Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Tarieven collegegeld masteropleidingen

Er zijn tarieven voor studenten uit de landen binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en tarieven voor studenten van daarbuiten. 

Heb je al een door de Nederlandse overheid bekostigde mastergraad behaald en wil je een tweede bekostigde mastergraad volgen, dan betaal je het tarief tweede graad. 

Hieronder vind je de collegegeldtarieven voor onze masteropleidingen. Algemene informatie over het betalen van je collegegeld vind je hier.

Tarieven collegegeld masters 2020-2021

 • Tarieven EU/EER-student

  Als je de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, dan betaal je in collegejaar 2020-2021 €2.143 voor een masteropleiding.

  Dit bedrag is hetzelfde voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding. Wel zijn er uitzonderingen: voor sommige studenten of opleidingen is het collegegeld lager of hoger. 

  Als je een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt, betaal je ook het EU/EER-tarief, ook al behoren de landen niet tot de EU/EER.

  Je betaalt in 2020-2021 een ander bedrag als:

  Je betaalt ook een ander bedrag als:

  • EU/EER-studenten die al een masterdiploma hebben behaald en nog een master willen doen (Wet Tweede Graad, zie hiervoor de tab Tweede Graad).
 • Tarieven niet-EU/EER

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, betaal je een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

  Voor de meeste studenten is dit bedrag hoger dan het bedrag dat EU/EER-nationaliteit betalen. In sommige gevallen kom je als niet-EU/EER-student wél in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  Als niet EU/EER-student betaal je in 2020-2021* 

  opleidingtarief

  voor de masters van:
  Gedrags- en Bewegingswetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master)

  Religie en Theologie (met uitzondering van de 2 jarige research master & de 3 jarige master)

  Rechtsgeleerdheid

  Sociale Wetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master)

  Geesteswetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master)

  School of Business and Economics (met uitzondering van MPhil in Economics, Business in Society en Entrepreneurship)

  €14.762 

  Research masteropleidingen aangeboden door de faculteit:

  Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  Religie en Theologie*

  Sociale Wetenschappen

  Geesteswetenschappen

  €14.600
  Masteropleiding Religie en Theologie (3 jarig)*€14.600
  Masteropleiding MPhil in Economics (Tinbergen)**€15.600
  Masteropleiding Entrepreneurship (jd)**€15.500

  Lerarenopleidingen

  Educatieve master Gedrags- en Bewegingswetenschappen ;

  €6.976

  Masteropleidingen aangeboden door de faculteit:

  Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree masteropleidingen Bioinformatics and Systems Biology (jd)Chemistry (jd)Computer Science (jd)Computational Science (jd) en Physics and Astronomy (jd))

  De masteropleidingen Cardiovascular Research en Oncology

  €14.661

  De joint degree masteropleidingen:

  Chemistry (jd);

  Computer Science (jd);

  Computational Science (jd);

  Physics and Astronomy (jd);

  Bioinformatics and Systems Biology (jd)

  €14.792
  De masteropleidingen Geneeskunde**€22.042
  De masteropleidingen Tandheelkunde***€24.310

  Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

  * Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2018-2019 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2018-2019 en in 2019-2020 om het tweede graad tarief van 2019-2020.

  ** Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-masterstudenten van de opleidingen Tinbergen Institute MPhil in Economics, Business in Society (jd), Entrepreneurship (jd) en Geneeskunde, die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  *** Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-masterstudenten Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Master Tandheelkunde € 22.851

  Uitzonderingen

  Suriname en Zwitserland zijn geen EU/EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit betalen wel collegegeld volgens EU/EER-tarief.

  Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief als hij in het bezit is van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
  • een verblijfsvergunning EU-onderdaan

  Er zijn nog meer gevallen, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1.

  Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

  Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld. In het geval van partnerschap/gezinsvorming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig. Meer informatie vind je in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

 • Tarieven tweede graad

  Als je na je eerste masteropleiding een tweede gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

  Belangrijk om te weten

  Bachelor en master worden gezien als twee aparte graden: als je dus een bachelordiploma hebt en een eerste master gaat volgen, is dit geen tweede graad.

  Het instellingstarief is afhankelijk van je nationaliteit. Er gelden verschillende tarieven voor EU/EER-studenten en niet-EU/EER-studenten.

  Als je het afstudeerverzoek voor je eerste master uitstelt van juli tot september en je start met je tweede masteropleiding op 1 september van datzelfde jaar en vervolgens vraag je ook in die maand je diploma voor je eerste master aan, dan studeer je alsnog af per 15 juli – de oorspronkelijke afstudeerdatum. Je studeert dan af met terugwerkende kracht, namelijk op basis van haar laatst behaalde cijfer. Je ontvangt dan van Studielink bericht dat je te weinig collegegeld hebt betaalde voor je tweede masteropleiding. 

  Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen

  Tarieven tweede graad (instellingstarief) 2020-2021*

  opleidingtarief

  voor de masters van:
  Gedrags- en Bewegingswetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master);

  Inclusief Research master Human Movement Sciences;

  Religie en Theologie (met uitzondering van de 2 jarige research master & de 3 jarige master)*;

  Rechtsgeleerdheid;

  Sociale Wetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master);

  Geesteswetenschappen (met uitzondering van de lerarenopleidingen en de research master);

  School of Business and Economics (met uitzondering van MPhil in Economics, Business in Society en Entrepreneurship)

  €13.751 

  Research masteropleidingen aangeboden door de faculteit:

  Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  Religie en Theologie*

  Sociale Wetenschappen

  Geesteswetenschappen

  €11.103
  Masteropleiding Religie en Theologie (3 jarig)*€9.644
  Masteropleiding MPhil in Economics (Tinbergen)**€15.600
  Masteropleiding Entrepreneurship (jd)**€14.200

  Lerarenopleidingen

  Educatieve master Gedrags- en Bewegingswetenschappen ;

  €5.965

  Masteropleidingen aangeboden door de faculteit:

  Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree masteropleidingen Bioinformatics and Systems Biology (jd)Chemistry (jd)Computer Science (jd)Computational Science (jd) en Physics and Astronomy (jd))

  De masteropleidingen Cardiovascular Research en Oncology

  €13.650

  De joint degree masteropleidingen:

  Chemistry (jd);

  Computer Science (jd);

  Computational Science (jd);

  Physics and Astronomy (jd);

  Bioinformatics and Systems Biology (jd)

  €13.447
  De masteropleidingen Geneeskunde**€21.030
  De masteropleidingen Tandheelkunde***€22.100

  Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

  * Overgangsregeling 2018A geldt voor Tweede Graad studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2018-2019 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2018-2019 en in 2019-2020 om het tweede graad tarief van 2019-2020.

  ** Overgangsregeling 2018B geldt voor Tweede Graad masterstudenten van de opleidingen Tinbergen Institute MPhil in Economics, Business in Society (jd), Entrepreneurship (jd) en Geneeskunde, die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  *** Overgangsregeling 2020 geldt voor Tweede Graad masterstudenten Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Master Tandheelkunde € 20.829

 • Tarieven premaster

  Er zijn specifieke regels voor premasterstudenten, omdat zij niet het reguliere collegegeldtarief betalen maar een premastervergoeding:

  • Voor een premasterprogramma dat niet meer dan 30 EC omvat, betaal je een premastervergoeding van €1.071,50 (voor zowel EU-/EER- als niet-EU/EER-studenten). Als het programma meer dan 30 EC omvat, betaal je €1.071,50 + extra kosten van €35,70 voor elk studiepunt boven de 30 EC.
  • Als je naast je premaster een bachelor- of masterprogramma volgt tegen het wettelijk tarief, betaal je voor beide opleidingen alleen het wettelijk collegegeld. Studenten worden vrijgesteld van betaling van de premastervergoeding als zij het wettelijk collegegeld betalen bij de Vrije Universiteit of elke andere (bekostigde) instelling.
  • De kosten voor het deeltijd premasterprogramma Accounting & Control en de deficiëntieprogramma's voor Business Administration en Marketing aan de School of Business and Economics wijken af van de standaard premaster-tarieven. Kijk bij de afzonderlijke opleidingen voor de details.
  • Als premasterstudent is het vanaf studiejaar 2020-2021 mogelijk om een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan te vragen, ondanks dat je een premastervergoeding betaalt in plaats van het reguliere collegegeldtarief.
  • Als premasterstudent krijg je geen restitutie van de premastervergoeding, wanneer je besluit te stoppen met de opleiding.
  • In sommige gevallen moet je een premasterassessment maken om te kunnen starten met het premasterprogramma. Het premasterassessment kost €110.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (maandag t/m vrijdag: 10.30 - 12.30 of 14.00 - 16.00)

Heb je vragen? Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl