Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

MSc-opleiding over de complexe samenhang tussen IT en Accountancy

IT Audit Compliance & Advisory (ITACA)

Wij bieden een duidelijk beeld van de complexe samenhang tussen bedrijfseconomie, IT en Accountancy.

Studiebelasting

Ter indicatie is hieronder een overzicht gegeven van het aantal collegedagen per collegejaar. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van de student zelf (achtergrond, kennis en ervaring van de student en zijn/haar affiniteit met het desbetreffende onderwerp).

 • Collegejaar 1 (januari-juni): 19 collegedagen
  Voor een IT-auditor is het essentieel dat het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) wordt beheerst.
 • Collegejaar 2 (september-juni): 26 collegedagen
  Het tweede collegejaar begint met de module Information System Assurance. Vervolgens wordt ingegaan op de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding en het realiseren en implementeren van informatiesystemen. Na de module over compliance en auditing wordt het tweede collegejaar afgesloten met de module Advisory. 
 • Collegejaar 3 (september-juni): 34 collegedagen
  In het derde collegejaar van de opleiding wordt de brede doelstelling van het tweede collegejaar voortgezet met de module IT Assurance. Vervolgens wordt de noodzakelijke kennis van automatiseringstechnieken en het beheer ervan bijgebracht. De nadruk ligt op materiekennis en interne controle-, beheersings- en beveiligingsaspecten. Het derde collegejaar wordt afgesloten met de workshop Realisatie van een auditaanpak.

Afgestudeerden van deze opleiding voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van:

 • Het management, in het kader van de beperking van onzekerheden;
 • De registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole;
 • Wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels   worden nageleefd;
 • Overige belanghebbenden.

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).

Organisatie

Opleidingsbestuur
ITACA vormt een zelfstandige organisatorische eenheid binnen de School of Business and Economics. De organisatie van deze opleiding is in handen van een bestuur dat ook verantwoordelijkheid draagt voor de opzet en inhoud van het programma. 

Curatorium
Het curatorium oefent toezicht uit op het kwaliteitsniveau van de opleiding. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de accountantskantoren en de Vrije Universiteit. 

VUrORE
VUrORE is de Studievereniging van IT Audit Compliance & Advisory aan de Vrij Universiteit Amsterdam.

Bestaande uit studenten en afgestudeerden van de Postgraduate IT Audit Opleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Iedereen die de studie gevolgd heeft aan de VU of ingeschreven staat, is automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis. Alleen studenten en afgestudeerden kunnen lid worden van de vereniging. Lezingen en studieavonden van VUrORE staan open voor alle leden en leden van NOREA regio Amsterdam. Voor deze activiteiten dient iedereen zich apart aan te melden. Informatie over VUrORE is te verkrijgen via de website: http://www.vurore.nl. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie.