Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kennis en inzicht in de klinische praktijk voor orthopedagogen

Orthopedagogen in de Klinische Praktijk

Orthopedagogen zijn belangrijke professionals voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het klinisch werk in de zorg. Het orthopedagogisch handelen omvat onder meer diagnostiek, indicatie, ondersteuning, behandeling en advisering - is vooral gericht op vragen en behoeften van kinderen, ouders en andere professionals in een specifieke sociale context.

Dat vraagt een voortdurend switchen van:

  • algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor dit kind/deze persoon/dit gezin) en omgekeerd;
  • van evidence-based naar practice-based en omgekeerd;
  • van abstract naar concreet en omgekeerd. 

In deze minor verdiep je je kennis en inzichten die orthopedagogen in de klinische praktijk, en dan vooral in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg, nodig hebben. Je leert tevens om de kennis en inzichten te gebruiken in orthopedagogische hulpverlening in diagnostiek, doelen opstellen, interventies en werkwijzen, evalueren en in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de hulpverlening. Met jouw inzichten en analytische vaardigheden ben jij tevens in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

Verander je wereld, volg de minor Orthopedagogen in de Klinische Praktijk