Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Opleiding Regisseren zonder macht in het sociaal domein

Opleiding Regisseren zonder macht in het sociaal domein. Organiseren van samenwerken en regie.

De opleiding ‘regisseren zonder macht in het brede sociaal domein’ is bedoeld voor teamleiders, midden-managers en beleidsmakers in de publiek-private sector, met een focus op het sociaal domein. Daarbij richten we ons op beleidsterreinen als zorg, welzijn, en participatie, maar ook integrale veiligheid en huisvesting. De opleiding biedt inzicht in de verschillende sturingsmechanismen bij regievoering zoals prestatieafspraken, gezamenlijke doelbepaling en handhaving van hiërarchische afspraken en geeft hulpmiddelen hoe de integratie van uiteenlopende doelstellingen bereikt kan worden. De deelnemers leren de sturingsmechanismen in samenhang te gebruiken binnen de eigen werksituatie en vergroten hun vermogen tot regievoering en samenwerking.

Inhoud
Tijdens vier interactieve bijeenkomsten en een terugkom-middag krijg je inzicht in de nieuwste wetenschappelijke theorieën over regievoering bij publiek-publieke en publiek-private samenwerking, leer je samenwerkingsproblemen goed in kaart te brengen, leer je jouw eigen standpunten en die van de anderen te analyseren en krijg je praktische hulpmiddelen om bij te dragen aan het bereiken van effectieve regie en samenwerking. Vanaf de derde bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die gaat over een project van je eigen organisatie. In die opdracht pas je de verworven inzichten op een praktische manier toe. Het doel van de opleiding is om je handelingsmogelijkheden te vergroten om regie te voeren en effectief bij te dragen aan samenwerking. Eerdere versies van dit opleidingsprogramma werden zeer positief geëvalueerd ten aanzien van de toegenomen inzichten én de praktische toepasbaarheid.

Programma
Bijeenkomst 1: Governance en regie: samenwerking is lastig en kan niet zonder meer van bovenaf opgelegd worden. Hoe ontstaat zij dan wel?
Bijeenkomst 2: Organiseren van samenwerken en regie: je leert omgaan met verschillen in expertise en belangen tussen partijen en hoe je samenwerking (toch) tot stand kunt laten komen.
Bijeenkomst 3: Participeren: deelnemen en regie voeren binnen samenwerkingsprojecten.
Bijeenkomst 4: Handelingsperspectieven: integratie van multidisciplinaire kennis en uiteenlopende belangen binnen de eigen werkpraktijk, hoe stem je onderling af.
Slotbijeenkomst: eindpresentaties en terugkoppeling. Afsluiting met drankje.

De eerste twee bijeenkomsten gaan vooral in op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het terrein van professional governance en de resultaten van relevant praktijkonderzoek. In de derde en vierde bijeenkomst wordt de eigen situatie in kaart gebracht en concrete regie- en samenwerkingsmogelijkheden behandeld. Met ingang van de derde bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die betrekking heeft op je eigen werksituatie. Als afsluiting schrijf je een strategisch advies (een paper van maximaal 8 pagina’s). Dat strategisch advies kan je als deelnemer daadwerkelijk toepassen in je beroepspraktijk. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de papers gepresenteerd en besproken en ontvangen de deelnemers persoonlijke feedback. De deelnemer die aan tenminste drie bijeenkomsten heeft deelgenomen en de paper met goed gevolg heeft geschreven en gepresenteerd, ontvangt een diploma.

Meer informatie over deze opleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Dr. Duco Bannink

Dr. Duco Bannink

Universitair hoofddocent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en gespecialiseerd in de gedecentraliseerde integratie van het sociaal domein, arbeidsmarkt, re-integratie en sociaal beleid, prestatiesturing en andere vormen van governance. Hij is betrokken bij diepgaand praktijkonderzoek en kent de samenwerkingsdilemma’s in de werkpraktijk van leidinggevenden. 

Dr. mr. Hans Bosselaar

Dr. mr. Hans Bosselaar

Senior onderzoeker en academic manager bij het VU-onderzoeksprogramma Governance of Activation. Hij doet onderzoek naar de (her)inrichting en uitvoering in het sociaal domein, in het bijzonder op het terrein van Werk en Inkomen. 

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Deze opleiding incompany volgen?

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, e.de.bruin@vu.nl, 020-5982252.

Volg de VU School of Governance op social media

Contactpersoon