Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders

Opleiding Besturen van Filantropische Fondsen

Huidige en toekomstige bestuurders worden uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het besturen van een fonds.

Inhoud
Tijdens de colleges worden huidige en toekomstige bestuurders uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het besturen van een fonds. Praktische toepassing van de behandelde stof is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens de eerste cursus wordt ingegaan op de omvang, indeling en het ontstaan van de Nederlandse filantropische en non-profit sector. Ook komt de rol van filantropische (vermogens)fondsen in de context van de hedendaagse participatiemaatschappij aan bod. Tijdens de tweede cursus wordt aandacht besteed aan de samenstelling en het kiezen van een bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, transparantie, en aan theorieën over bedrijfsmatig werken binnen een non-profit organisatie. Tijdens de derde cursus komen onderwerpen als risicobeheer, het opstellen van financieel beleid, het uitvoeren hiervan en financiële verslaglegging aan bod. Tot slot besteden we tijdens de vierde cursus aandacht aan theorieën over het opzetten en evalueren van projecten. Elke cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (zie hieronder).

Programma
De colleges vinden plaats op donderdagen van 17.00 tot 21.00 uur. Voor het afsluiten van de gehele reeks pas je de theorie toe bij een filantropisch (vermogens)fonds door het schrijven van een adviesrapport (afstudeerthese circa 20 pagina's) aan het betreffende fonds. Wanneer jouw eindverslag als voldoende wordt beoordeeld, ontvang je het certificaat.

Modules
»» Het Domein van de Filantropie: 2 donderdagen in januari 2022
»» Het Besturen van (Vermogens)Fondsen: Donderdag 18 maart en donderdag 22 april 2021
»» Visie, missie en strategie van een filantropische (vermogens)fonds: Donderdag 27 mei en donderdag 17 juni 2021
»» Realiseren van de doelstellingen van een filantropisch (vermogens)fonds: Donderdag 16 september en donderdag 7 oktober 2021

Bekijk het vakkenschema hieronder voor meer informatie over deze modules.

Gratis masterclass Besturen van Filantropische Fondsen
Wenst u zich in te zetten als bestuurder van een filantropisch fonds? Volg dan de gratis masterclass in oktober 2021.

Stage- en afstudeerthese
Tijdens de leergang "Besturen van Filantropische Fondsen" lopen de cursisten "stage" bij een (vermogens)fonds. Dit fonds kunnen cursisten zelf aandragen, maar op verzoek kan ook stage worden gelopen bij een fonds dat in overleg met de cursist worden gezocht.
Praktische toepassing van de collegestof is in deze cursus van wezenlijk belang. De tijdens de colleges opgedane kennis zal dan ook direct worden toegepast in de praktijk. Bij elk college krijgen cursisten vragen mee naar huis. Deze hebben betrekking op het geleerde tijdens het betreffende college en moeten worden toegepast voor het fonds waarover de deelnemers een rapport zullen schrijven. De antwoorden op de vragen vormen een onderdeel van het afstudeerpaper.

Tijdens de gehele periode waarin de opleiding loopt, hebben de cursisten de tijd om aan de verschillende opdrachten te werken. Het eindresultaat is een adviesrapport, omvattende een grondige analyse van het "stagefonds" waar de tijdens de cursus opgedane kennis is toegepast op het stagefonds. Deze afstudeerthese zal bestaan uit ongeveer 20 pagina's en wordt getoetst aan de hand van de juiste toepassing van de behandelde stof. Prof. dr. Theo N.M. Schuyt zal de begeleiding en beoordeling van de afstudeerthese op zich nemen.

Meer informatie over deze opleiding
Data, kosten en contact

Module Het Domein van de Filantropie

Je raakt bekend met de geschiedenis van filantropie in Nederland en de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijk context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen.

Deze eerste bijeenkomsten in de reeks "Besturen van Filantropische Fondsen" bieden een schets van de filantropie en filantropische sector in Nederland. De cursisten worden bekend gemaakt met het begrip, met de geschiedenis van de filantropie in Nederland, de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijke context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen. Je krijgt de belangrijkste cijfermatige overzichten en trends op basis van het macro- economische onderzoek "Geven in Nederland". De filantropische sector wordt in kaart gebracht en de Nederlandse ontwikkeling wordt in een internationaal kader geplaatst. 

Module het Besturen van (Vermogens)Fondsen

Non-profitorganisaties zijn instellingen die geen winstdeling kennen; hoe is het mogelijk om een fonds zakelijk en bedrijfsmatig te besturen zonder daarbij het non-profit karakter van de organisatie uit het oog te verliezen? Fondsen kennen vaak commissies, een dagelijks bestuur en een bureau met professionals; hoe kan binnen deze niet- commerciële context toch op een bedrijfsmatige manier worden gewerkt?

Tijdens de themabijeenkomsten "Het besturen van een fonds" is er onder meer aandacht voor de verschillende manieren waarop invulling kan worden gegeven aan het managen van een (vermogens)fonds. Hoe valt er een profiel van nieuwe bestuursleden op te stellen en aan welke kwaliteiten moet binnen een bestuur aandacht worden geschonken? Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid? Tot slot zal er aandacht worden gewijd aan transparantie en het afleggen van publieke verantwoording.

Module Visie, missie en strategie van een filantropisch (vermogens)fonds

Besproken wordt hoe de visie, missie, waarden en doelstellingen van de organisatie samenhangen met strategische keuzes en succesfactoren. Hierbij wordt ingegaan op het concept van Theory of Change - waarbij (het proces van) de verwachte verandering gedetailleerd in kaart worden gebracht - dat door steeds meer maatschappelijek organisaties wordt gebruikt als onderdeel van hun strategie en evaluaties. Het ontwikkelen van de Theory of Change is zeker ook nuttig voor fondsen om een heldere strategie te formuleren en te bepalen op welke manier zij aan maatschappelijke ofwel duurzame verandering willen bijdragen.

De gewenste impact van een fonds is leidend voor de keuzen van de specifieke projecten of investeringen die onderdeel uitmaken van de strategie, en voor het toetsen en aanpassen van deze strategie. Dit zal bestuurders vervolgens helpen om te beoordelen of aannames en verwachtingen leiden tot de gewenste resultaten, welke initiatieven ondersteuningen verdienen en wat er verbeterd kan worden. Tenslotte wordt er besproken hoe je kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen.

Module Realiseren van de doelstellingen van een filantropisch (vermogens)fonds

In deze module zullen we enerzijds inzoomen op de inkomenskant en anderzijds op de uitgavenkant van fondsen. Aan de inkomstenkant bespreken we vraagstukken als: welke interne en externe risico's brengen verschillende beleggingsstrategieën met zich mee? Welke rol kunnen missie gerelateerde investeringen spelen? Welk doel dient het aanhouden van (grote) reserves? We gaan hierbij dus uitgebreid in op vermogensbeheer toegespitst op filantropische fondsen.

Aan de uitgavenkant richten we ons - voortbordurend op het strategisch denken van de vorige module - op het selecteren, monitoren, meten en evalueren van projecten. Ook besteden we aandacht aan de relatie tussen geldverstrekker en -ontvanger en de verschillende vormen van financiële ondersteuning (donaties, social impact bonds, investeringen, ...). Verder komen verschillende manieren om succesvolle projecten op te schalen aan de orde en wordt gesproken over het beëindigen van een eigen programma of de financieringsrelatie met een beneficiant.

 • Module 1 en 2

  Module Het Domein van de Filantropie

  Je raakt bekend met de geschiedenis van filantropie in Nederland en de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijk context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen.

  Deze eerste bijeenkomsten in de reeks "Besturen van Filantropische Fondsen" bieden een schets van de filantropie en filantropische sector in Nederland. De cursisten worden bekend gemaakt met het begrip, met de geschiedenis van de filantropie in Nederland, de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijke context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen. Je krijgt de belangrijkste cijfermatige overzichten en trends op basis van het macro- economische onderzoek "Geven in Nederland". De filantropische sector wordt in kaart gebracht en de Nederlandse ontwikkeling wordt in een internationaal kader geplaatst. 

  Module het Besturen van (Vermogens)Fondsen

  Non-profitorganisaties zijn instellingen die geen winstdeling kennen; hoe is het mogelijk om een fonds zakelijk en bedrijfsmatig te besturen zonder daarbij het non-profit karakter van de organisatie uit het oog te verliezen? Fondsen kennen vaak commissies, een dagelijks bestuur en een bureau met professionals; hoe kan binnen deze niet- commerciële context toch op een bedrijfsmatige manier worden gewerkt?

  Tijdens de themabijeenkomsten "Het besturen van een fonds" is er onder meer aandacht voor de verschillende manieren waarop invulling kan worden gegeven aan het managen van een (vermogens)fonds. Hoe valt er een profiel van nieuwe bestuursleden op te stellen en aan welke kwaliteiten moet binnen een bestuur aandacht worden geschonken? Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid? Tot slot zal er aandacht worden gewijd aan transparantie en het afleggen van publieke verantwoording.

 • Module 3 en 4

  Module Visie, missie en strategie van een filantropisch (vermogens)fonds

  Besproken wordt hoe de visie, missie, waarden en doelstellingen van de organisatie samenhangen met strategische keuzes en succesfactoren. Hierbij wordt ingegaan op het concept van Theory of Change - waarbij (het proces van) de verwachte verandering gedetailleerd in kaart worden gebracht - dat door steeds meer maatschappelijek organisaties wordt gebruikt als onderdeel van hun strategie en evaluaties. Het ontwikkelen van de Theory of Change is zeker ook nuttig voor fondsen om een heldere strategie te formuleren en te bepalen op welke manier zij aan maatschappelijke ofwel duurzame verandering willen bijdragen.

  De gewenste impact van een fonds is leidend voor de keuzen van de specifieke projecten of investeringen die onderdeel uitmaken van de strategie, en voor het toetsen en aanpassen van deze strategie. Dit zal bestuurders vervolgens helpen om te beoordelen of aannames en verwachtingen leiden tot de gewenste resultaten, welke initiatieven ondersteuningen verdienen en wat er verbeterd kan worden. Tenslotte wordt er besproken hoe je kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen.

  Module Realiseren van de doelstellingen van een filantropisch (vermogens)fonds

  In deze module zullen we enerzijds inzoomen op de inkomenskant en anderzijds op de uitgavenkant van fondsen. Aan de inkomstenkant bespreken we vraagstukken als: welke interne en externe risico's brengen verschillende beleggingsstrategieën met zich mee? Welke rol kunnen missie gerelateerde investeringen spelen? Welk doel dient het aanhouden van (grote) reserves? We gaan hierbij dus uitgebreid in op vermogensbeheer toegespitst op filantropische fondsen.

  Aan de uitgavenkant richten we ons - voortbordurend op het strategisch denken van de vorige module - op het selecteren, monitoren, meten en evalueren van projecten. Ook besteden we aandacht aan de relatie tussen geldverstrekker en -ontvanger en de verschillende vormen van financiële ondersteuning (donaties, social impact bonds, investeringen, ...). Verder komen verschillende manieren om succesvolle projecten op te schalen aan de orde en wordt gesproken over het beëindigen van een eigen programma of de financieringsrelatie met een beneficiant.

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).