Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Door samenwerken de les versterken

Hoe zorg je er als docent voor dat een les aansluit bij de leer- en instructiebehoefte van een diverse leerlingenpopulatie? Differentiatie in het lesgeven is hard nodig om aan te sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen en zo goede leerresultaten te (blijven) behalen, zeker met de komst van passend onderwijs.

Lesson Study biedt hiervoor een praktijkgerichte, cyclische werkwijze waarbij een docententeam gezamenlijk een (vak)les ontwerpt en uitprobeert. De nieuwe les wordt in de klas door één docent uit het team gegeven, waarbij de collega’s meteen meekijken hoe de ontworpen les bij de leerlingen aankomt. De opgedane kennis en inzichten kunnen alle teamleden vervolgens gebruiken in hun lespraktijk. Zo leren collega’s van elkaar en van hun leerlingen/studenten.

SAMEN WERKEN EN SAMEN LEREN

Lesson Study is van oorsprong Japans en een krachtige, breed toepasbare professionaliseringsaanpak voor het primair tot en met hoger onderwijs. Het is een werkwijze die snel aan populariteit wint in Nederland en op steeds meer scholen wordt gebruikt.

De kracht ervan zit in het samen werken en samen leren: collega’s bekijken samen wat wel en niet werkt;  delen ervaringen, kennis en lesroutines en vragen ook aan leerlingen hoe zij de les hebben ervaren. Docenten die hebben gewerkt met Lesson Study geven aan dat zij meer (vak)didactisch inzicht hebben verkregen en beter zijn gaan begrijpen hoe leerlingen denken en leren. Ook bevordert deelname aan Lesson Study de onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen docenten.*

*Rijksuniversiteit Groningen (2017). Siebrich de Vries, Gerrit Roorda, Klaas van Veen 2017. Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse Onderwijs? (Lesson Study NL publicaties)

LESSON STUDY-VU: WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Bekijk hier het drielagen-preventiemodel (.png)

De Lerarenacademie van de VU verzorgt en begeleidt Lesson Study trajecten met de focus op differentiatie. Daarnaast kunnen docenten kunnen onze hoog gewaardeerde opleiding voor procesbegeleider volgen.  

  • Differentiatie op basis van het drielagenpreventiemodel
    Lesson Study kan op veel verschillende manieren worden ingezet om het onderwijs te versterken. Bij de VU hanteren we een specifiek model waarin veel aandacht is voor differentiatie. Hierbij maken we gebruik van het drielagen-preventiemodel, een hulpmiddel voor het organiseren van differentiatie op basis van onderwijsbehoeften (zie: tabblad 'Inhoud').
  • Ervaren procesbegeleiders
    Om een Lesson Study cyclus zo sterk en effectief mogelijk te maken begeleidt en coacht een procesbegeleider van de Lerarenacademie het docententeam daarbij. De procesbegeleider heeft tot taak om diepgang te stimuleren bij discussies en kennisuitwisseling, docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes en de veiligheid binnen de leergemeenschap te bewaken. Desgewenst is een vakdidacticus bij (een deel van) de bijeenkomsten aanwezig om voor theoretische verdieping en om inhoudelijke feedback op de lesplannen te geven.
  • Opleiding procesbegeleider: duurzame inzet binnen de school
    De Lerarenacademie biedt een opleiding tot procesbegeleider Lesson Study VU aan. Na afloop van deze opleiding kunnen deelnemers zelf Lesson Study cycli begeleiden binnen de eigen school. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: de deelnemers vergroten hun kennis op het gebied van onderwijsontwikkeling, coaching en begeleiding en de school heeft een eigen procesbegeleider. Dat vergroot de kans om Lesson Study als werkwijze te verduurzamen binnen de school en meer docententeams ermee te laten werken.


Lees op tabblad 'Inhoud' over Lesson Study-VU en wat dit voor uw lespraktijk of school kan betekenen.

In ontwikkeling is een Lesson Study traject gericht op het versterken van sociale veiligheid in de klas, met behulp van de door de VU ontwikkelde Pestplotter. 

Maak kennis met Lesson Study

Gratis webinar op woensdag 14 april van 15.30 - 17.00 uur

Lees meer en meld je aan

Ben je geïnteresseerd in Lesson Study en wil je weten wat het voor jouw les, team of school kan betekenen?

Neem contact op met Wilma Jongejan, coördinator Lesson Study-VU.

Stuur je e-mail naar w.jongejan@vu.nl.

Of bel Wilma op +31 20 59 81805. 

Contactpersoon

Foto Wilma Jongejan