Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De VU-VBA opleiding Investment Management gaat veranderen

VBA Investment Management (NL)

English speakers are kindly requested to visit the English page for more information.


De VU-VBA opleiding Investment Management gaat veranderen. Belangrijke redenen hiervoor zijn enerzijds de fusie tussen de verenigingen CFA Netherlands en VBA en anderzijds het aantrekkelijker maken van de opleiding voor een bredere doelgroep.

Het afgelopen jaar is de VU – VBA opleiding Investment Management niet van start gegaan. De wens om de opleiding zorgvuldig voor te bereiden en intensief overleg met de vereniging CFA Society VBA Netherlands heeft ons doen besluiten de opleiding niet eerder te starten dan eind augustus 2020.

Modulair

De opleiding wordt modulair van karakter. Dat betekent dat niet alleen personen die de hele opleiding willen doen zich kunnen inschrijven. Het is ook mogelijk om je voor 1 module inschrijven. In naam van de vereniging wordt door de Vrije Universiteit een aantal modules aangeboden. Welke modules recht geven op de RBA‐titel gaat nog bepaald worden door de vereniging. De VU blijft wel zeer betrokken, als aanbieder van een substantieel aantal ‘state of the art’ modules.

Verbreding en verdieping op beleggingsterrein

De inhoudelijke focus van het nieuwe programma ligt op verbreding en verdieping van de kennis en vaardigheden op beleggingsterrein. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar onderwerpen die in de Nederlandse/Europese context van belang zijn. Voor het opdoen van basiskennis op beleggingsgebied is het CFA programma bedoeld dat ook bij de VU gevolgd kan worden.

Academisch niveau

Afronding van de gehele opleiding leidt niet meer tot een MSc – titel. De ingangseisen zijn niet meer per definitie een Master titel met economische kennis. Het niveau blijft echter wel academisch en is gericht op personen die al basiskennis van beleggen hebben. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat het technisch niveau wat lager is, maar dat het inhoudelijk niveau hoog zal zijn (meer executive karakter). De vereiste basiskennis zal per module worden vastgesteld. Via (bijvoorbeeld) online video’s en vooraf vastgestelde literatuur kan de basiskennis worden “bijgespijkerd”.

Soorten modules

De volgende modules zullen zeer waarschijnlijk deel uit maken van de opleiding: Getting to understand clients and behaviours (met aandacht voor de vraag hoe je het risico van een klant profileert); Dutch regulatory dynamics and practical implications; Advanced asset allocation & balance sheet management (met aandacht voor factor‐asset allocatie), Investment technology & innovation (AI, Robotics, Big Data, Python e.a.), Insights in portfolio construction & implementation challenges (let op: deze lijst is niet volledig).

Start eerste module VBA Investment Management

Eind augustus 2020 willen we beginnen met de eerste module: ‘Getting to understand clients and behaviours’. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Basics and typology of client groups, Defining and measuring client risks, Alternative approaches to risk profiling, Investment beliefs and recent trends in the Dutch market. Ook de tweede module is ‐zoals het er nu naar uitziet‐ bekend: ‘Dutch regulatory dynamics and practical implications’ hierbij wordt de Regelgeving, Marktmisbruik en Ethiek besproken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 13 mei zal CFA Society VBA Netherlands in samenwerking met de VU u meer over deze modules en het gehele programma vertellen. Verder verwachten we dan ook meer informatie te kunnen verstrekken over bijvoorbeeld toelatingseisen, kosten en inschrijvingsprocedures.

Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat: 020 - 598 6118
Of stuur een email naar: pgo.im.sbe@vu.nl

Partners

Online Open Avond

Donderdag 3 september 2020

Meld je nu aan!