Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Online sessies over actuele thema's in de publieke sector

Zijlstra PE webinars

In deze webinarserie gaat steeds een andere spreker in op een actueel thema op het gebied van Public Control, Governance en Leadership. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook open voor anderen.

We maken voor deze serie gebruik van online platform Zoom. Hiervoor heeft u een laptop, desktop PC of een mobiele telefoon nodig met internetverbinding en microfoon. Een goede en stabiele wifi-verbinding is voor Zoom onmisbaar. 

PE punten en prijs
Op aanvraag kunt u voor uw deelname aan een webinar 1 PE punt ontvangen. Het is ook mogelijk dit uit te breiden tot 3 PE punten per webinar door het inleveren van een aan het webinar gekoppelde opdracht. Indien u voor de uitgebreide variant van 3 PE punten kiest, dan dient u dit bij uw aanmelding aan te geven.

Deelnamekosten per webinar voor 1 PE punt: € 50,-
Deelnamekosten per webinar voor 3 PE punten : € 140,-

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de webinars door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl en daarin aan te geven welke sessies u wilt volgen en wat het factuuradres is. Indien u gebruik wil maken van de 3 PE punten, s.v.p. dit vermelden bij uw aanmelding. Wij bevestigen uw aanmelding en mailen u uiterlijk drie dagen voor aanvang een link om in te loggen. Per webinar geldt een maximum van 200 deelnemers.


PROGRAMMA

Do 11 februari 2021, 12.30 – 13.30 uur: Besluitvorming in tijden van deze crisis
Online webinar | PE punten: 1
Door: Hans Leenders (Ministerie van VWS)

In de huidige tijd moet er snel tot besluitvorming worden gekomen. Maar hebben we dan de informatievoorziening nog wel op orde en zijn afspraken wel duidelijk vastgelegd? In dit webinar zal Hans Leenders vanuit zijn rol als directeur FEZ bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze zaken reflecteren.

Wo 10 maart 2021, 19.00 – 21.15 uur: Projectcontrol I: Stakeholdermanagement & communicatie en projectcultuur 
Online webinar | PE punten: 2
Door: Guido Fröhlichs (Cap-able)

Stakeholdermanagement & communicatie en een passende projectcultuur zijn belangrijk om een project succesvol te laten verlopen. Een stakeholder is in deze context, iemand die iets van het project vindt en hierdoor mogelijk invloed heeft op het succesvol opleveren ervan. Dus: iedereen die het project kan maken of breken. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op hoe een stakeholdermanagementproces eruit ziet en hoe de projectcommunicatie hieruit wordt afgeleid. Daarnaast komt de, bij een projectenorganisatie horende, cultuur aan bod.

Wo 24 maart 2021, 19.00 – 21.15 uur: Projectcontrol II: Scopemanagement, projectplanning, het bewaken van de voortgang, Earned Value Management.
Online webinar |   PE punten: 2
Door: Guido Fröhlichs (Cap-able)

De projectscope, ook de scope of works van het project genoemd, heeft betrekking op de omvang van het project. Het is een beschrijving van alle op te leveren producten van het project en van de werkzaamheden (taken), die moeten worden verricht om die producten op te leveren. De scope is weer de basis voor de planning. De voortgang van een project wordt periodiek gemeten om afwijkingen ten opzichte van het plan te bepalen. Tijdens dit webinar worden twee methoden besproken die hierbij behulpzaam kunnen zijn: earned value management (EVM) en earned value analyse (EVA). De EVA combineert drie beheersaspecten: scope, tijd en geld en wordt gebruikt om de voortgang van een project te bepalen en te voorspellen wat de uiteindelijke kosten en einddatum zullen zijn.

Wo 21 april 2021 19.00 – 21.15 uur: Projectcontrol III: Menselijke aspecten van projecten: duurzaam groeien als projectmanager, project controller en projectteam.
Online webinar |   PE punten: 2
Door: Guido Fröhlichs (Cap-able)

Werken in projecten is mensenwerk. Een project wordt uitgevoerd door mensen (projectteam) en is bedoeld voor mensen (gebruikers) en wordt ook weer door mensen beïnvloed (stakeholders). Aandacht voor de projectorganisatie en met name de bemensing van projecten is van grote invloed op het succes van een project. Het managen en beheersen van een project stelt specifieke eisen aan de projectmanager en de projectcontroller. Welke persoonlijkheidsstructuur, competenties en teamrollen hebben succesvolle projectmanagers en projectcontrollers? Is dat te meten? En kan iemand zich verbeteren?

Do 20 mei 2021, 19.00 – 21.15 uur: Public Auditing I: Nieuwe ontwikkelingen
Online webinar |   PE punten: 2
Door: Ronald Stevens (VU)

Binnen de huidige dynamische krachtenvelden balanceert een auditor tussen control en verantwoording enerzijds en het stimuleren van ontwikkeling en vernieuwing anderzijds. Dat leidt tot vragen en dilemma’s. Vragen die aan bod komen in de drie webinars over public auditing zijn onder meer: Hoe kun je complexe vraagstukken benaderen? Hoever reikt je legitimiteit? Hoe ga je om met een diversiteit aan stakeholders? Hoe win je het vertrouwen van je gesprekspartners om lastige vragen te mogen stellen? Hoe kom je tot een gefundeerd, gedragen oordeel, dat een organisatie stimuleert tot een volgende stap? 

Wo 26 mei 2021, 12.30 – 13.30 uur: Lerend evalueren
Online webinar |   PE punten: 1
Door: Barbara Regeer (VU)

Lerende evaluaties worden in toenemende mate ingezet om de maatschappelijke meerwaarde van beleid te vergroten, vooral wanneer het gaat om complexe vraagstukken waar veel partijen bij betrokken zijn en er een grote dynamiek is rondom de inhoud van het beleid. Een lerende evaluatie wordt gedurende een beleidsproces ingezet (in plaats van achteraf) en helpt beleidsactoren aan handelingsperspectieven waarmee de maatschappelijke opgave verder wordt geholpen. Barbara Regeer (UHD transdisciplinair onderzoek voor duurzame ontwikkeling en systeem transformatie) zal haar ervaringen met lerende evaluaties in de jeugdzorgsector en op het gebied van natuur, duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling delen.

Do 17 juni 2021, 19.00 – 21.15 uur: Public Auditing II: Interne auditing
Online webinar |  PE punten: 2
Door: Ronald Stevens (VU)

Binnen de huidige dynamische krachtenvelden balanceert een auditor tussen control en verantwoording enerzijds en het stimuleren van ontwikkeling en vernieuwing anderzijds. Dat leidt tot vragen en dilemma’s. Vragen die aan bod komen in de drie webinars over public auditing zijn onder meer: Hoe kun je complexe vraagstukken benaderen? Hoever reikt je legitimiteit? Hoe ga je om met een diversiteit aan stakeholders? Hoe win je het vertrouwen van je gesprekspartners om lastige vragen te mogen stellen? Hoe kom je tot een gefundeerd, gedragen oordeel, dat een organisatie stimuleert tot een volgende stap? 

Do 1 juli 2021, 19.00 – 21.15 uur: Public Auditing II: Interne auditing
Online webinar |  PE punten: 2
Door: Ronald Stevens (VU)

Binnen de huidige dynamische krachtenvelden balanceert een auditor tussen control en verantwoording enerzijds en het stimuleren van ontwikkeling en vernieuwing anderzijds. Dat leidt tot vragen en dilemma’s. Vragen die aan bod komen in de drie webinars over public auditing zijn onder meer: Hoe kun je complexe vraagstukken benaderen? Hoever reikt je legitimiteit? Hoe ga je om met een diversiteit aan stakeholders? Hoe win je het vertrouwen van je gesprekspartners om lastige vragen te mogen stellen? Hoe kom je tot een gefundeerd, gedragen oordeel, dat een organisatie stimuleert tot een volgende stap? 

Wo 3 november 2021, 12.30 – 13.30 uur: Raad van Toezicht en controller; wat hebben ze aan elkaar?
Online webinar |   PE punten: 1
Door: Rienk Goodijk (VU)

Een Raad van Toezicht/Commissarissen heeft inzicht nodig in het reilen en zeilen van een organisatie en zoekt naar informatiebronnen en contacten. De controller heeft inzicht in ontwikkelingen en risico’s en wil die graag delen. Wat kunnen RvT/RvC en controller aan elkaar hebben en wat levert dat dan op? Liggen onderlinge contacten voor de hand, zijn ze zelfs verplicht en hoe voorkom je dan ongepaste verhoudingen buiten het bestuur om?

Do 2 december 2021, 12.00 – 13.30 uur: De relatie tussen filosofie en control 
Online webinar |  PE punten: 1
Door: Ad Verbrugge (VU)

Tijdens dit webinar zal stil worden gestaan bij wat uit de filosofie geleerd kan worden voor controllers en financials binnen de publieke sector.

www.hetzijlstracenter.nl  

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!