Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze online masterclass staat het thema 'Beperking van de rechtsverwerkingsclausules in de aankomende herziening van de Gids Proportionaliteit' centraal.

Eén van de meest in het oog springende maatregelen die de rechtsbescherming in aanbestedingszaken moet gaan verbeteren is de inperking van de als ‘doorgeslagen ervaren’ toepassing van de Grossmann- of rechtsverwerkingsclausules. Hiertoe zijn een aantal aanpassingen voorgesteld in de tekst van hoofdstuk 4 van de Gids Proportionaliteit. ‘De gewijzigde Gids proportionaliteit’, zo is te lezen in de nota van toelichting, ‘geeft de praktijk handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Deze toepassing heeft ten doel de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en -nemers te herstellen.’

Tijdens het eerste deel van deze masterclass zal Marita Ophof-Copier (CKH Advocaten) de achtergrond van de problematiek van de (buitensporige) toepassing van de rechtsbeschermingsclausules schetsen. In het tweede deel zal Claire Lombert (Clairfort Advocaten Mediators & Projectjuristen) de voorgestelde wijzigingen tegen het licht houden, onder meer om te bezien of de in de praktijk ervaren problemen hiermee zijn opgelost.

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de aanbestedingsrechtelijke aspecten van (inperking van) de rechtsbeschermingsclausules problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die hierop betrekking hebben.

Meer in het bijzonder kunnen zij antwoord geven op de volgende vragen:
• wat de achtergrond is van (buitensporige) toepassing van de rechtsverwerkingsclausules en welke problemen werden ervaren?
• wat is de inhoud van de voorgestelde wijzigingen in de Gids Proportionaliteit en in hoeverre deze een oplossing bieden voor de geschetste problemen?

Sprekers
mr. C.A.M. (Claire) Lombert, advocaat bij Clairfort Advocaten Mediators & Projectjuristen te Zeist  
mr. M.A.N.M. (Marita) Ophof - Copier, advocaat bij CKH advocaten te Alkmaar 

Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht?
Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst kunt u de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot de genoemde thema’s problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische inkoop- en aanbestedingsvraagstukken.

Voor wie is deze cursus?

De masterclasses zijn bedoeld voor advocaten, inkopers, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy. Voor deelname aan deze masterclass is het van belang dat u reeds beschikt over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Meer informatie over deze masterclass
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl 

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten