Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

MSc-opleiding over de complexe samenhang tussen IT en Accountancy

IT Audit Compliance & Advisory (ITACA)

ITACA richt zich op studenten met minimaal een WO-masterdiploma op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, informatica of accountancy. Afhankelijk van de vooropleiding van de student zal de nominale studieduur 2 jaar (RA's en AA's) of 2,5 jaar (overige studenten) bedragen. De beoordeling geschiedt door een toelatingscommissie. Studenten met een HBO- of WO-bachelordiploma dienen eerst een pre-masterprogramma te volgen

Praktische informatie

 • Toelatingseisen

  ITACA richt zich op studenten met minimaal een WO-masterdiploma op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, informatica of accountancy. Afhankelijk van de vooropleiding van de student zal de nominale studieduur 2 jaar (RA's en AA's) of 2,5 jaar (overige studenten) bedragen. De beoordeling geschiedt door een toelatingscommissie. Studenten met een HBO- of WO-bachelordiploma dienen eerst een pre-masterprogramma te volgen.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier en intakeformulier.
  Voorafgaand aan de plaatsing vind er altijd een intakegesprek plaats. Het aanmeldings- en intakeformulier dient tezamen met de bijbehorende documenten per e-mail verzonden te worden naar: edp.sbe@vu.nl

  Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

  De inschrijvingstermijn voor het eerste collegejaar sluit vrijdag 1 januari 2021 (start college januari). De inschrijving voor het tweede en derde collegejaar van de opleiding sluit 14 augustus (start colleges september).

 • Collegegeld en overige kosten

  Jaarlijks dient college-, tentamen- en examengeld te worden voldaan.

  • pre-masterprogramma van ITACA (start september): € 2.850,-
  • college- en tentamengeld voor het eerste collegejaar (januari - augustus): € 4.950,-
  • college- en tentamengeld voor het tweede collegejaar (september - augustus): € 7.950,-
  • college-, tentamen- en examengeld voor het derde collegejaar (september - augustus): € 7.950,-

  Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van syllabi, literatuur en eventuele deficiënties.
        

  De kosten voor een herkansing van de workshop Realisatie van een auditaanpak of een eventueel verlengingsjaar in het kader van het maken van de scriptie bedragen € 3.500,-

  De hiervoor genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Het college-, tentamen- en examengeld dient binnen twee maanden na plaatsing van de student op de opleiding te worden voldaan. Ter betaling van het college-, tentamen- en examengeld wordt een factuur gezonden naar het adres van de student of zijn/haar werkgever, conform de opgave bij het factuuradres op het aanmeldingsformulier. De op de website vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


 • Bereikbaarheid

  Zie routebeschrijving / plattegrond.

  Adres
  Vrije Universiteit Amsterdam
  PGO IT Audit, Compliance & Advisory
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam 

Contact en voorlichting

Coördinator Mw. A. Rahali is te vinden in kamer 6A-51 van het Hoofdgebouw Verder kan je nog contact opnemen via telefoon of per e-mail

020 - 598 6055