Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Systematische gereedschappen om bij te dragen aan de beroepspraktijk

Action Research meets Design Research

Wil je beroepspraktijken en maatschappij verder helpen met innovatie en ontwikkeling? En wil je dat op een wetenschappelijke manier doen? 

De Leergang Action Research meets Design Research levert je gereedschappen om op een systematische wijze bij te dragen aan professionele en maatschappelijke ontwikkeling. Je ontdekt hoe je kunt pendelen tussen theorie en praktijk en tussen methodische grondigheid, praktische relevantie en ethische verantwoordelijkheid. Je maakt kennis met belangrijke inzichten uit ontwerpgericht onderzoek en actieonderzoek. Je leert de belangrijkste stromingen, handelingsprincipes en sleutelfiguren kennen en leert schakelen tussen verschillende rollen (onderzoeker, adviseur, beroepsbeoefenaar, ontwerper, facilitator).

Onderzoek doen in de praktijk vraagt veel van jou als onderzoeker. Je moet dealen met complexiteit, context, machtsverhoudingen, veranderlijkheid en de beperkingen en mogelijkheden die daarmee gepaard gaan. In interactie met anderen bouw je wat op. Ook ben je aan het pionieren op een terrein waarop nog niet zoveel mensen actief zijn. Dat is boeiend, maar kan ook erg spannend zijn. Het is op zo’n moment goed om sparringpartners te hebben met wie je je verhaal kunt delen. De leergang is zo opgezet dat deelnemers en docenten van elkaars dilemma’s kunnen leren en vrijuit met elkaar kunnen spreken.

De komende jaren zal praktijkgericht onderzoek alleen maar belangrijker worden. Niet alleen het werkveld vraagt erom, ook het kennisbeleid van de overheid beweegt zich steeds meer in deze richting. Met de leergang Action Research meets Design Research willen we bereiken dat er een gemeenschap van onderzoekers ontstaat die hebben geleerd hoe ze theorie en praktijk met elkaar kunnen verbinden. Een groep die elkaar stimuleert om kennis te delen en praktijkgericht onderzoek in Nederland verder te ontwikkelen.

Wil je toelichting op het programma of overleg over deelname, neem dan contact met programmadirecteur Gertjan Schuiling via ARmeetsDR.sbe@vu.nl.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!