Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Compliance & Integriteit Management

Compliance is de veiligheidsgordel van de organisatie. Het beschermt de organisatie tegen risico's van buitenaf, maar ook de risico's van binnenuit door gedrag van medewerkers (integriteit). 

Compliance kun je niet gelijkstellen aan wet- en regelgeving. Dat is enerzijds te breed, omdat lang niet alle wet- en regelgeving onder compliance dient te vallen. Anderzijds te beperkt, omdat compliance niet alleen naar de wet- en regelgeving kijkt, maar ook naar de interne gedragsnormen en afspraken die de organisatie zichzelf heeft opgelegd, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn. Compliance gaat in feite over het veilig behalen van de kerndoelstellingen van de organisatie. Het betreft onderwerpen die direct of indirect de "license to operate" van de organisatie kunnen aantasten.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties. En de organisaties leggen zichzelf ook integriteitsnormen op om de risico's - die we de laatste jaren vaak hebben mogen aanschouwen - te mitigeren. In dit veranderende landschap wordt steeds meer gevraagd van de Compliance Officer. Technologische ondersteuning is noodzakelijk om hier het hoofd aan te bieden. Daarnaast verandert de technologie in snel tempo: wat tot voor kort onmogelijk was, is nu realiteit. De Compliance Officer hoeft niet per se de technologie te beheersen, maar hij/zij moet weten welke technologie beschikbaar is en hoe deze gepast kan worden ingezet ten behoeve van Compliance en Integriteit Management.

CIM is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar lang duurt.

Modulair programma

Het is vanaf september 2020 ook mogelijk om de opleiding modulair te volgen:

Module 1: Mens & Menselijk Gedrag

Module 2: Organisaties & Risicomanagement

Module 3: Regulering, Toezicht & Handhaving

Module 4: Data & Technologie

Visie & beleid vanuit een multidisciplinair perspectief

Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? En hoe vertaal je die visie door in beleid? Duidelijk is dat een eendimensionale kijk niet voldoet. Bij compliancevraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook technologie, ethiek en risicobenadering. Daarom benadert de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief en op managementniveau, zonder te verzanden in de kleine details.

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Nadat u de opleiding heeft afgerond, bent u in staat om:

 • compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen (module 2 en 4);
 • het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn (module 1 en 3);
 • de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen (module 1);
 • zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren (module 3);
 • betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico’s en deze te prioriteren (module 2);
 • adequate beheersingsmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico’s (module 1, 2 en 3);
 • compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen (module 4);
 • compliance- en integriteitsaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance) (module 1 en 2);
 • een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren (module 4);
 • vast te stellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van tooling aanvaardbaar zijn overeenkomstig wet- en regelgeving alsmede de waarden en normen van de organisatie (module 3 en 4);
 • het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context (modules 1 t/m 4);
 • het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de essays) (bij elke module apart).

Accreditatie / Certificering / Titel

Nadat u alle examenonderdelen van de opleiding heeft afgerond, ontvangt u het diploma Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM). Deze titel geeft de mogelijkheid tot inschrijving in het ECIM register. Opname in het register geschiedt na toestemming van de afgestudeerde. 
Modulestudenten behalen per module een deelcertificaat. Het behalen van alle vier de deelcertificaten binnen een periode van 5 jaar  geeft ook recht op het diploma.

Onze opleiding is:

 • niet geaccrediteerd door de NVAO en geeft dus géén recht op de door de wet beschermde titel Master of Science (MSc);
 • voldoet aan de opleidingsvereiste om u te laten certificeren bij DSI als DSI Compliance Professional. U wordt, na voldoen aan alle vereisten van DSI, opgenomen in het openbaar register van DSI;
 • door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland, aangemerkt als opleiding waarbij het volgen gedeeltelijke vrijstelling puntenverplichting oplevert voor 3 jaar (m.u.v. 2 HQ PE-punten voor actualiteiten). 

PE-punten

De opleiding Compliance & Integriteit Management levert 5 PE-punten per gevolgd college op. Dit valt onder het Executive Education Programma van de VU.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Meer informatie over de criteria voor uitreiking en Jacobus Oranje vindt u in het Juryreglement.

Kandidaat voordragen

Alumni, studenten en (kern)docenten van de PGO Compliance & Integriteit Management mogen een kandidaat voordragen. Dit kan door middel van dit formulier. U kunt het formulier tot uiterlijk 14 november 2019 invullen. Daarna is inzending niet meer mogelijk.
De jury zal zich na de deadline over de inzendingen buigen en gezamenlijk beslissen aan wie de penning zal worden uitgereikt. Dit zullen zij onderbouwen met een juryrapport.

Winnaar Jacobus Oranje Integriteitspenning 2019

De winnaar van de tweede penning is bekend. Het is mevrouw Prof. dr. Pauline L. Meurs.

Op woensdag 4 juni 2019 is de penning tijdens het jaarlijks Symposium op de VU aan haar uitgereikt door de voorzitter van de jury, de heer Prof. dr. Jean Frijns.

Het juryrapport, tijdens het symposium voorgelezen door Prof. Jean Frijns, vindt u hier.

We feliciteren mevrouw Meurs van harte met de penning en danken haar dat zij bij ons Symposium aanwezig was om de penning in ontvangst te nemen.  

Prijswinnaars

Hieronder een lijst van de winnaars van de Jacobus Oranje Integriteitspenning:

2018:    Prof. dr. Jaap A. van Manen RA
2019:    Prof. dr. Pauline L. Meurs

Uitreiking Jacobus Oranje Integriteitspenning

Compliance & Integriteit Management