Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Doorgrond belastingwetten in een internationale context

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. Ze hebben grote invloed op het Nederlandse vestigingsklimaat: een te hoge belastingdruk voor ondernemingen maakt Nederland als vestigingsplaats minder aantrekkelijk.

Verken het spanningsveld tussen belastinginning en -heffing

Een te lage belastingdruk heeft andere risico’s: de Europese Commissie kan Nederland aanspreken op verboden staatssteun of schadelijke belastingconcurrentie. Hoeveel belasting moet je heffen? Tijdens de master Fiscaal recht bestudeer je dit spanningsveld. Hierbij ligt de focus op de fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn. Zoek je nóg meer academische uitdaging en heb je interesse in onderzoek? Dan is de Research Talent Track iets voor jou.

Ontdek jouw studie Fiscaal Recht

Ontdek jouw studie Fiscaal Recht

De opleiding Fiscaal recht aan de VU is één van de weinige eenjarige opleidingen in Nederland. Je krijgt alle fiscale vakken in de master, zodat je pas in het derde jaar van je bachelor hoeft te kiezen. Zo combineer je een brede basis  (denk aan een bachelor Rechtsgeleerdheid) met een fiscale specialisatie in je master. Stroom je in met een civiele bachelor? Dan heb je na je master Fiscaal recht ook toegang tot togaberoepen, zoals de advocatuur.

Ontdek de studie-inhoud

Verander Je Wereld, Studeer Fiscaal Recht

  • Ons belastingstelsel na corona

    De Belastingpoort is een online kennisplatform, waar fiscale (praktijk)kennis met pers, politici en beleidsmakers wordt gedeeld. Op die manier kan vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage geleverd worden voor een goede onderbouwing van fiscale beleidsplannen en wetsvoorstellen. Op 25 juni was er een Belastingpoort over Ons belastingstelsel na Corona. Prof. Mr Jaap Bellingwout nam deel aan de paneldiscussie. 
    Bekijk de video
  • Brussel moet op zoek naar nieuwe aanpak tegen belastingontwijking

    Is een Europese aanpak van belastingontwijking eigenlijk wel mogelijk? Die vraag dringt zich op, na een vernietigende uitspraak van het Europese Gerecht waarbij rechters in Luxemburg een streep zetten door het besluit van de Europese Commissie om Ierland te gebieden 13 miljard euro aan achterstallige belasting bij Apple op te halen. Daarmee verliest de Commissie niet alleen een geruchtmakende veldslag in de strijd tegen belastingontwijking, de uitspraak lijkt ook de basis weg te slaan waarop ze die strijd hoopte te voeren.
    Lees het verhaal