Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Voor startende controllers

Young Public Controllers opleiding

Opzet programma

De Young Public Controllers opleiding is gericht op je inhoudelijke ontwikkeling als controller in de publieke of non-profitsector. De leerlijn bestaat uit 10 modules en een afsluitende innovatieopdracht of battle. Per bijeenkomst volg je twee modules, wat neerkomt op vijf collegedagen in totaal en daarnaast een afsluitende bijeenkomst waarin je in groepjes je afsluitende opdracht presenteert. Na afronding ontvang je het certificaat voor de Young Public Controllers opleiding. De bijeenkomsten vinden plaats op een centraal gelegen locatie, die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar is.

Na afloop:

 • Heb je meer kennis van de manier waarop de publieke sector functioneert, zowel vanuit politiek-bestuurlijk als financieel-economisch perspectief;
 • Heb je meer zicht op de processen binnen de organisatie, met name op het gebied van managementinformatie en de Planning & Control-cyclus en kun je bijdragen aan procesverbetering;
 • Heb je belangrijke tools in handen om bij te dragen aan de beheersing van de organisatie, onder andere op het vlak van risicomanagement en verslaggeving;
 • Heb je kennisgemaakt met de laatste ontwikkelingen op het vlak van IT en gebruik van big data in de publieke sector.

Programma

Bijeenkomst 1: Context – Welke rol heb je als controller en hoe ziet de context eruit waarin je opereert?
Dinsdag 12 januari 2021

Module 1: De controller in de publieke en non-profit sector
Module 2: Control in een publieke omgeving

Bijeenkomst 2: Verbreding en dynamische bedrijfsvoering – met welke vraagstukken en collega’s heb je te maken binnen de bedrijfsvoering?
Dinsdag 2 maart 2021

Module 3: Financieel management
Module 4: Verantwoording

Bijeenkomst 3: Governance, risk & compliance – Hoe zorg je voor een goede beheersing van de organisatie? 
Dinsdag 30 maart 2021

Module 5: Bewegen in het politieke krachtenveld
Module 6: Bestuur en Economie van de publieke sector

Bijeenkomst 4: Financiën – Wat is er specifiek aan de financiële sturing binnen de publieke sector? 
Woensdag 21 april 2021

Module 7: Big Data & ICT
Module 8: Brede en dynamische bedrijfsvoering

Bijeenkomst 5: Governance – Hoe verloopt het politiek/bestuurlijk spel?
Woensdag 19 mei 2021

Module 9: Risicomanagement
Module 10: Audit

Afsluitende Battle
Dinsdag 6 juli 2021

Studie opzet van de Young Public Controllers opleiding

Opzet van de opleiding

 • Vakinhoudelijke leerlijn

  De vakinhoudelijker leerlijn bestaat uit de volgende modules:

  1. Bestuur en Economie van de publieke sector I
  2. Control in een publieke omgeving
  3. Bestuur en Economie van de publieke sector II
  4. Toezicht en Governance
  5. Financiën en begroten I
  6. Financiën en begroten II
  7. BBV / Verslaggeving
  8. Big Data & ICT
  9. Risicomanagement
  10. Audit

  Je volgt alle modules.
  Je sluit af met een afsluitende (groeps)opdracht

  Start: Oktober 2018
  Bestaat uit: 6 collegedagen, ongeveer elke drie weken op dinsdag van 14.00-21.00 uur
  Prijs: €4.950,-

  Na afloop: deelcertificaat

 • Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn

  De persoonlijke ontwikkelingsleerlijn bestaat uit de volgende modules:

  1. Effectief communiceren (1 dag)
  2. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (1 dag)
  3. Insights Discovery (1 dagdeel)
  4. Persoonlijk leiderschap (2 dagen)

  Je kunt ook losse modules volgen.

  Start: op elk gewenst moment
  Bestaat uit: 9 dagdelen
  Prijs: €2.500,-
  Prijs voor het volgen van een losse module: €350,-
  Na afloop: deelcertificaat

 • Algemeen

  Totaalprijs: €7.450,-

  Na afloop ontvang je het certificaat voor de Young Public Controllers opleiding.