Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Tarieven collegegeld bacheloropleidingen

Er zijn tarieven voor studenten uit de landen binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en tarieven voor studenten van daarbuiten.

Heb je al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad behaald en wil je een tweede bekostigde bachelorgraad volgen, dan betaal je het tarief tweede graad. 

Hieronder vind je de collegegeldtarieven voor onze bacheloropleidingen. Algemene informatie over het betalen van je collegegeld vind je hier.

Tarieven collegegeld bachelors 2020-2021

 • Tarieven EU/EER-student

  Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden van het wettelijk collegegeldtarief zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid dan gelden de volgende tarieven voor studiejaar 2020-2021:

  Voltijd, deeltijd of duaal€ 2.143
  B Liberal Arts and Sciences€ 4.435
  B Philosophy, Politics and Economics€ 4.146

  Uitzonderingen:

  Voorwaarden wettelijk collegegeld (bron: Rijksoverheid)

  1. Je hebt een inschrijving bij een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool én;
  2. Je hebt de nationaliteit van een EU/EER land, Zwitserland of Suriname of je verblijft in Nederland omdat je eerstegraads familielid bent van een in Nederland wonende EU-burger of je hebt een verblijfsvergunning die recht geeft op Studiefinanciering én;
  3. Je hebt bij de start van het studiejaar nog geen vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding. Dus geen bachelordiploma wanneer je je inschrijft voor een bacheloropleiding.

  Voldoe je niet aan alle voorwaarden voor het betalen van wettelijk collegegeld? Dan moet je instellingscollegegeld betalen. Voor 2 situaties geldt een uitzondering:

  • Je hebt al een bachelordiploma behaald, maar je volgt voor de 1e keer een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs.
  • Je bent met een 2e opleiding gestart tijdens een 1e opleiding. Deze 2e opleiding volg je zonder onderbreking.
 • Tarieven niet-EU/EER

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, betaal je een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

  Voor de meeste studenten is dit bedrag hoger dan het bedrag dat EU/EER-nationaliteit betalen. In sommige gevallen kom je als niet-EU/EER-student wél in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  Als niet EU/EER-student betaal je in 2020-2021* 

  opleidingtarief
  voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen
  Faculteit Religie en Theologie (uitzondering: joint degree-bachelor Theologie**/***)
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie
  €8.796 
  Bachelor Law in Society€10.313
  Bachelor International Business Administration€10.200
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  (uitzonderingen: joint degree-bachelors Scheikunde en Natuur- en sterrenkunde)
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €12.335
  Joint degree-bachelor Scheikunde
  Joint degree-bachelor Natuur- en sterrenkunde
  €12.457
  Bachelor Geneeskunde**€19.918
  Bachelor Tandheelkunde***€22.000
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.110

  * Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts. 

  ** Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. 

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 20.576.

  Uitzonderingen

  Suriname en Zwitserland zijn geen EU/EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit betalen wel collegegeld volgens EU/EER-tarief.

  Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief als hij in het bezit is van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
  • een verblijfsvergunning EU-onderdaan

  Er zijn nog meer gevallen, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1.

  Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

  Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld. In het geval van partnerschap/gezinsvorming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig. Meer informatie vind je in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

 • Tarieven tweede graad

  Als je na je eerste bacheloropleiding een tweede gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

  Belangrijk om te weten

  Bachelor en master worden gezien als twee aparte graden: als je dus een bachelordiploma hebt en een eerste master gaat volgen, is dit geen tweede graad. Het instellingstarief is afhankelijk van je nationaliteit. Er gelden verschillende tarieven voor EU/EER-studenten en niet-EU/EER-studenten.

  Tarieven tweede graad (instellingstarief) 2020-2021*

  opleidingtarief
  voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen
  Faculteit Religie en Theologie (uitzondering: joint degree-bachelor Theologie**/***)
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie
  €7.785 
  Bachelor Law in Society
  Bachelor International Business Administration
  €8.613 
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  (uitzonderingen: joint degree-bachelors Scheikunde en Natuur- en sterrenkunde)
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €11.324
  Joint degree-bachelor Scheikunde
  Joint degree-bachelor Natuur- en sterrenkunde
  €11.324
  Bachelor Geneeskunde**€18.907
  Bachelor Tandheelkunde***€20.000
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.110


  Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

  * Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

  **Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 18.705.

Tarieven collegegeld bachelors 2021-2022

 • Tarieven EU/EER-student

  Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden van het wettelijk collegegeldtarief zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid dan gelden de volgende tarieven voor studiejaar 2021-2022:

  Voltijd, deeltijd of duaal€ 1.084
  B Liberal Arts and Sciences€ 3.476
  B Philosophy, Politics and Economics€ 3.136

  De bovenstaande tarieven zijn aangepast conform de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (addendum). Meer informatie over de tegemoetkoming in het collegegeld voor academisch jaar 2021-2022 vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Uitzonderingen:

  • Ga je voor eerst aan een bekostigde bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) beginnen? Dan krijg je 1 jaar lang een tegemoetkoming van €542 op het collegegeld. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de bacheloropleidingen Liberal Arts and Sciences en Philosophy, Politics and Economics. De voorwaarden voor deze tegemoetkoming vind je op de website van de Rijksoverheid.
  • Ga je voor eerst aan een bekostigde bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) starten met de Universitaire Pabo? Dan betaal je de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. De voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Voorwaarden wettelijk collegegeld (bron: Rijksoverheid)

  1. Je hebt een inschrijving bij een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool én;
  2. Je hebt de nationaliteit van een EU/EER land, Zwitserland of Suriname of je verblijft in Nederland omdat je eerstegraads familielid bent van een in Nederland wonende EU-burger of je hebt een verblijfsvergunning die recht geeft op Studiefinanciering én;
  3. Je hebt bij de start van het studiejaar nog geen vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding. Dus geen bachelordiploma wanneer je je inschrijft voor een bacheloropleiding.

  Voldoe je niet aan alle voorwaarden voor het betalen van wettelijk collegegeld? Dan moet je instellingscollegegeld betalen. Voor 2 situaties geldt een uitzondering:

  • Je hebt al een bachelordiploma behaald, maar je volgt voor de 1e keer een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs.
  • Je bent met een 2e opleiding gestart tijdens een 1e opleiding. Deze 2e opleiding volg je zonder onderbreking.
 • Tarieven niet-EU/EER

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, betaal je een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

  Voor de meeste studenten is dit bedrag hoger dan het bedrag dat EU/EER-nationaliteit betalen. In sommige gevallen kom je als niet-EU/EER-student wél in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  De onderstaande tarieven zijn aangepast conform de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (addendum). Meer informatie over de tegemoetkoming in het collegegeld voor academisch jaar 2021-2022 vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Als niet EU/EER-student betaal je in 2021-2022: 

  OpleidingTarief

  Voor de bachelors van: 
  Faculteit der Geesteswetenschappen (uitzondering: Archeologie, Griekse en Latijnse taal en Cultuur,

  en Oudheidwetenschappen)

  Faculteit Religie en Theologie

  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)

  Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Bachelor Pedagogische Wetenschappen

  Bachelor Psychologie

  €7.786 

  Bachelor Archeologie

  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur

  Bachelor Oudheidwetenschappen

  €8.046
  Bachelor Law in Society

  Bachelor International Business Administration
  €8.636
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen

  Bachelor Bewegingswetenschappen

  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €11.426
  Bachelor Geneeskunde€19.236
  Bachelor Tandheelkunde€21.686
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€11.376

  Overgangsregelingen

  Alle overgangsregelingen zijn terug te lezen in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (artikel 6, pagina 10).

  Uitzonderingen

  Suriname en Zwitserland zijn geen EU/EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit betalen wel collegegeld volgens EU/EER-tarief.

  Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief als hij in het bezit is van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
  • een verblijfsvergunning EU-onderdaan

  Er zijn nog meer gevallen, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

  Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

  Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld. In het geval van partnerschap/gezinsvorming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig. Meer informatie vind je in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

 • Tarieven tweede graad

  Als je na je eerste bacheloropleiding een tweede gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

  Belangrijk om te weten

  Bachelor en master worden gezien als twee aparte graden: als je dus een bachelordiploma hebt en een eerste master gaat volgen, is dit geen tweede graad. Het instellingstarief is afhankelijk van je nationaliteit. Er gelden verschillende tarieven voor EU/EER-studenten en niet-EU/EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  De onderstaande tarieven zijn aangepast conform de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (addendum). Meer informatie over de tegemoetkoming in het collegegeld voor academisch jaar 2021-2022 vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Tarieven tweede graad (instellingstarief) 2021-2022:

  OpleidingTarief
  Voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen (uitzondering: Archeologie, Griekse en Latijnse taal en Cultuur, en Oudheidwetenschappen)

  Faculteit Religie en Theologie

  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)

  Faculteit der Sociale Wetenschappen:
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen

  Bachelor Psychologie
  €6.926

  Bachelor Archeologie

  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur

  Bachelor Oudheidwetenschappen

  €7.216
  Bachelor Law in Society

  Bachelor International Business Administration
  €7.776
  Voor de bachelors van:
  Faculteit der Bètawetenschappen:

  Bachelor Bewegingswetenschappen

  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €10.566
  Bachelor Geneeskunde€18.376
  Bachelor Tandheelkunde€19.616
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€11.376

  Overgangsregelingen

  Alle overgangsregelingen zijn terug te lezen in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (artikel 6, pagina 10).

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30u en 14.00 - 16.00u). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl.

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)