Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Behavioural Finance and Complexity in the Financial Industry

Risk Management for Financial Institutions

De opleiding Risk Management for Financial Institutions heeft een geheel eigen en nieuwe benadering van het vakgebied. 

De opleiding belicht risicomanagementvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, zoals menselijk gedrag, methoden en technieken, kapitaalmarkten en toezicht. Anders dan bij bestaande opleidingen komen naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing, ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod. De praktische aanpak met onder andere cases en games maakt dat de theorie meer gaat leven. De opgedane kennis is hierdoor direct toe te passen in de eigen organisatie.

De voertaal van de opleiding is Nederlands of Engels, afhankelijk van de taal van zowel de docent als de deelnemers. Meer informatie is te vinden op de Engelse pagina

Partners