Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

In eigen tempo naar een senior positie als public controller toewerken

Certified Public Controllersopleiding (CPC)

De opleiding tot Certified Public Controller (CPC) beslaat een periode van vier semesters, verdeeld over twee jaar. 

Gedurende die periode worden er vier modules aangeboden. Tijdens het laatste semester wordt individueel een eindscriptie geschreven. Instromers in januari starten met Module II en doen in totaal een half jaar langer over de studie.

Een mooi carrièreperspectief

De CPC opleiding is een waardevolle investering in je loopbaan én in het publiek belang. De opleiding wordt sinds 2002 aan de VU aangeboden en heeft tot doel om controllers in publieke en non-profitorganisaties op het hoogste niveau op te leiden. Je leert diagnosticeren, analyseren en tot oplossingen van complexe vraagstukken te komen die zich vaak tot over de grenzen van je eigen vakgebied en organisatie uitstrekken. Na afloop mag je de titel CPC voeren: Certified Public Controller, een kwaliteitstitel die wordt uitgegeven door de beroepsvereniging voor Public Controllers, de EICPC. Aansluitend op de beroepsgerichte CPC opleiding bestaat de mogelijkheid om in één semester een wetenschappelijke opleiding af te ronden: de Master of Science (MSc) in Accounting & Control.

“De sector trekt mij aan vanwege de focus op het publieke belang”

“De sector trekt mij aan vanwege de focus op het publieke belang”

Arjan Meerkerk is werkzaam als controlling professional bij de Gemeente Den Haag en heeft net de 1ste module van de CPC-opleiding afgerond. “In de afgelopen maanden hebben we vooral een goed beeld gekregen van de context waarin we als public controllers functioneren, en hoe we daar een effectieve rol in kunnen spelen. Raymond Gradus geeft op eigen wijze kleur aan Public Sector Economics en legt daarbij telkens de link naar de actualiteit. De Brexit, de vlaktaks, en moet je huisafval nu storten of verbranden – het zijn hele diverse onderwerpen die aan bod komen. Het andere vak in deze module is Public Governance, Law & Administration, waarin allerlei (gast)docenten lesgeven, elk met hun eigen perspectief en ervaring. Zo hebben we het gehad over de governance van de semipublieke sector, waar de laatste jaren nogal wat negatieve publiciteit over naar buiten kwam. Denk alleen maar aan de schandalen rondom de woningcorporaties, de fiasco’s met de megalomane bouw en fusies van scholen, etc. Maar ook hoe de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar bijvoorbeeld de status en werking van zelfstandige bestuursorganen. De sector trekt mij aan vanwege de focus op het publieke belang en het krachtenveld waarin het zich bevindt. Om als controller in deze sector optimaal te functioneren, is een goedgevulde toolbox onmisbaar, met zowel actuele theoretische kennis en inzichten als praktijkervaringen en competenties. De CPC-opleiding is daar bij uitstek de geschikte opleiding voor.”

Arjan Meerkerk

“Het helpt me oog te houden voor maatschappelijke waardecreactie”

“Het helpt me oog te houden voor maatschappelijke waardecreactie”

Merel Heuvelmans is controller bij een grote gemeente. “Ik ben werkzaam bij het maatschappelijk domein binnen de gemeente en houd me als controller bezig met het vluchtelingenvraagstuk en onderwijs. Mijn vorige opleiding tot RA was voornamelijk toegespitst op de private sector, in mijn huidige functie heb ik meer behoefte aan publieke bagage. De CPC opleiding geeft veel kennis en inzicht in de ins & outs van de publieke en non-profitsector en stimuleert je om oog te houden voor maatschappelijke waardecreatie. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die je als controller nodig hebt om aandacht te krijgen voor je adviezen of beleid. Daardoor voel ik me nu steviger in mijn schoenen staan bij interne inhoudelijke discussies en heb ik een betere balans gevonden in de ondersteuning van de organisatie enerzijds en mijn onafhankelijke rol anderzijds. Wat ook helpt is de samenstelling van onze lichting. Andere cursisten komen uit de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs of de rijksoverheid. Dat vergroot je netwerk en de verschillende invalshoeken vond ik erg inspirerend.”

Merel Heuvelmans

“Een interessant en nuttig netwerk erbij”

“Een interessant en nuttig netwerk erbij”

Duco Stuurmans is directeur Maatschappelijk Domein bij een grote gemeente. “Ik ben de studie met name gaan doen om meer theoretische bagage op te doen als controller in de publieke sector. De focus binnen de (semi)publieke sector is breder dan in de private sector: doelstellingen zijn vaak niet eenduidig, niet-financiële informatie speelt een belangrijke rol en de sector kent haar eigen specifieke rechtsvormen, verantwoordingslijnen en belangentegenstellingen. De studie heeft mij vooral geleerd hoe je hier naar kunt kijken en hoe je afhankelijk van de situatie kritisch kunt adviseren. Maar ook dat regels en procedures en het produceren van veel managementinformatie niet per definitie tot betere beheersing leidt. Meer ‘softe’ vormen van control, zoals heldere strategieformulering, personeels- en beloningbeleid kunnen soms effectiever zijn als beheersinstrumentarium. Het is een periode van hard studeren geweest, maar het feit dat je dat met een leuke assertieve groep doet, maakt het wel veel dragelijker. Je leert van andere manieren van aanpak in andere type organisaties. Met de studie krijg je er daarmee gratis en voor niets een interessant en nuttig netwerk bij.”

Duco Stuurman

"Een schot in de roos"

"Een schot in de roos"

Annette Fijn van Draat is manager bedrijfsvoering bij een groot ziekenhuis. “Voor mij was de CPC-opleiding een schot in de roos. Na een behoorlijke dosis financiële ervaring in het bedrijfsleven te hebben opgedaan, maakte ik met mijn eerste baan in de zorg de omschakeling naar de non-profitsector. Ik koos voor de CPC-opleiding omdat ik behoefte had aan verdieping van mijn kennis over de inrichting van de (semi)publieke sector, de bestuurlijke cultuur en de wettelijke kaders. De opleiding biedt een breed pakket van vakken, toegesneden op de eigen dynamiek van die sector. Zo worden sturings- en beheersingsvraagstukken van meerdere kanten belicht. Kort na het behalen van mijn diploma maakte ik de overstap naar een groot ziekenhuis. Als manager bedrijfsvoering maak ik daar nog steeds veel gebruik van de kennis en vaardigheden die ik opdeed bij de CPC-opleiding. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is ook de aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die je als controller nodig hebt om aandacht te krijgen voor je adviezen of je beleid. De combinatie van studie, baan en gezin was weleens zwaar, maar het was het meer dan waard."

Annette Fijn van Draat

“Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt”

“Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt”

Klaas den Oudsten is controller bij een penitentiaire inrichting. “Voor mij heeft de opleiding veel betekend om de bedrijfsvoering van de gevangenis als bijzondere overheidsinstelling in de vingers te krijgen. Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie, hoe je processen inricht. Maar ook wat het betekent om in een organisatie te werken met een politieke context. Daar is de opleiding bij uitstek op toegesneden. De samenhang van de vakken maakt de opleiding sterk. Voor mijn dagelijkse werk heb ik veel gehad aan vakken als bestuurlijke informatievoorziening en management control. Zelf studeerde ik regelmatig in de avonduren en in het weekend. Een voordeel van deze studie is ook de modulaire inrichting. Tijdens de vakanties ben je gewoon vrij. Daardoor is het goed vol te houden. Maar ook vanwege de docenten. Die zijn erg betrokken bij hun vak. En je kunt merken dat ze vanuit hun eigen positie betrokken zijn bij de publieke zaak.”

Klaas den Oudsten

“Het totaalplaatje bepaalt het perspectief”

“Het totaalplaatje bepaalt het perspectief”

Hans Zwanenburg is senior medewerker Planning & Control bij een gemeente. “Ik houd me bij de gemeente bezig met de financiële kaders en de interne controlling, zoals kwaliteitszorg voor de interne processen. Ik heb in de CPC-opleiding geleerd anders te denken. Vroeger werkte ik vanuit de details naar een bepaalde begroting toe. Maar een bestuur denkt vooral vanuit het totaalplaatje. Dat bepaalt het perspectief. Het denken vanuit een helikopterview werd voor mij een nieuwe dimensie die ik dankzij de opleiding heb ontdekt. Ik herken nu processen veel sneller en kan nu gemakkelijker tot een resultaat komen. Wat mij ook sterk aansprak is de aandacht bij de VU voor maatschappelijke waarde. De opleiding is niet alleen gericht op persoonlijke groei, maar ook op groei van de organisatie waarvoor je werkt. Je hebt voor de opleiding wel discipline nodig. Het is intensief en daar moet je doorheen. De groep helpt je daar gelukkig bij. Samen kom je er wel!”

Hans Zwanenburg