021MMIs ( online en in aangepaste vorm)
  april 2021Uitslag van de selectieprocedure wordt verstuurd
  12 mei 2021Datum waarop de eerste uitgenodigde kandidaten het contract ondertekend moeten hebben voor deelname aan  Zigma
 • Doorstromen naar de Masteropleiding Zij-Instroom Geneeskunde

  Om na de premaster in te kunnen stromen in het masterprogramma Zij-Instroom, de masteropleiding geneeskunde met research profiel, dienen alle vakken tijdig te zijn behaald.

 • De kosten

  Tijdens dit premasterjaar wordt je ingeschreven als premasterstudent aan de VU Amsterdam. Dat betekent dat je een bedrag gelijk aan het wettelijk collegegeld betaalt en recht hebt op gebruikmaking van het studentenleenstelsel en de bijbehorende studenten OV-producten. Voor 2021-2022 is het collegegeld €1.084,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten ongeveer €2.000,-.

  Instellingscollegegeld

  Heb je al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg (volgens het CROHO register) afgerond voor je aan het Masterprogramma Zij-Instroom begint? Dan moet je waarschijnlijk instellingscollegegeld betalen. Het instellingscollegegeld is per september 2021 aan Vrije Universiteit Amsterdam voor geneeskunde €20.556,00 per collegejaar. Op de website van DUO (of in het CROHO register) kun je zien of jouw opleiding in het domein gezondheidszorg valt. Daar kun je ook meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.

  Aan deze informatie over Zigma op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meld je aan

 • Aanmeldprocedure Zigma

  Zigma heeft een afwijkende aanmeldprocedure dan andere (pre)masters aan VU Amsterdam. Je dient jezelf in eerste instantie niet aan te melden via Studielink maar vult een door ons opgesteld online aanmeldformulier in. Dit online aanmeldformulier is beschikbaar gedurende de selectieprocedure van 12 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

 • Online aanmeldformulier

  De aanmelding voor de selectieprocedure voor Zigma 2021-2022 is geopend van 12 november tot en met 15 januari. De termijn voor het invullen van het formulier is verstreken.

 • Online beoordelingsformulier voor vooropleiding

  Het eerste moment ter beoordeling van de vooropleiding is inmiddels verstreken. Vanaf 12 november tot en met 15 januari is het weer opnieuw mogelijk om een formulier in te vullen om je vooropleiding te laten beoordelen. Vul het formulier alleen in als jouw vooropleiding niet direct toegang geeft tot de selectieprocedure en vul ook altijd een aanmeldformulier in als je wilt deelnemen aan de selectieprocedure voor 2021-2022.

  De termijn voor het invullen van het formulier is verstreken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op