Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De VU is de ‘hofleverancier’ van de Nederlandse financiële top

Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)

De EMFC-opleiding aan de VU is bedoeld voor controllers in concernorganisaties (in de industriële sectoren en in de zakelijke en financiële dienstverlening) en voor professionals die concernorganisaties adviseren en die de ambitie hebben door te groeien naar een hoge financiële functie.

“De opleiding tot VU-RC geeft je een unieke uitgangspositie”

— Arend de Jong, Senior Vice President Corporate Finance & Treasury KLM 

De EMFC-opleiding aan de VU is een op de praktijk gerichte opleiding op wetenschappelijk niveau. Je doet er de kennis, inzichten en vaardigheden op die je als finance professional in deze tijd nodig hebt om zowel het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie als een goede businesspartner voor het management te zijn. De EMFC-opleiding aan de VU bereidt je nadrukkelijk voor op de toekomst. In de opleiding speelt reflectie op de eigen dagelijkse praktijk een grote rol.

Praktische informatie

 • Toelatingseisen

  Studenten met een master Accounting and Control en twee jaar relevante werkervaring kunnen direct starten met de postgraduate opleiding tot registercontroller. Studenten met een masteropleiding met een andere afstudeervariant kunnen ook starten met de postgraduate controllersopleiding, maar moeten wellicht een aantal deficiënties in de speciaal daarvoor georganiseerde Summercourse wegwerken. Voor alle studenten met een voltooide masteropleiding geldt dat in een toelatingsgesprek met de opleidingsmanager wordt vastgesteld of werkervaring en vooropleiding voldoen aan de eisen.

  Instroomtraject voor HBO-ers

  Om toegelaten te worden tot de opleiding, moet je in het bezit zijn van een wetenschappelijke mastertitel. Voor cursisten die nog geen mastertitel hebben is een parttime traject met de masteropleiding Accounting and Control ontwikkeld.

  Deficiënties

  Heb je een andere master dan Accounting and Control? Dan moet je voor de VRC kunnen aantonen dat je bepaalde voorkennis bezit. Dat kan met de vakken op je diploma's. Als dat niet voldoende is, organiseren wij een summercourse om je goed voor te bereiden op de start van de opleiding. In de brochure is hier nadere informatie over te vinden.

 • Collegegeld

  Het collegegeld voor de postgraduate controllersopleiding is in totaal € 19.950 per september 2020 en wordt gefactureerd in twee jaarlijkse termijnen van € 9.975. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het start- en slotseminar, maar exclusief de kosten voor readers en caserechten (€ 250 per jaar).

  De opleiding is in 2 jaar af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een derde jaar te worden ingeschreven dan wordt daar € 695 per jaar voor in rekening gebracht.

  Mits de opleiding binnen 3 jaar wordt afgerond, is begeleiding bij het afstudeeronderzoek in het collegegeld inbegrepen. Is de opleiding niet binnen 3 jaar afgerond en is ook na die tijd nog begeleiding nodig, dan wordt dit apart in rekening gebracht (€ 995).

 • Tijdsinvestering

  Ieder uur college vraagt 1½ tot 2 uur aan voorbereiding. Een reguliere vrijdag kent 6 uur college. Voorbereiding vraagt dus zo'n 9 tot 12 uur.

  Je werkt in teams van 3 of 4 studenten. De voorbereiding is vooral ook bedoeld om met elkaar de materie te bespreken en te reflecteren op de impact daarvan op het werk.

 • Aanmelden

  Voor het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek kun je contact opnemen met het secretariaat van de Controllersopleiding:

  Telefoon: 020 598 6035
  E-mail: controllers.sbe@vu.nl

  Gezien de huidige ontwikkelingen en richtlijnen van de Rijksoverheid / RIVM vinden de toelatingsgesprekken voorlopig telefonisch / online plaats. 

  Na het toelatingsgesprek kun je je tot resp. 15 januari (start februari) of 15 augustus (start september) inschrijven door het insturen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier ontvang je automatisch na het toelatingsgesprek en kan ook worden opgevraagd bij het secretariaat.

 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Informatie hierover kunt u vinden op de pagina van de Open Avond

  Uiteraard is het ook mogelijk om buiten de voorlichtingsavond een afspraak te maken voor een (telefonisch / online ) oriënterend gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat, controllers.sbe@vu.nl of 020 – 598 6035.

 • Vereniging van Registercontrollers

  De Vereniging van Registercontrollers - kortweg VRC - verenigt de afgestudeerden van de Postgraduate Controllersopleidingen aan Nederlandse universiteiten. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. Daartoe wil zij kennisoverdracht stimuleren, zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de erkende Controllersopleidingen (www.vrc.nl).

  De VRC beheert de collectieve dienstmerken 'Registercontroller' en 'RC', waarmee de beoogde kwaliteitsnorm tot uitdrukking wordt gebracht. Naast de leden-RC, die het dienstmerk voeren, kent de VRC geassocieerde leden en aspirant-leden. Aanmelding geschiedt via de Commissie voor de Accreditering. De Raad van Tucht ziet toe op de naleving van de door de Vereniging gehanteerde gedragscode.

 • Publicaties en presentaties

Contact en meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij: Secretariaat Controllersopleiding, kamer 6A-43 Mw. Patty Faase / Dhr. Ewald Liebegut

020 - 598 6035

Volg ons