Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Het volledige terrein van M&A-transacties

Leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills

De Leergang M&A bestaat uit 17 bijeenkomsten van elk 3 uur. De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op twee aaneengesloten dagen op een externe locatie met overnachting. De colleges bestaan uit een behandeling van theorie met de toepassing daarvan in de praktijk. De colleges worden gegeven door gespecialiseerde en ervaren docenten die werkzaam zijn in de advocatuur, de banksector, de accountancy en aan de universiteit.

De leergang heeft twee tussentoetsen en wordt afgesloten met het schrijven van een paper en een mondeling examen. Ter voorbereiding van de colleges maakt u bij diverse colleges een praktijk casus. Gerekend moet worden met een voorbereidingstijd van ongeveer 4-6 uur per college. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een extra studiebelasting van ongeveer 60 uur voor de tussentijdse toetsen, de paper en het afsluitende mondelinge examen.

De leergang wordt in twee blokken gegeven: 

 • april t/m juni (inclusief tussentoets) 
 • september t/m november (inclusief tussentoets, paper en afsluitend examen) 

Docenten en cursusleiding
Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

De leergang staat onder leiding van: mr. Christiaan de Brauw (advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam), mr. Arne Grimme (advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam), mr. Leo Groothuis (advocaat bij NautaDutilh N.V.te Amsterdam), mr. Herman Kaemingk (advocaat en partner Loyens & Loeff te Amsterdam), mr. Michiel Pannekoek (advocaat en partner bij Houthoff Buruma te Rotterdam), prof. mr. Wino van Veen (hoogleraar vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de VU, Special Counsel ondernemingsrecht bij Baker&McKenzie te Amsterdam) en mr. Egbert Vroom (advocaat en partner bij Stibbe B.V. te Amsterdam).

Didactiek
In zes maanden tijd krijgt u de theorie van de leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills  aangeboden in zeventien colleges van drie uur.

De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan toepassing in de praktijk. De leergang wordt gegeven door topdocenten uit de juridische praktijk en de wetenschap.

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Mr. Christiaan de Brauw

Mr. Christiaan de Brauw

Advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

Christiaan de Brauw

Mr. Arne Grimme

Mr. Arne Grimme

Advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Foto Arne Grimme

Mr. Leo Groothuis

Mr. Leo Groothuis

Advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam.

Mr. Leo Groothuis

Mr. Herman Kaemingk

Mr. Herman Kaemingk

Advocaat en partner Loyens & Loeff te Amsterdam.

Mr. Herman Kaemingk

Mr. Michiel Pannekoek

Mr. Michiel Pannekoek

Advocaat en partner bij Houthoff Buruma te Rotterdam.

Mr. Michiel Pannekoek

Prof. mr. Wino van Veen

Prof. mr. Wino van Veen

Hoogleraar vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de VU, Special Counsel ondernemingsrecht bij Baker&McKenzie te Amsterdam.

Prof. mr. Wino van Veen

Mr. Egbert Vroom

Mr. Egbert Vroom

Advocaat en partner bij Stibbe B.V. te Amsterdam.

Mr. Egbert Vroom

College 1 en college 2

College 1

Kennismaking met het M&A proces
In dit college wordt het M&A proces behandeld. Daarbij komen ook bijzondere verschijningsvormen van M&A aan bod zoals de controlled auction en openbare bieding. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis en vaardigheden om een due diligence in te richten en uit te voeren; 
 • kennis en vaardigheden om de juridische valkuilen bij fusie/ overnameprocessen te onderkennen, deze processen te overzien en daarop bij de advisering te anticiperen; 
 • kennis van het medezeggenschapsrecht in het overname proces; 
 • de kennis om te beoordelen wanneer een ter zake deskundige moet worden ingeschakeld; 
 • kennis van controlled auctions. 
 • vaardigheid om bij de advisering te anticiperen op het verloop van overname proces 

College 2

Contractsbepalingen
Hoe is een gangbaar overname contract (activa-passiva en SPA) opgebouwd? Welke onderwerpen worden daarin geregeld en hoe om te gaan met boiler plate clausules. Na afloop beschikt u over: 

 • Vaardigheid om een overname contract op te stellen en te beoordelen. 

College 3 en college 4

College 3

Private equity
Aan bod komen de volgende onderwerpen: Inrichting private equity fondsen, management participaties, verschillen met ‘gewone’ overnames, venture capital deals versus buy outs, financiering van buy outs, typerende contractsbepalingen en fiscale structurering van buy out transacties. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van de structuur en inrichting private equity participaties.
 • vaardigheid om te adviseren over de specifieke aspecten van een private-equity transactie. 

College 4

Accounting en M&A
Tijdens dit college wordt, toegespitst op M&A, de kernbegrippen uit de accountancy, en de inrichting en inhoud van de financiële documentatie (vermogensopstelling, resultaatsvaststelling en toelichting) behandeld. Daarnaast kijken we naar balanslezen en wordt bekeken wat er wel en niet thuis hoort in een winst- en verliesrekening. Verder komen aan bod: informatie uit de toelichting, accounting, IFRS, beoordeling vermogensopstellingen en resultaatbepalingen Na afloop beschikt u over:

 • kennis van de betekenis van financiële rapportages en bijbehorende documenten bij de uitvoering van een dd en opstellen van de overname documentatie;
 • kennis van de bij overnames relevante begrippen uit de accountancy;
 • kennis van de methoden van resultaatbepaling van ondernemingen;
 • vaardigheid in het lezen en beoordelen van balansen.
 • vaardigheid om de voor de advisering relevante informatie uit de financiële documentatie te destilleren.

College 5 en college 6

College 5

Rol van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een positie in het overname proces, die mede door recente jurisprudentie van de Ondernemingskamer steeds meer aandacht krijgt. De rol van de ondernemingsraad in het overnameproces wordt met name bepaald door het niveau waarop de overname plaatsvindt, de bestaande zeggenschapsverhoudingen en de invloed van de overname op de onderneming waar de ondernemingsraad is ingesteld. In dit cursusonderdeel wordt ingegaan op de positie van de ondernemingsraad in het overname proces in brede zin.

College 6

Koopprijsbepaling
De bepaling van de koopprijs en de regelingen tot aanpassing van de koopprijs zijn een essentieel onderwerp van elk overname contract. In dit college worden de verschillende technieken behandeld. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van de verschillende methoden tot koopprijsbepaling en –aanpassing; 
 • vaardigheid om bij de uitwerking van een overname contract te adviseren over regeling omtrent koopprijs bepaling en -aanpassing en de wisselwerking met garanties en vrijwaringen in het overname contract. 

College 7 en college 8

College 7

Acquisitie financiering
Tijdens dit college komt het volgende aanbod: Structurering van financieringen en zekerheden, financiële steunverlening, financieringsvormen (lening bank, participatiemaatschappij, door verkoper, 2:98c/216 BW) en commerciële aspecten van acquisitie financiering. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van de markt voor financieringen en het structureren van acquisitiefinanciering. 
 • kennis om de financieel-economische achtergronden van fusies en overnames van beursgenoteerde ondernemingen te doorgronden; • begrip van de rol van de belangrijkste financiële spelers op de fusie en overname markt. 
 • vaardigheid om te adviseren over structurering van de financiering van een overname.

College 8

Vennootschapsrechtelijke aspecten, deel 1
Tijdens dit college worden de belangrijkste vennootschapsrechtelijke aspecten die bij fusies en overnames aan de orde zijn behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vennootschapsrechtelijke aspecten in relatie tot structurering van de acquisitie, de voorbereiding, financiering en de afronding. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van de verschillende technieken van fusie en overnames en de voor de uitvoering daarvan geldende vennootschapsrechtelijke voorschriften; 
 • kennis van het vennootschapsrechtelijke kader bij de financiering van een transactie. 
 • vaardigheid om te adviseren over de meest geëigende overname vorm en het voorkomen van risico’s verbonden aan schending van het vennootschapsrecht.

College 9 en college 10

College 9

Fiscale aspecten
Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: Aandelen of activa, aanmerkelijk belang, fiscale voorzieningen en reserves, deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie, fiscale eenheid, holdingstructuren, fiscale beleggingsinstelling en artikel 40 van de Invorderingswet. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van de belangrijkste fiscale aspecten bij de structurering van een overname of fusie. 
 • vaardigheid om op grote lijnen een inschatting te maken van fiscale implicaties die spelen bij een overname. 

College 10

Garanties en W&I Insurance
Tijdens dit college komen de verschillende aspecten van een 'W&I' verzekering (de verzekeringspolis die schade die verband houdt met garantie-inbreuken in een koopovereenkomst dekt). Het instrument is inmiddels in de transactiepraktijk niet meer weg te denken. Na afloop beschikt u over: 

 • begrip van de achtergrond van het instrument W&I verzekering; 
 • begrip van de werking van een W&I verzekeringspolis; en 
 • vaardigheden om een W&I verzekeringspolis in te bedden in een transactieproces. 

College 11 en college 12

College 11
Vennootschapsrechtelijke aspecten, deel 2 

College 12
Workshop onderhandelen
Tijdens deze workshop leert u om uw onderhandelingstechnieken op de juiste manier toe te passen binnen het M&A proces. 

College 13 en college 14

College 13

Compliance & Regulatory

Behandeling van de regelingen van strafrechtelijke aard die van invloed zijn op overnames, (bijv. Foreign corruption act, mededinging, voorwetenschap etc.). DD, schikkingsvoorstellen etc. Relevante verplicht af te wikkelen procedures met toezichthouders. Na afloop beschikt u over:

 • kennis van de formele (internationale) regelgeving rondom fusies en overnames.

College 14

Openbare biedingen en company under attack
Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: soorten van openbare biedingen, regels voor openbare biedingen, biedingsplicht, het proces (valkuilen, strategie), shareholder activism, hegde funds en de bescherming en beschermingsconstructies (RNA, Stork, ASMI, Cryosafe)
Na afloop beschikt u over: 

 • de kennis en vaardigheden om een openbare bieding te begeleiden.
 • kennis van de verschillende beschermingsconstructies en rechtsmiddelen tegen activistische aandeelhouders. 
 • vaardigheid om te adviseren over procedure mogelijkheden en het in verband daarmee bepalen van een strategie. 

College 15 en college 16

College 15

Governance in overnamesituaties

Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: one tier/two tier model, structuurregeling, verhouding bestuur/ava, rol van de raad van commissarissen en de corporate governance code. Na afloop beschikt u over:

 • inzicht in de verhoudingen tussen bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering in het overname proces.
 • vaardigheid om het interne besluitvormingsproces te plannen en te managen.

College 16

Company in distress
Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: overname in insolventie, herstructurering van vermogen, pre pack; debt for equity, positie van zittende aandeelhouders bij omzetting van vreemd vermogen in kapitaal, boedelfinanciering, rol van een akkoord en de positie van separatisten. Na afloop beschikt u over: 

 • kennis van verschillende technieken tot herstructurering van het vermogen van een vennootschap en het daarvoor geldende juridische kader. 
 • vaardigheid om een financiële herstructuring te plannen. 
 • College 1 - 4

  College 1 en college 2

  College 1

  Kennismaking met het M&A proces
  In dit college wordt het M&A proces behandeld. Daarbij komen ook bijzondere verschijningsvormen van M&A aan bod zoals de controlled auction en openbare bieding. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis en vaardigheden om een due diligence in te richten en uit te voeren; 
  • kennis en vaardigheden om de juridische valkuilen bij fusie/ overnameprocessen te onderkennen, deze processen te overzien en daarop bij de advisering te anticiperen; 
  • kennis van het medezeggenschapsrecht in het overname proces; 
  • de kennis om te beoordelen wanneer een ter zake deskundige moet worden ingeschakeld; 
  • kennis van controlled auctions. 
  • vaardigheid om bij de advisering te anticiperen op het verloop van overname proces 

  College 2

  Contractsbepalingen
  Hoe is een gangbaar overname contract (activa-passiva en SPA) opgebouwd? Welke onderwerpen worden daarin geregeld en hoe om te gaan met boiler plate clausules. Na afloop beschikt u over: 

  • Vaardigheid om een overname contract op te stellen en te beoordelen. 

  College 3 en college 4

  College 3

  Private equity
  Aan bod komen de volgende onderwerpen: Inrichting private equity fondsen, management participaties, verschillen met ‘gewone’ overnames, venture capital deals versus buy outs, financiering van buy outs, typerende contractsbepalingen en fiscale structurering van buy out transacties. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van de structuur en inrichting private equity participaties.
  • vaardigheid om te adviseren over de specifieke aspecten van een private-equity transactie. 

  College 4

  Accounting en M&A
  Tijdens dit college wordt, toegespitst op M&A, de kernbegrippen uit de accountancy, en de inrichting en inhoud van de financiële documentatie (vermogensopstelling, resultaatsvaststelling en toelichting) behandeld. Daarnaast kijken we naar balanslezen en wordt bekeken wat er wel en niet thuis hoort in een winst- en verliesrekening. Verder komen aan bod: informatie uit de toelichting, accounting, IFRS, beoordeling vermogensopstellingen en resultaatbepalingen Na afloop beschikt u over:

  • kennis van de betekenis van financiële rapportages en bijbehorende documenten bij de uitvoering van een dd en opstellen van de overname documentatie;
  • kennis van de bij overnames relevante begrippen uit de accountancy;
  • kennis van de methoden van resultaatbepaling van ondernemingen;
  • vaardigheid in het lezen en beoordelen van balansen.
  • vaardigheid om de voor de advisering relevante informatie uit de financiële documentatie te destilleren.
 • College 5 - 8

  College 5 en college 6

  College 5

  Rol van de ondernemingsraad
  De ondernemingsraad heeft een positie in het overname proces, die mede door recente jurisprudentie van de Ondernemingskamer steeds meer aandacht krijgt. De rol van de ondernemingsraad in het overnameproces wordt met name bepaald door het niveau waarop de overname plaatsvindt, de bestaande zeggenschapsverhoudingen en de invloed van de overname op de onderneming waar de ondernemingsraad is ingesteld. In dit cursusonderdeel wordt ingegaan op de positie van de ondernemingsraad in het overname proces in brede zin.

  College 6

  Koopprijsbepaling
  De bepaling van de koopprijs en de regelingen tot aanpassing van de koopprijs zijn een essentieel onderwerp van elk overname contract. In dit college worden de verschillende technieken behandeld. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van de verschillende methoden tot koopprijsbepaling en –aanpassing; 
  • vaardigheid om bij de uitwerking van een overname contract te adviseren over regeling omtrent koopprijs bepaling en -aanpassing en de wisselwerking met garanties en vrijwaringen in het overname contract. 

  College 7 en college 8

  College 7

  Acquisitie financiering
  Tijdens dit college komt het volgende aanbod: Structurering van financieringen en zekerheden, financiële steunverlening, financieringsvormen (lening bank, participatiemaatschappij, door verkoper, 2:98c/216 BW) en commerciële aspecten van acquisitie financiering. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van de markt voor financieringen en het structureren van acquisitiefinanciering. 
  • kennis om de financieel-economische achtergronden van fusies en overnames van beursgenoteerde ondernemingen te doorgronden; • begrip van de rol van de belangrijkste financiële spelers op de fusie en overname markt. 
  • vaardigheid om te adviseren over structurering van de financiering van een overname.

  College 8

  Vennootschapsrechtelijke aspecten, deel 1
  Tijdens dit college worden de belangrijkste vennootschapsrechtelijke aspecten die bij fusies en overnames aan de orde zijn behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vennootschapsrechtelijke aspecten in relatie tot structurering van de acquisitie, de voorbereiding, financiering en de afronding. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van de verschillende technieken van fusie en overnames en de voor de uitvoering daarvan geldende vennootschapsrechtelijke voorschriften; 
  • kennis van het vennootschapsrechtelijke kader bij de financiering van een transactie. 
  • vaardigheid om te adviseren over de meest geëigende overname vorm en het voorkomen van risico’s verbonden aan schending van het vennootschapsrecht.
 • College 9 -12

  College 9 en college 10

  College 9

  Fiscale aspecten
  Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: Aandelen of activa, aanmerkelijk belang, fiscale voorzieningen en reserves, deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie, fiscale eenheid, holdingstructuren, fiscale beleggingsinstelling en artikel 40 van de Invorderingswet. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van de belangrijkste fiscale aspecten bij de structurering van een overname of fusie. 
  • vaardigheid om op grote lijnen een inschatting te maken van fiscale implicaties die spelen bij een overname. 

  College 10

  Garanties en W&I Insurance
  Tijdens dit college komen de verschillende aspecten van een 'W&I' verzekering (de verzekeringspolis die schade die verband houdt met garantie-inbreuken in een koopovereenkomst dekt). Het instrument is inmiddels in de transactiepraktijk niet meer weg te denken. Na afloop beschikt u over: 

  • begrip van de achtergrond van het instrument W&I verzekering; 
  • begrip van de werking van een W&I verzekeringspolis; en 
  • vaardigheden om een W&I verzekeringspolis in te bedden in een transactieproces. 

  College 11 en college 12

  College 11
  Vennootschapsrechtelijke aspecten, deel 2 

  College 12
  Workshop onderhandelen
  Tijdens deze workshop leert u om uw onderhandelingstechnieken op de juiste manier toe te passen binnen het M&A proces. 

 • College 13 -17

  College 13 en college 14

  College 13

  Compliance & Regulatory

  Behandeling van de regelingen van strafrechtelijke aard die van invloed zijn op overnames, (bijv. Foreign corruption act, mededinging, voorwetenschap etc.). DD, schikkingsvoorstellen etc. Relevante verplicht af te wikkelen procedures met toezichthouders. Na afloop beschikt u over:

  • kennis van de formele (internationale) regelgeving rondom fusies en overnames.

  College 14

  Openbare biedingen en company under attack
  Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: soorten van openbare biedingen, regels voor openbare biedingen, biedingsplicht, het proces (valkuilen, strategie), shareholder activism, hegde funds en de bescherming en beschermingsconstructies (RNA, Stork, ASMI, Cryosafe)
  Na afloop beschikt u over: 

  • de kennis en vaardigheden om een openbare bieding te begeleiden.
  • kennis van de verschillende beschermingsconstructies en rechtsmiddelen tegen activistische aandeelhouders. 
  • vaardigheid om te adviseren over procedure mogelijkheden en het in verband daarmee bepalen van een strategie. 

  College 15 en college 16

  College 15

  Governance in overnamesituaties

  Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: one tier/two tier model, structuurregeling, verhouding bestuur/ava, rol van de raad van commissarissen en de corporate governance code. Na afloop beschikt u over:

  • inzicht in de verhoudingen tussen bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering in het overname proces.
  • vaardigheid om het interne besluitvormingsproces te plannen en te managen.

  College 16

  Company in distress
  Tijdens dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: overname in insolventie, herstructurering van vermogen, pre pack; debt for equity, positie van zittende aandeelhouders bij omzetting van vreemd vermogen in kapitaal, boedelfinanciering, rol van een akkoord en de positie van separatisten. Na afloop beschikt u over: 

  • kennis van verschillende technieken tot herstructurering van het vermogen van een vennootschap en het daarvoor geldende juridische kader. 
  • vaardigheid om een financiële herstructuring te plannen. 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique op +31 20 59 83694. 

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl.

Of bel ons op +31 20 59 86255.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto