Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

Verandermanagement (Basisopleiding)

Veel managers en adviseurs krijgen de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van grote en complexe veranderprojecten. Zij worden tijdens dergelijke projecten regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en problemen. Uit talrijk onderzoek blijkt hoezeer het falen van (slecht uitgevoerde) veranderingen in organisaties onnodig geld, tijd en motivatie kost. De wetenschap biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en het vinden van betrouwbare oplossingsrichtingen. Onze verandermanagementopleidingen dragen er aan bij dat complexe verandertrajecten professioneel, betrouwbaar en succesvol kunnen worden begeleid en afgerond. 

De Basisopleiding Verandermanagement kan separaat worden gevolgd of als onderdeel van de pre-master indien men door wil stromen naar (de modules van) de Master of Science Verandermanagement.  

De Basisopleiding Verandermanagement legt het fundament  voor veranderaanpakken. Gericht op change agents, mensen die in hun werk in een leidende, adviserende of bijvoorbeeld projectmatige rol bezig zijn met verandering en organisatieontwikkeling, op zoek naar uitbreiding van wetenschappelijke kennis en inzichten aangaande verandermanagement en organisatieontwikkeling, vanuit enige ervaring in de praktijk. Deze change agents willen met hun eigen praktijk en ervaring als startpunt beter begrijpen hoe veranderen werkt, het eigen handelen kunnen onderbouwen en inzichten kunnen toepassen in de eigen praktijk. 

De Basisopleiding Verandermanagement werkt doelgericht aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers. Door de opleiding wordt een breed inzicht verkregen in relevante veranderkundige onderwerpen, perspectieven en disciplines. Met dat inzicht kan de (verander)manager een juiste selectie maken voor de eigen praktijksituatie. 


Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!