Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Onderzoek en analyseer menselijk gedrag en welzijn

Heb je veel interesse in mensen en wat ze beweegt? Vraag jij je af wat de diepere lagen en invloeden zijn van menselijk gedrag? Wil jij anderen inspireren en inzichten geven zodat ze beter kunnen functioneren? 

Dan is de studie Psychologie iets voor jou.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij


  Hbo propedeuse
  Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B of C.

  Normaal gesproken moet je jouw hbo propedeuse hebben afgerond om te mogen starten met een wo-bachelor. De coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen. Universiteiten krijgen daarom voor het collegejaar 2020-2021 van de minister de ruimte om af te wijken van de eis dat een hbo propedeuse moet zijn afgerond. Hbo-propedeusestudenten die in 2020-2021 willen starten met een bacheloropleiding aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU worden toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  1. Een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling, uiterlijk 1 augustus aan te leveren bij de VU;
  2. Je mist nog maximaal één vak of, indien meer vakken, een maximum van 6 EC;
  3. Je behaalt vóór 1 januari 2021 zijn/haar hbo-propedeuse. Indien dit niet lukt, wordt de bachelorinschrijving aan de VU beëindigd.
  4. Je kan een verzoek tot uitstel van de bacheloruitschrijving aan de VU indienen bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen als duidelijk is dat de hbo-instelling niet in staat is gebleken de student in de gelegenheid te stellen ontbrekende vakken op het hbo af te ronden vóór 1 januari 2021.

  Hbo bachelor
  Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B of C.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • Wiskunde A, B of C
  • Biologie


  Meer weten?

  Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

  Deficiënties wegwerken?
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  Hoe behaal je een vwo-deelcertificaat?
  Wil je je voorbereiden op het behalen vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of ROC bij jou in de buurt of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau geven. Een deelcertificaat is een onderdeel van het staatsexamen.

  Ja, ga je ervoor?
  Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding. De deadline om je aan te melden voor het collegejaar 2020-2021 was 15 januari 2020. Je kunt je vanaf oktober 2020 tot uiterlijk januari 2021 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. (De exacte datum wordt in het najaar bekend gemaakt.) Heb je specifieke vragen over de selectie? Mail naar selectiepsychologie.fgb@vu.nl 

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Buitenlands diploma
  Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Engels*
  • Nederlands*
  • Wiskunde A, B of C
  • Biologie

  * Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

  Meer weten?
  Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

  Deficiënties wegwerken?
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  Hoe behaal je een vwo-deelcertificaat?
  Wil je je voorbereiden op het behalen vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of ROC bij jou in de buurt of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau geven. Een deelcertificaat is een onderdeel van het staatsexamen.

  Ja, ga je ervoor?
  Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding. De deadline om je aan te melden voor het collegejaar 2020-2021 was 15 januari 2020. Je kunt je vanaf oktober 2020 tot uiterlijk januari 2021 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. (De exacte datum wordt in het najaar bekend gemaakt.)Heb je specifieke vragen over de selectie? Mail naar selectiepsychologie.fgb@vu.nl 

 • Numerus Fixus

  Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding.
  De deadline om je aan te melden voor het collegejaar 2020-2021 was 15 januari 2020. Je kunt je vanaf oktober 2020 tot uiterlijk januari 2021 aanmelden voor collegejaar 2021-2022. (De exacte datum wordt in het najaar bekend gemaakt.)

  Voor het collegejaar 2020-2021 hebben we een beperkt aantal plekken beschikbaar en hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). Dat kan betekenen dat niet iedereen die Psychologie aan de VU wil studeren, kan worden toegelaten. Naast Psychologie aan de VU kun je je voor één andere NF-opleiding in Nederland aanmelden. Je mag één plaats accepteren, mocht je voor twee opleidingen zijn toegelaten. De deadline voor het aanmelden voor deze opleiding voor collegejaar 2021-2022 is uiterlijk in januari 2021. De exacte datum wordt in het najaar bekend gemaakt. Je ontvangt dan alle informatie over de verplichte selectietest. Voor de opleiding Psychologie zijn er in totaal 600 plaatsen beschikbaar aan de VU.

  Hoe ziet de selectie eruit?
  Als je je tussen 1 oktober 2019 en 15 januari 2020 (23.59 uur CET) hebt aangemeld voor de opleiding, kun je meedoen aan de selectieprocedure. Na je aanmelding in Studielink ontvang je hier van de opleiding per e-mail meer informatie over.

  Wij hanteren twee criteria om studenten te selecteren:

  1. Gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding Hiervoor tellen mee: de eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (bijv. 6 VWO, HBO propedeuse of HBO bachelor), voor zover eindcijfers bekend zijn. Anders: cijfers laatste overgangsrapport (5 VWO, 5 HAVO, 4 MBO).
  2. Een selectietoets, bestaande uit een:
   • Inhoudelijke Psychologietoets
   • Methodologietoets


  De selectietoets is gebaseerd op studiestof, die representatief is voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Psychologie aan de VU. Om de opleiding met succes te kunnen afronden, is voldoende beheersing van de Engelse taal belangrijk. De meeste studiestof is Engelstalig en de hoorcolleges van de inhoudelijke Psychologievakken worden in het Engels gedoceerd. Om die reden is het te bestuderen studiemateriaal Engelstalig en wordt de selectietoets in het Engels afgenomen.

  Afname selectietoets
  Nederlandse studenten maken de Engelstalige selectietoets op zaterdag 15 februari op de VU-campus. Je krijgt van ons bericht over het exacte tijdstip en locatie. Zaterdag 15 Februari is de enige datum waarop de selectietoets gemaakt kan worden. Hier is geen uitzondering op mogelijk. Lukt het je niet om de selectietoets te maken, dan kunnen we je helaas geen rangnummer geven. Zonder rangnummer is het niet mogelijk om met de opleiding te starten.

  Lees meer over de selectieregels en deadlines voor opleidingen met een selectie op onze pagina over numerus fixus.

  Te bestuderen literatuur en oefenmateriaal
  Ongeveer twee weken voorafgaand aan de toets ontvang je per e-mail toegang tot de benodigde literatuur.

  Hoe wordt de uitslag bepaald?
  De score die we bepalen op basis van je cijfers van je vooropleiding telt voor 30% mee. De scores op basis van je behaalde resultaten op de psychologie- en methodologietoets tellen elk voor 35% mee. De drie scores gezamenlijk bepalen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing.

  Belangrijke data:

  • 15 januari 2020 (23.59 uur CET): aanmelddeadline in Studielink
  • 15 februari 2020: afname toetsen op de VU (locatie en tijd worden per e-mail bekend gemaakt)
  • 15 april 2020: uitslag selectieprocedure bekend
  • 15 juli 2020: voldoen aan vooropleidingseisen en betaling collegegeld
 • Wiskunde-deficiëntie: cursus en toets

  Let op: de wiskundecursus en -toets wordt in collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden op de VU. Hier vind je meer informatie over het behalen van deelcertificaten op VWO-niveau.

  Voor sommige aankomend studenten geldt een wiskunde-eis. Dit is het geval als je een hbo(-propedeuse) hebt of als je je voorbereidt op het colloquium doctum voor Psychologie. Je wiskunde dient op vwo-niveau te zijn. Door de wiskundetoets voldoende te maken, voldoe je aan deze eis.

  Wiskundetoetsen 
  Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen. Deze vinden plaats in het voorjaar van 2020: op maandag 23 maart, dinsdag 16 juni en woensdag 8 juli. Je kunt je hiervoor aanmelden per 1 november 2019. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen. Er worden drie toetsmomenten per jaar aangeboden. Er is geen dus herkansingsmogelijkheid voor de toets van 8 juli, ook niet voor onvoorziene omstandigheden. Meld je aan via het online formulier

  Wiskundecursus en toets 
  De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Let op! De Wiskundecursus voor 2020 zit vol, je kunt je niet meer aanmelden! Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. In februari 2021 start er weer een wiskundecursus. 


  Ingangsniveau: Rekenvaardigheden zoals kunnen rekenen met breuken en negatieve getallen, beheersing van de tafels van vermenigvuldiging en kunnen toepassen van voorrangsregels zijn een belangrijke voorwaarde om de cursus met succes te kunnen doorlopen. Zorg dat je die rekenvaardigheden hebt bijgespijkerd voordat je aan de cursus begint. Tijdens de cursus is hier geen tijd meer voor. Mocht tijdens de cursus blijken dat je niet mee kan komen op het niveau is dit geen reden tot restitutie. Na 18 bijeenkomsten dien je op 6 VWO een toets te kunnen maken. De cursus is gericht op studenten met een HAVO 5 wiskunde niveau. 

  Voorbereiding wiskundetoets 
  De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m C) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 4e druk, 2018, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-87626-5, verkrijgbaar bij de boekhandel en online o.a. bij bol.com. Let op: de 3e druk uit 2010 is verouderd en niet geschikt. Verder heb je nodig een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA. NB. Je mag geen gebruik maken van een grafische rekenmachine! Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken. 

  Kosten 
  Deelname aan een zelfstudietoets kost €50,-. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen.

  Voorbeeldtoets 
  Voorbeeldtoets (pdf)
  Uitwerkingen voorbeeldtoets (pdf)

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Of stuur een Whatsapp bericht naar +31682548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (maandag t/m donderdag: 10.30 - 12.30 of 14.00 - 16.00, op vrijdag: 10.30 - 12.30)

Heb je vragen? Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl

Volg ons op social media