Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De VU is de ‘hofleverancier’ van de Nederlandse financiële top

Controllersopleiding (Executive Master of Finance & Control)

Tijdens deze opleiding doe je de kennis, inzichten en vaardigheden op die je als senior finance professional in deze tijd nodig hebt. Om zowel het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie als een goede businesspartner voor het management te zijn.

De volgende vier thema’s staan centraal in het programma van de EMFC-opleiding van de VU:

 1. Digitalisering en robotisering
 2. Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data
 3. Fact based en evidence based plan- en besluitvorming
 4. Finance als betrouwbare operationele en strategische gesprekspartner van het managen

“Perfecte mix van theorie en praktijk” — Erik Swelheim, CFO KLM

Alumni
De Alumnivereniging VU Register Controllers is opgericht in 2001 en heeft tot doel het behouden en bevorderen van contacten tussen oud-studenten van de Postgraduate Controllersopleiding aan de Vrije Universiteit. De belangrijkste doelgroep bestaat uit de inmiddels meer dan 1650 Register Controllers die sinds 1986 de opleiding aan de VU afgerond hebben. Het bereik van de Alumnivereniging beslaat hiermee bijna een derde van alle Register Controllers in Nederland. Naast VU RC’s zijn ook nog niet afgestudeerde VU RC-studenten van harte welkom als aspirant-lid.

Verder heeft de Alumnivereniging tot doel deze VU RC’s in samenwerking met de Vrije Universiteit periodiek op de hoogte te houden van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen. De Alumnivereniging beoogt de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Mede dankzij sponsoring is het (aspirant-)lidmaatschap tot op heden gratis.

De voornaamste activiteiten van de vereniging zijn:

 • Jaarlijkse diverse lezingen over een actueel onderwerp uit de dagelijkse praktijk van de Controller / CFO, verzorgd door gastsprekers (veelal CFO's) die hun sporen in de financiële functie ruimschoots hebben verdiend.
 • Jaarlijks een Annual Update, verzorgd in samenwerking met de Vrije Universiteit en geselecteerde gastsprekers; de laatste ontwikkelingen in het vakgebied worden belicht.
 • Een besloten LinkedIn groep, exclusief voor VU RC's. 

Docenten
Het docentencorps bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. Het programma wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd.
De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. 

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. Dr. Bert Steens is opleidingsdirecteur van de EMFC-opleiding en hoogleraar Management Accounting & Control. Ook adviseert hij ondernemingen. Zijn praktijkervaring komt voort uit rollen als adviseur bij EY (1989 – 1999), partner van EY (1999 – 2001 en 2005 – 2018) en vice-president van Cap Gemini Ernst & Young (2001 – 2005). Hij is econometrist (MSc, EUR), registercontroller (RC, VU) en Master of Change Management (MCM, SIOO). Hij is gepromoveerd op zijn onderzoek naar de invloed van transfer pricing op economische waardecreatie. In het EMFC-programma doceert Bert Investment Appraisal & Business Valuation, Data Analytics & Business Intelligence, toepassing hiervan in Management Accounting, en begeleidt hij studenten in het afstudeerproject. Onderzoeksgebieden zijn o.a. transfer pricing, cost accounting, valuation, controllership en performance management.

https://research.vu.nl/en/persons/hba-steens
Prof. dr. Bert Steens RC

Prof. dr. F.A. Roozen

Prof. dr. F.A. Roozen

Prof.dr. Frans Roozen is hoogleraar Management Accounting. Naast zijn onderwijs- en onderzoekstaken is hij toezichthouder bij organisaties in het maatschappelijk domein. Zijn praktijkervaring komt vooral voort uit financiële functies in het bedrijfsleven en advies en toezichthoudende functies bij grote, vaak internationaal opererende bedrijven. Hij is bedrijfseconoom (MSc, Vrije Universiteit) en gepromoveerd op onderzoek naar kostencalculatieproblemen bij multiproductondernemingen. In het EMFC-programma doceert Frans de vakken Management Control en Advanced Management Control. Daarnaast begeleidt hij studenten in het Business Project dat resulteert in de afstudeerscriptie. Onderzoeksgebieden zijn onder meer strategierealisatie, performance measurement, cost accounting, en controllership.

https://research.vu.nl/en/persons/fa-roozen
Frans Roozen

Louis Spoor RA

Louis Spoor RA

 Louis Spoor is verantwoordelijk voor het vak Information, Technology & Control, waarin Accounting Information Systems, Information Technology en Internal Control zijn gecombineerd ten behoeve van een integrale behandeling van end-to-end financiële processen. Verder is hij verantwoordelijk voor het vak Risk Management en het begeleiden van studenten in hun Business Project waarop zij afstuderen. Hij verzorgt ook executive trainingen op het gebied van Accounting Information Systems, Risk Management en Information, Technology & Control.

https://research.vu.nl/en/persons/ll-spoor
Louis Spoor

Digitalisering en robotisering

Als digitalisering Finance overkomt - bijvoorbeeld door robotisering - dan kan het geen in-control verklaring meer afgeven, doordat het onvoldoende aangesloten is op de gedigitaliseerde processen. Juist daarom is het belangrijk dat je als executive in finance informatie, technologie en control behandelt als geïntegreerd vraagstuk.

Daarom aan de VU: een geïntegreerde aanpak.

De EMFC-opleiding aan de VU integreert de disciplines Accounting Information Systems (AIS), Information Management (IM) en Internal Control (IC) in een nieuw vak: Information, Technology & Control (I,T&C). Zo borgen we dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke disciplines worden ingevuld vanuit de moderne bedrijfsomgeving.

Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data

De hoeveelheden data die intern en extern beschikbaar zijn, groeien nog steeds. Ook worden data steeds pluriformer. Als dit ertoe leidt dat de beschikbaarheid van data zich concentreert binnen IT, dan komen de data niet dáár terecht waar ze toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering.

Daarom aan de VU: data analytics en business intelligence als kerncompetenties.

Juist daarom integreert de EMFC-opleiding aan de VU data analytics en business intelligence. Als executive in finance leer je ze te behandelen als geïntegreerd vraagstuk. Je wordt getraind om op het gebied van management control en management accounting analytics toe te passen bij vraagstukken die rijk zijn aan data en aan de dagelijkse praktijk zijn ontleend, en dus ook complex van aard zijn. Al doende leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen.

Fact based en evidence based plan- en besluitvorming

Als er meer data beschikbaar komt, kunnen plan- en besluitvorming meer en meer fact based en evidence based worden.

Daarom aan de VU: praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie als basis.

De EMFC-opleiding aan de VU verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control koppelen we aan praktijkpapers.

Finance als betrouwbare gesprekspartner van het management

Naast de drie hiervoor genoemde 'nieuwe' thema's blijven ook een aantal meer 'traditionele' competenties tot het basisarsenaal van de finance executive behoren.

Daarom aan de VU: ruim aandacht voor de kerncompetenties die je nodig hebt, zoals:

 • externe berichtgeving helpen opstellen en duiden (inclusief corporate social responsibility en integrated reporting) en gerelateerde risico's managen;
 • (management)controlprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
 • een goede businesscase opstellen;
 • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
 • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
 • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
 • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
 • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
 • de financiële functie organiseren.

Business Project

Studenten studeren af door het voltooien van een Business Project. Het Business Project bestaat uit het wetenschappelijk gefundeerd oplossen van een actueel praktijkprobleem van de finance & control functie van de eigen (of een andere) organisatie. Dit project mondt uit in de afstudeerscriptie (thesis) die voldoet aan de wetenschappelijke eisen van een MSc-afstudeerscriptie en tevens praktisch relevant is. Het curriculum en de intensieve begeleiding door de hoogleraren en docenten (die ook ruime praktijkervaring hebben) zijn daarop gericht. De afstudeerders verdedigen hun thesis tijdens workshops met medestudenten. De waarde van de Business Projecten wordt bevestigd door de vele positieve reacties van organisaties waarvoor de studenten hun business project hebben uitgevoerd.

Scriptieprijs

De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs heeft tot doel het stimuleren van het onderwijs aan de Postdoctorale Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit doet zij door het jaarlijks uitreiken van een prijs aan de student die het beste afstudeeronderzoek heeft geschreven. De eerste prijs bedraagt € 2.500 de tweede prijs € 500.

De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend.

De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs is in 1998 opgericht door professor Henk Meij (1928-2007). Henk was geruime tijd CFO van Unilever. Hij stond mede aan de wieg van de postdoctorale Controllersopleiding aan de VU en heeft vele jaren als hoogleraar les gegeven op het gebied van Strategic Planning. Henk heeft zelf jarenlang als buitengewoon hoogleraar lesgegeven aan de Controllersopleiding.

Naar de prijs kunnen studenten meedingen die voor de scriptie een cijfer van een 8 of hoger hebben gehaald en die voorgedragen worden door hun begeleider.

Criteria

De criteria op basis waarvan de jury de scripties beoordeelt, zijn:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Meerwaarde voor de onderneming
 • Oorspronkelijkheid
 • Presentatie en vormgeving

De leden van de jury zijn:

 • Prof. dr. Tom Groot, Hoogleraar Management Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam en directeur ARCA (Amsterdam Research Center in Accounting), voorzitter van de jury
 • Prof. dr. Robert van der Meer, Hoogleraar Finance, Rijksuniversiteit Groningen
 • Hans Janssen RC, CFO Royal Friesland Campina
 • Brigitte de Graaff LLM MSc CMA, Promovenda, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam
 • Louis Spoor RA, docent Bestuurlijke Informatieverzorging, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam en secretaris van de jury

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Staffan Meij, Directeur Read Speaker en voorzitter Stichtingsbestuur
 • Prof. dr. Bert Steens RC MCM
 • Drs. Gavin van Boekel MBA RC, voorzitter Curatorium Controllersopleiding VU

Contact

Professor Henk Meij Scriptieprijs
Postdoctorale Controllersopleiding VU, kamer 6A-43
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
secretaris@scriptieprijs.org

Anbi status

Alle docenten van deze Controllersopleiding

(Advanced) Management Control

Management Accounting

 • Dr. E. Wiersma

Data Analytics & Business Intelligence

Information, Technology & Control

Investment Appraisal & Business Valuation

Financial Reporting & Analysis

Risk Management

vervolg docenten

Corporate Finance

Strategy

Controllership

 • Drs. M. Botman

Treasury Management

 • L. Keuleneer MBA

Corporate Tax Law

 • S. Kuijper LLM

Law & Governance

 • Mr. dr. J.E. Brink – Van der Meer

Thesis

Inhoud & kwaliteit

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. 

Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. 

Het curatorium heeft een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. 

De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding ligt bij de School of Business and Economics van de VU.

Leden curatorium

 • Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC, CFO Unilever Food Solutions, voorzitter
 • Mw. Ir. N.G. Dalstra RC, Lid RvC Havenbedrijf Rotterdam
 • R. Gatzen MSc, SVP Group Finance Carlsberg Group
 • Drs. P.W. Gerssen RC, COO/FM Shell Asset Management Company BV
 • Drs. R. Lanen RC, CFO Randstad Nederland
 • Mw. J. van der Meijs MSc CIMA, CFO Royal Schiphol Group
 • S. Siemer MSc, Regional CFO Heineken Africa Middle East and Eastern Europe
 • Drs. E. Swelheim RC, CFO KLM
 • Thema's 1 & 2

  Digitalisering en robotisering

  Als digitalisering Finance overkomt - bijvoorbeeld door robotisering - dan kan het geen in-control verklaring meer afgeven, doordat het onvoldoende aangesloten is op de gedigitaliseerde processen. Juist daarom is het belangrijk dat je als executive in finance informatie, technologie en control behandelt als geïntegreerd vraagstuk.

  Daarom aan de VU: een geïntegreerde aanpak.

  De EMFC-opleiding aan de VU integreert de disciplines Accounting Information Systems (AIS), Information Management (IM) en Internal Control (IC) in een nieuw vak: Information, Technology & Control (I,T&C). Zo borgen we dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke disciplines worden ingevuld vanuit de moderne bedrijfsomgeving.

  Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data

  De hoeveelheden data die intern en extern beschikbaar zijn, groeien nog steeds. Ook worden data steeds pluriformer. Als dit ertoe leidt dat de beschikbaarheid van data zich concentreert binnen IT, dan komen de data niet dáár terecht waar ze toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering.

  Daarom aan de VU: data analytics en business intelligence als kerncompetenties.

  Juist daarom integreert de EMFC-opleiding aan de VU data analytics en business intelligence. Als executive in finance leer je ze te behandelen als geïntegreerd vraagstuk. Je wordt getraind om op het gebied van management control en management accounting analytics toe te passen bij vraagstukken die rijk zijn aan data en aan de dagelijkse praktijk zijn ontleend, en dus ook complex van aard zijn. Al doende leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen.

 • Thema's 3 & 4

  Fact based en evidence based plan- en besluitvorming

  Als er meer data beschikbaar komt, kunnen plan- en besluitvorming meer en meer fact based en evidence based worden.

  Daarom aan de VU: praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie als basis.

  De EMFC-opleiding aan de VU verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control koppelen we aan praktijkpapers.

  Finance als betrouwbare gesprekspartner van het management

  Naast de drie hiervoor genoemde 'nieuwe' thema's blijven ook een aantal meer 'traditionele' competenties tot het basisarsenaal van de finance executive behoren.

  Daarom aan de VU: ruim aandacht voor de kerncompetenties die je nodig hebt, zoals:

  • externe berichtgeving helpen opstellen en duiden (inclusief corporate social responsibility en integrated reporting) en gerelateerde risico's managen;
  • (management)controlprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • een goede businesscase opstellen;
  • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
  • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
  • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
  • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
  • de financiële functie organiseren.
 • Business Project (afstudeerproject)

  Business Project

  Studenten studeren af door het voltooien van een Business Project. Het Business Project bestaat uit het wetenschappelijk gefundeerd oplossen van een actueel praktijkprobleem van de finance & control functie van de eigen (of een andere) organisatie. Dit project mondt uit in de afstudeerscriptie (thesis) die voldoet aan de wetenschappelijke eisen van een MSc-afstudeerscriptie en tevens praktisch relevant is. Het curriculum en de intensieve begeleiding door de hoogleraren en docenten (die ook ruime praktijkervaring hebben) zijn daarop gericht. De afstudeerders verdedigen hun thesis tijdens workshops met medestudenten. De waarde van de Business Projecten wordt bevestigd door de vele positieve reacties van organisaties waarvoor de studenten hun business project hebben uitgevoerd.

  Scriptieprijs

  De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs heeft tot doel het stimuleren van het onderwijs aan de Postdoctorale Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit doet zij door het jaarlijks uitreiken van een prijs aan de student die het beste afstudeeronderzoek heeft geschreven. De eerste prijs bedraagt € 2.500 de tweede prijs € 500.

  De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend.

  De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs is in 1998 opgericht door professor Henk Meij (1928-2007). Henk was geruime tijd CFO van Unilever. Hij stond mede aan de wieg van de postdoctorale Controllersopleiding aan de VU en heeft vele jaren als hoogleraar les gegeven op het gebied van Strategic Planning. Henk heeft zelf jarenlang als buitengewoon hoogleraar lesgegeven aan de Controllersopleiding.

  Naar de prijs kunnen studenten meedingen die voor de scriptie een cijfer van een 8 of hoger hebben gehaald en die voorgedragen worden door hun begeleider.

  Criteria

  De criteria op basis waarvan de jury de scripties beoordeelt, zijn:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Meerwaarde voor de onderneming
  • Oorspronkelijkheid
  • Presentatie en vormgeving

  De leden van de jury zijn:

  • Prof. dr. Tom Groot, Hoogleraar Management Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam en directeur ARCA (Amsterdam Research Center in Accounting), voorzitter van de jury
  • Prof. dr. Robert van der Meer, Hoogleraar Finance, Rijksuniversiteit Groningen
  • Hans Janssen RC, CFO Royal Friesland Campina
  • Brigitte de Graaff LLM MSc CMA, Promovenda, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam
  • Louis Spoor RA, docent Bestuurlijke Informatieverzorging, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam en secretaris van de jury

  Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Staffan Meij, Directeur Read Speaker en voorzitter Stichtingsbestuur
  • Prof. dr. Bert Steens RC MCM
  • Drs. Gavin van Boekel MBA RC, voorzitter Curatorium Controllersopleiding VU

  Contact

  Professor Henk Meij Scriptieprijs
  Postdoctorale Controllersopleiding VU, kamer 6A-43
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
  secretaris@scriptieprijs.org

  Anbi status

 • Docenten

  Alle docenten van deze Controllersopleiding

  (Advanced) Management Control

  Management Accounting

  • Dr. E. Wiersma

  Data Analytics & Business Intelligence

  Information, Technology & Control

  Investment Appraisal & Business Valuation

  Financial Reporting & Analysis

  Risk Management

  vervolg docenten

  Corporate Finance

  Strategy

  Controllership

  • Drs. M. Botman

  Treasury Management

  • L. Keuleneer MBA

  Corporate Tax Law

  • S. Kuijper LLM

  Law & Governance

  • Mr. dr. J.E. Brink – Van der Meer

  Thesis

 • Curatorium

  Inhoud & kwaliteit

  De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. 

  Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. 

  Het curatorium heeft een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. 

  De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding ligt bij de School of Business and Economics van de VU.

  Leden curatorium

  • Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC, CFO Unilever Food Solutions, voorzitter
  • Mw. Ir. N.G. Dalstra RC, Lid RvC Havenbedrijf Rotterdam
  • R. Gatzen MSc, SVP Group Finance Carlsberg Group
  • Drs. P.W. Gerssen RC, COO/FM Shell Asset Management Company BV
  • Drs. R. Lanen RC, CFO Randstad Nederland
  • Mw. J. van der Meijs MSc CIMA, CFO Royal Schiphol Group
  • S. Siemer MSc, Regional CFO Heineken Africa Middle East and Eastern Europe
  • Drs. E. Swelheim RC, CFO KLM

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut.

020 - 598 6035

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Patty Faase
 • Opleidingscoördinator
Patty Faase
 • Ewald Liebegut
 • Opleidingscoördinator
Ewald Liebegut