Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Organiseren van samenwerking

Opleiding Regisseren zonder macht in het sociaal domein

Organiseren van samenwerking en regie in het sociaal domein

Overheden moeten hun verantwoordelijkheid in toenemende mate delen met andere organisaties, andere bestuurders en met burgers. Dat geldt zeker in het brede sociaal domein. Waar het traditionele bestuur meer top-down georganiseerd kon worden, is de huidige governance veel meer een proces van samenwerking: op meerdere niveaus binnen de organisatie en met meerdere betrokkenen (multi-level en multi-actor). Naarmate taken en opdrachten complexer zijn, wordt het moeilijker integraal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Er zijn immers meerdere organisaties/professionals betrokken, allen met hun eigen expertise, discipline en professionele belang. Verschillen in expertise én verschillen in belangen moeten dus overbrugd worden. De vraag is: hoe houd je grip op zo’n situatie of anders geformuleerd: hoe voer je in dergelijke situaties regie zonder formele macht? Een vraag die zowel voor de betrokken publieke als private partijen van groot belang is.

Voor wie is deze opleiding?
De opleiding is ontwikkeld voor leidinggevenden en beleidsmakers die bij hun taakuitoefening te maken hebben met veranderende regievoering en samenwerking en die willen beschikken over het vermogen om verschillen in expertise en belangen tussen betrokken partijen te overbruggen. Thematisch ligt de focus op het sociaal domein in brede zin, dus dan gaat het zowel over beleidsvelden als zorg, welzijn, en participatie, maar ook over integrale veiligheid en huisvesting.

Het is een zeer bruikbare opleiding, zowel voor leidinggevenden als voor deelnemers in multidisciplinaire projecten binnen overheden en bij bedrijven. De opleiding richt zich op professionals met meerdere jaren werkervaring, met een academische opleiding of met een HBO+ of academisch werkniveau. Organisaties en professionals die aan het begin staan van multidisciplinaire projecten kunnen deze opleiding zeer goed gebruiken om het vermogen van hun medewerkers om effectief samen te werken te vergroten.

Meer informatie over deze opleiding
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Deze opleiding incompany volgen?

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, e.de.bruin@vu.nl, 020-5982252.

Volg de VU School of Governance op social media

Contactpersoon