Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Aandacht voor gedrag, organisatiecultuur en dynamiek in een organisatie

Academische werkplaats "De Public Auditor"

Aandacht is nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces daagt u als auditor de organisatie uit zelf mogelijkheden te verkennen, de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Als onafhankelijke derde, de luis in de pels, degene die de organisatie een spiegel voorhoudt. 

Dat vraagt van auditoren (in teamverband) kennis over bijvoorbeeld organisatieontwikkeling en management, zicht op betekenis van maatschappelijke ontwikkelingen en professionele vaardigheden op gebied van onderzoek en gespreksvoering. 

Na afloop hebt u zich ontwikkeld tot waardevol strategisch gesprekspartner voor het bestuur en management en kunt u als public auditor meer betekenis geven aan de organisaties waarvoor u werkt. Een goede auditor in de publieke sector treedt vooral op als kritische sparringpartner, die (nieuwe) inzichten aanreikt, wijst op kansen en eventuele risico’s, omdat “het eigen oog zichzelf niet ziet”.  Een goede public auditor onderzoekt, observeert, verdiept, bevraagt, daagt uit, verbindt en confronteert.   

Programma

In zes bijeenkomsten wordt u gevoed en uitgedaagd door een aantal inhoudelijke bijdragen, verzorgd door hoogleraren en docenten van het Zijlstra Center. Zij gaan met u in gesprek om actuele vraagstukken van uw organisatie te verdiepen en zullen steeds verschillende leerperspectieven aanreiken. Leermanager Ronald Stevens verzorgt enkele inhoudelijke onderdelen en is gedurende alle modules aanwezig als begeleider van de deelnemers.

Bijeenkomsten

De werkplaats gaat van start op 24 september 2020 en bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

24 september 2020 Startbijeenkomst: Positie van public auditing
Docent: dr. Ronald Stevens.

29 oktober 2020 Online college Public management
Docent: prof. dr. ir. Gerda van Dijk

3 december 2020 Online college Public control en riskmanagement
Docent: dr. Tjerk Budding

28 januari 2021 Online college Board room dynamics
Docent: prof. dr. Rob van Eijbergen.

11 februari 2021 Werkcollege Interventievaardigheden voor auditoren
Docent: dr. Ronald Stevens

22 april 2021 Afsluitende bijeenkomst op de VU
Docent: dr. Ronald Stevens