Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Tweede graad tarief collegegeld - Uitzonderingen

Als je na je eerste bacheloropleiding een tweede door de Nederlandse overheid bekostigde graad gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

Studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen in het domein onderwijs en die niet eerder een graad hebben behaald in het domein onderwijs of in het domein gezondheidszorg en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen in het domein gezondheidszorg en die niet eerder een graad hebben behaald in het domein gezondheidszorg of in het domein onderwijs, betalen het wettelijk collegegeld.* 

Het hoge instellingstarief geldt niet voor studenten die tijdens hun eerste bacheloropleiding tegelijkertijd een tweede -andere- bacheloropleiding doen en voor studenten die tijdens hun eerste masteropleiding tegelijkertijd een tweede -andere- masteropleiding doen. Ben je tegelijkertijd ingeschreven voor twee verschillende bachelors of tegelijkertijd voor twee verschillende masters en rond je er één af, dan mag je de parallel gestarte bachelor- of masteropleiding afmaken tegen betaling van het wettelijke collegegeld, mits je ononderbroken je studie afmaakt. 

Let hierbij op dat specialisaties onder één bachelor- of masteropleiding kunnen vallen. Deze hebben dan dezelfde ISAT-code (volgens het croho-register) en gelden in dat geval niet als twee verschillende opleidingen. Je betaalt dan als je de ene opleiding afrondt en verder gaat met de andere het (hoge) instellingstarief. Je kunt controleren of dit voor jouw opleidingen geldt door op deze website van DUO de opleidingen op te zoeken en de ISAT-codes te vergelijken.

* Tot de sector Gezondheidszorg behoren o.a. de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Bewegingswetenschappen en Gezondheid en Leven.

Voorbeelden

 • Veelgestelde vragen

  Ik heb in februari van jaar 2020 mijn laatste vak behaald maar wil tot en met augustus ingeschreven blijven staan. Moet ik dan instellingstarief betalen vanaf maart?

  Als je afgestudeerd bent kun je gedurende dat lopende collegejaar voor hetzelfde tarief ingeschreven blijven staan.  Vanaf september betaal je, als je kiest voor herinschrijving in dezelfde master of als je kiest voor inschrijving in een tweede master, het instellingstarief. 

  Ik heb een hbo- of wo-diploma en start met een tweede bachelor of master. Moet ik instellingscollegegeld betalen? 

  Ja, je betaalt het instellingstarief. Hierop zijn enkele uitzonderingen: studenten die voor het eerst een graad gaan behalen in het (croho-)domein gezondheidszorg of een lerarenopleiding mogen wettelijk collegegeld betalen.
  Tot de sector Gezondheidszorg behoren o.a. de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Bewegingswetenschappen en Gezondheid en Leven. 

  Ik doe twee parallel gestarte bachelor-/masteropleidingen (beide aan de VU of één aan de VU en één aan een andere universiteit of hogeschool) en mag wettelijk collegegeld betalen. Geen van beide opleidingen heb ik afgerond. Hoeveel collegegeld betaal ik? 

  Je betaalt éénmaal het lage wettelijke collegegeld (€2083) voor beide opleidingen in 2019-2020. Zodra je voor een van de opleidingen je diploma hebt behaald betaal je nog steeds het wettelijk collegegeld (dus nog steeds €2083) voor de tweede parallel gestarte bacheloropleiding of masteropleiding. Dat is wel onder de voorwaarde dat je je studie ononderbroken afmaakt.
  Betaal je instellingscollegegeld en volg je twee opleidingen parallel, dan betaal je twee keer het instellingscollegegeldbedrag.
  Volg je een (eerste) master of bachelor en ga je daarnaast een premaster doen, dan betaal je alleen het wettelijk collegegeld (voor de premaster betaal je geen gewoon collegegeld maar een premastervergoeding, dit bedrag wordt verrekend met het collegegeldtarief).

  Ik volg al meerdere parallel gestarte bachelor- of masteropleidingen en begin in collegejaar 2019-2020 aan een derde en/of vierde opleiding en mag wettelijk collegegeld betalen. Hoeveel collegegeld betaal ik? 

  Tweede, derde en vierde opleidingen, begonnen tijdens de eerste opleiding, mag je volgen tegen het wettelijk collegegeld onder de voorwaarde dat je je studie ononderbroken afmaakt. Wanneer je start met de 2e, 3e of 4e opleiding nadat je de 1e opleiding al hebt afgerond, betaal je voor deze opleidingen instellingstarief.
  Betaal je instellingscollegegeld en volg je meerdere opleidingen parallel, dan betaal je het instellingscollegegeldbedrag maal het aantal opleidingen dat je volgt.

  Ik ben ingeschreven voor twee opleidingen met dezelfde ISAT code (zie website DUO) en ik behaal voor één van beide het diploma. 

  Opleidingen met dezelfde ISAT code gelden niet als twee verschillende opleidingen maar zijn specialisaties van dezelfde opleiding. Nadat het eerste diploma behaald is, betaal je in dat geval het (hoge) instellingstarief in het studiejaar dat volgt op het studiejaar waarin het diploma behaald is. 

  Ik heb mijn diploma behaald maar me voor de zekerheid heringeschreven voor volgend jaar. Nu krijg ik bericht dat ik instellingscollegegeld moet betalen. Hoe kan dat? 

  Als je je inschrijft voor een tweede opleiding op hetzelfde niveau (bachelor/master) wordt deze inschrijving gezien als een Tweede Graad. Ook dus als je je herinschrijft voor dezelfde opleiding als waarin je net afgestudeerd bent. Je moet dan het instellingscollegegeld betalen. Houd hier rekening mee!
  Dien in Studielink een uitschrijfverzoek in op basis van afstuderen als je toch afstudeert op uiterlijk 31 augustus. Als blijkt dat het diploma inderdaad toch in het voorliggende collegejaar behaald is, zal de aanmelding voor het nieuwe collegejaar geannuleerd worden waardoor de verhoogde vordering collegegeld volledig komt te vervallen.

  Ik heb een aantal jaren gestudeerd (geen diploma behaald) en begin weer met studeren. Moet ik instellingscollegegeld betalen? 

  Nee, je betaalt het wettelijk collegegeldtarief.

  Ik heb al een bachelor-/masterdiploma behaald en ga starten met een bachelor/master in de gezondheidszorg of een lerarenopleiding. Moet ik instellingscollegegeld betalen? 

  Nee, je betaalt het lage wettelijk collegegeldtarief. Dit is wel op voorwaarde dat je nog niet eerder een diploma in één van die sectoren hebt behaald. 

  Ik heb een master- of doctoraaldiploma en start met een nieuwe bachelor of master, niet in de gezondheidszorg of een lerarenopleiding. Moet ik instellingscollegegeld betalen? 

  Ja, je betaalt het instellingstarief.

 • Voorbeeld 1

  Sarah heeft de Nederlandse nationaliteit en volgt een bachelor, ze betaalt dus wettelijk collegegeld. In juli gaat ze haar laatste bachelorvak behalen. Sarah wil graag een tweede bacheloropleiding volgen. De faculteit benadert Sarah of ze wil afstuderen. Ze kiest ervoor om haar afstuderen voor haar eerste bachelor uit te stellen tot in september van het volgende collegejaar. Ze meldt zich aan voor een tweede bachelor en start hiermee op 1 september. In september verwerkt de faculteit Sarah's afstuderen.  Sarah studeert af in september en kan de tweede bachelor (ononderbroken) blijven volgen voor hetzelfde wettelijke tarief. 

  Indien Sarah geen uitstel van afstuderen had aangevraagd voor haar eerste bacheloropleiding, betaalt ze voor haar tweede bacheloropleiding het instellingstarief.

 • Voorbeeld 2

  Amar begint op 1 september met een master aan de VU. Amar heeft nooit eerder een masterdiploma behaald. Amar heeft de Nederlandse nationaliteit. Amar betaalt daarom het wettelijk collegegeldtarief. Hij besluit daarna om vanaf 1 februari van hetzelfde collegejaar zijn huidige masteropleiding te combineren met een tweede masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. Amar volgt nu twee masteropleidingen. De parallel-regeling is van toepassing, omdat hij minstens een maand tegelijkertijd ingeschreven zal zijn voor beide opleidingen. Amar betaalt voor beide opleidingen éénmaal het wettelijk collegegeldtarief (in dit geval aan de VU; aan de UU betaalt hij met een Bewijs Betaald Collegegeld). Indien Amar zijn diploma behaalt voor zijn Master aan de Vrije Universiteit, kan hij voor zijn tweede opleiding aan de Universiteit Utrecht het wettelijk collegegeldtarief blijven betalen, mits hij zich tussentijds niet uitschrijft.