Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Verandermanagement: Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

Verandermanagement is een vak, organisatieontwikkeling ook. Ondernemingen en instellingen hebben behoefte aan de hiermee verbonden kennis, kunde en vaardigheden. Daarom richt Verandermanagement aan de Vrije Universiteit zich met haar Verandermanagementopleidingen op practitioners die zich op academisch niveau professioneel willen ontwikkelen. 

Centraal staat de combinatie van de belangrijkste wetenschappelijke kennis en inzichten, ‘evidence’, reflectie en praktijkervaring, eigen cases en ontwikkelvragen en actuele thema’s zoals digitalisering en de energietransitie. Onze opleidingen worden verzorgd  door hoogleraren en diverse docenten met als uitgangspunt: ‘voor practitioners door practitioners’. En we werken evidence based, wat betekent dat we steeds de vraag stellen hoe de beste kennis en inzichten omgezet kunnen worden in oplossingen en antwoorden voor de praktijk. We bieden de  volgende opleidingen op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling:

  • De Basisopleiding Verandermanagement (‘Change agent’)
  • Master of Sciene Verandermanagement. De masteropleiding bestaat uit 3 modules, die ook separaat gevolgd kunnen worden.
    • Advanced Program (‘Practitioner’)
    • Interventionist Program (‘Professional’) 
    • Master of Science Program (‘Master’)

Er zijn allerlei verschillende redenen om een opleiding te volgen. Dat kan zijn doordat je in de praktijk steeds meer verandervraagstukken tegenkomt, een rol hebt gekregen om daarmee om te gaan en daar een stevigere basis onder wilt leggen. 

Het kan ook zijn dat je je veranderkundige aanpak aan wetenschappelijke inzichten wilt toetsen om meer stevigheid te krijgen in je werk. Of het accent kan liggen op het beter willen leren interveniëren of je ontwikkelen tot een veranderkundig master. Om deze diversiteit aan aanleidingen recht te doen, hebben wij ervoor gekozen onze Master of Science zo aan te bieden dat je hem integraal kunt volgen, maar ook een module kunt kiezen die goed aansluit bij je leerbehoefte.

Mogelijkheid ‘Master of Science’ titel

Wij bieden verschillende opleidingen aan, korter en langer, van ‘basis’ tot masterniveau. Binnen de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat de post graduate opleiding Verandermanagement sinds 2000. De tweejarige opleiding is sinds 2015 geaccrediteerd en daarmee de eerste parttime opleiding Verandermanagement die een (internationaal erkende) Master of Science (MSc) titel mag verstrekken. De modules van de master kunnen in principe  los van elkaar gevolgd worden . Gecombineerd leiden ze tot een Master of Science (MSc) titel. 

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!