Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

EVC-procedure voor certificaat ‘Competent docent NT2’

Assessment Certificaat Competent Docent NT2

VU-NT2 is door BVNT2 aangewezen als een van de assessment-instellingen. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat ‘Competent docent NT2’.

Gevolgen coronavirusmaatregelen
Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de gebouwen van de Vrije Universiteit voorlopig maar zeer beperkt toegankelijk. Wij willen graag de EVC-procedure blijven aanbieden aan NT2-docenten en hebben daarom onze werkwijze aangepast. Lees alles over deze werkwijze onderaan deze pagina.


Voor docenten NT2 is het mogelijk om het certificaat ‘Competent docent NT2’ te verkrijgen door middel van een EVC-procedure. De BVNT2, beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, heeft hiervoor een competentieprofiel opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze competent NT2-docent zijn. Dit wordt beoordeeld in een assessmenttraject door gecertificeerde VU-NT2 assessoren.  

Inmiddels zijn er ruim 1500 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde docenten. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit.

Welke stappen doorloopt u naar certificering?
1. U stelt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, het Bekwaamheidsportfolio, de Handleiding Bekwaamheidsportfolio en de bijlagen daarbij.Alleen portfolio's die voldoen aan de eisen gesteld in de huidige handleiding (versie november 2017) worden geaccepteerd. Zie hiervoor de BVNT2-website. U kunt individueel een portfolio opstellen of het proces samen met collega’s doorlopen. De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten. U krijgt hierin uitleg over het bekwaamheidsportfolio en u kunt hier vervolgens aan werken, onder begeleiding van een gecertificeerd docent. Wij raden u aan zo’n traject te volgen. Voor leden van de BVNT2 is dit gratis. Zie voor meer informatie de BVNT2-website.

2. Als uw portfolio klaar is meldt u zich aan via hetinschrijfformulier. Vervolgens stuurt u uw portfolio in tweevoud naar VU-NT2, of u brengt deze langs. Wij accepteren geen digitale portfolio’s. Met deze checklist kunt u controleren of uw portfolio voldoet aan de BVNT2 eisen.

3.  U ontvangt een bevestiging en een assessor controleert of uw portfolio volledig is. Dit is nog geen inhoudelijke beoordeling.

4. Nadat uw portfolio in orde is bevonden, neemt VU-NT2 contact met u op over een assessmentdatum. Assessmentgesprekken vinden plaats op dinsdag- en donderdagmiddagen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

5. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw assessmentdatum en een factuur. Hierna kunt u het assessmentgesprek niet meer kosteloos annuleren.

6.  Op de dag van uw assessmentgesprek neemt u een exemplaar van uw portfolio mee en een bewijs van betaling. In dit gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veldassessor wordt uw portfolio besproken en uw competenties worden beoordeeld.

7. De officiële uitslag ontvangt u circa twee weken later per e-mail met een rapportage van de assessoren. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna per post het certificaat ‘Competent docent NT2’.

8.  Nadat u het Certificaat Competent docent NT2 hebt ontvangen, kunt u uzelf aanmelden voor het register van de BVNT2, via de website van de BVNT2. 

9.  Het achtergebleven exemplaar van uw portfolio wordt één jaar door VU-NT2 bewaard. U kunt deze  - nadat u de rapportage hebt ontvangen – ook komen ophalen. Neem daarvoor contact op met uw hoofdassessor.


Kosten
De kosten voor de EVC-procedure bedragen € 1150,00 in 2021. Voor alle portfolio's die voor 4 januari 2021 per post of per e-mail op de VU binnenkomen, zullen we deze prijs in rekening brengen.

Na bevestiging van uw assessmentdatum ontvangt u een factuur voor het gehele bedrag. U dient de factuur binnen twee weken te voldoen. Voor meer informatie over annuleringskosten zie de algemene voorwaarden.

De BVNT2 vergoedt € 350,00 voor docenten die dit geheel of grotendeels zelf moeten betalen.

Inschrijven
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier Assessment Competent docent NT2 in te vullen.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een oproep om uw portfolio bij VU-NT2 in te leveren. Uw portfolio brengt u langs of stuurt u per post op naar onderstaand adres:   
Vrije Universiteit Amsterdam
VU-NT2
T.a.v. Tessa Hetharia
De Boelelaan 1105
Kamer 12A-64
1081 HV Amsterdam

Afhankelijk van de toestroom van portfolio's varieert de wachttijd tussen het inleveren van een goedgekeurd portfolio en het assessmentgesprek enkele weken tot enkele maanden.

Algemene voorwaarden
Hier vindt u de algemene voorwaarden met betrekking tot het assessment Competent Docent NT2.

Anders dan in deze voorwaarden staat, kunt u zoals hierboven aangegeven, tijdelijk uw portfolio ook in digitale vorm inleveren.

Meer weten?
Kijkt u voor algemene informatie over de EVC-procedure op de website van de BVNT2.
Hebt u specifieke vragen over de assessmentprocedure bij VU-NT2? Neem dan contact op met Tessa Hetharia (organisatie) of Chrissy Hosea (inhoudelijk).

Inleveren portfolio
U kunt momenteel op twee manieren uw portfolio inleveren.
1) U kunt nog steeds uw portfolio’s per post opsturen naar het onderstaande adres. Het langsbrengen van portfolio’s is helaas nu niet mogelijk. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het iets langer kan duren voor u bericht van ons krijgt omdat wij maar enkele keren per maand de post kunnen ophalen.
2) U kunt uw portfolio digitaal inleveren, zoals u normaal in fysieke vorm zou doen, via het e-mailadres vu-nt2@vu.nl. Dus één bestand met deel 1 & 2 en één bestand met deel 3 als pdf-bestanden. Gebruik als bestandsnaam het volgende format: voornaam_achternaam_NT2_portfolio_deel. Eventuele video- of geluidsbestanden kunt u apart meesturen. Graag in de naam van deze bestanden vermelden bij welke competentie en STARR-beschrijving het bestand hoort.

Assessmentgesprek
Zolang er strenge maatregelen gelden, worden de assessmentgesprekken in principe digitaal afgenomen. Wij gebruiken daarvoor het door de universiteit goedgekeurde Zoom for Education. U kunt van tevoren een test uitvoeren om audio en video te testen en technische problemen uit te sluiten.

Contact
U krijgt altijd een ontvangstbevestiging per mail. Ook zijn wij nog steeds telefonisch bereikbaar voor vragen via (020) 598 63 98 op maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en per e-mail vu-nt2@vu.nl.
VU-NT2 december 2020