Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Compliance & Integriteit Management

De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management is bedoeld voor personen met een afgeronde academische opleiding die gedurende een aantal jaren praktijkervaring hebben opgedaan in een voor de opleiding relevante functie en die een meer grondige kennis op het gebied van Compliance en Integriteit nodig hebben om professioneel verder te groeien.

Concreet wordt hierbij gedacht aan de volgende doelgroepen:

 • Functionarissen van toezichthouders op de financiële sector zoals Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Euronext, het Ministerie van Financiën, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) e.d.
 • Leidinggevenden van financiële instellingen die onder toezicht staan van DNB en AFM, en leden van hun Raden van Commissarissen en/of Audit Committees.
 • Managers en professionals van grote ondernemingen en (non-)financiële instellingen, zoals (toekomstige) Compliance Officers en managers van aan compliance gerelateerde sleutelactiviteiten zoals Risk Management, Interne Controle, Audit, Juridische Zaken, Operations, Financial Control, Corporate Affairs e.d.
 • Externe adviseurs van bovengenoemde instellingen zoals accountants, advocaten, management consultants e.d.

Praktische informatie

 • Toelatingseisen

  Voor de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management gelden de volgende toelatingseisen:

  • U heeft een relevant Master of Science (doctoraal)-diploma van een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Bij voorkeur in Economie, Bedrijfseconomie, Accountancy, Rechten of Bedrijfskunde.
  • Heeft u een ander Master of Science-diploma dan de bovengenoemde, dan besluit de selectiecommissie over uw deelname. De commissie kijkt daarbij of op basis van uw kennis en ervaring een succesvolle deelname mag worden verwacht. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
  • U heeft minimaal twee jaar relevante praktijkervaring. Wij vinden uw motivatie belangrijk, evenals de ondersteuning vanuit uw werkomgeving.
  • Met een Bachelor-/hbo-diploma wordt u in principe niet toegelaten, tenzij uit uw werkervaring, uw post-hbo-opleidingen en -cursussen en eventuele aanbevelingen van uw werkgever blijkt dat succesvolle deelname op academisch niveau verwacht kan worden. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

  Selectieprocedure
  De programmaleiding bepaalt uiteindelijk welke kandidaten worden geselecteerd voor de opleiding.

  Maximale instroom per leergang
  Er worden per leergang maximaal 30 studenten toegelaten.  
  Studenten die zich inschrijven voor de gehele leergang hebben voorrang op studenten die zich voor modules inschrijven. De aanmeldingen voor modules zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De peildatum voor toelating van de modulestudenten is na 1 augustus, dus schrijf tijdig in om verzekerd te zijn van een plaats! 

 • Aanmelden

  Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier en dit per e-mail of per post te versturen.

  Om u in te schrijven voor de opleiding stuurt u het inschrijfformulier op, te downloaden via de link hierboven, samen met:

  • 1 pasfoto
  • kopie paspoort of ID (geen rijbewijs) (zie regels hieromtrent op het inschrijfformulier!)
  • (bij voorkeur gewaarmerkte) kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten
  • curriculum vitae

  Het inschrijfformulier en alle documenten moeten vóór 1 augustus (gescand via de mail of per post) binnen zijn bij het secretariaat van de opleiding. Aanmelden na deze datum kan alleen na telefonisch overleg: 

  Postadres:
  Vrije Universiteit, SBE
  Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management
  De Boelelaan 1105, kamer 6A-88
  1081 HV Amsterdam

  Nadat we uw inschrijving hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging. Als de programmaleiding een intakegesprek nodig acht, leggen we hiervoor ook een datum vast.

 • Collegegeld

  De kosten voor de GEHELE opleiding bedragen voor leergang XVI € 17.995 (euro) (wijzigingen voorbehouden). Readers en examengeld zijn hierbij inbegrepen, boeken zijn voor eigen rekening.  De kosten voor boeken bedragen doorgaans hoogstens € 400 euro voor de gehele opleiding. 

  De opleiding is in twee jaar af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een derde jaar te worden ingeschreven dan wordt daar € 600,- per jaar voor in rekening gebracht. Voor het inhalen van een tentamen (buiten de nominale studieduur) wordt € 400,- in rekening gebracht, voor het (af)schrijven van de scriptie/essays € 700,-.

  Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

  Algemene betalingsvoorwaarden
  Het cursusjaar loopt van september tot juni. De inschrijving voor de opleiding Compliance & Integriteit Management is voor twee jaar. De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt per leergang vastgesteld. Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van cursusgeld.

  Annulering

  • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september van het eerste collegejaar zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 januari van het eerste collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Bij afmeldingen ná 31 december van het eerste collegejaar vindt geen restitutie plaats.
  • Diploma's worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 • Frequentie, startdatum en locatie colleges

  Startdatum is eind augustus of begin september (afhankelijk van schoolvakanties). U heeft in principe bijna wekelijks college van 15.00-21.00 uur. Wij houden wel rekening met alle landelijk vastgestelde schoolvakanties. De colleges worden gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met: Mw. M. (Myriam) Klopper

020 - 5982509

Volg ons op LinkedIn