Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De VU-opleiding tot RA geeft richting

De VU-opleiding tot RA is opgebouwd uit vier onderdelen: de premaster Accounting & Control, master Accounting & Control, de instroomvakken Postgraduate Opleiding Accountancy en de hoofdvakken van Postgraduate opleiding Accountancy.

Afhankelijk van je vooropleiding volg je eerst een schakeltraject. Alle onderdelen zijn deeltijd: de colleges worden op vrijdag gegeven. De opleiding duurt in totaal ongeveer 1 tot 5 jaar. Dat hangt onder andere af van je vooropleiding. Je studietempo bepaal je zelf. Lees hieronder meer over de onderdelen van de opleiding.

Duur van de deeltijdopleidingen

De deeltijdopleidingen zorgen ervoor dat er naast je studie ook ruimte is voor werk en privé. De colleges vinden plaats op vrijdag en daarnaast is er sprake van zelfstudie. De duur van de deeltijdopleidingen, als je deze nominaal doorloopt, is:

 • Premaster Accounting & Control: 1 jaar
 • Master Accounting & Control: 2 jaar
 • PGO Accountancy: 2-4 jaar, afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je hebt

Je kunt echter zelf je studietempo bepalen. Je kunt sneller gaan of juist gas terugnemen. Hoe lang jij bezig bent met de opleiding(en) hangt samen met:

 • Jouw persoonlijke werk-privé situatie.
 • Het door jou te volgen traject en eventuele vrijstellingen. 
 • Hoe gemakkelijk je studeert.
 • Je deelname aan versnelde trajecten zoals summercourses of het intensieve scriptietraject.

Voertaal Accounting & Control

De voertaal van de deeltijd premaster Accounting & Control en PGO Acocuntancy is hoofdzakelijk Nederlands, maar ook zijn er Engelstalige colleges. Het studiemateriaal is grotendeels Engelstalig en vraagt dus een goede Engelse leesvaardigheid.

Voltijd master Accounting & Control

Naast de deeltijdtrajecten biedt de VU ook een voltijd master Accounting & Control aan. De voltijd master start in september en de voertaal is Engels. Colleges vinden verspreid over de week plaats. Wil je fulltime studeren? Dan is deze master geschikt voor jou.

Deeltijd (pre)master Accounting & Control

De deeltijd premaster Accounting & Control stoomt je klaar voor het wetenschappelijk onderwijs. Vervolgens leer je in de master alles over het belang van financiële informatie voor organisaties. Denk aan jaarrekeningen, managementrapportages en corporate governance. Je leert de theorie en voert een zelfstandig onderzoek uit voor je masterscriptie. Je sluit de wetenschappelijke master af met de titel Master in Accounting & Control. Voor een overzicht van alle vakken raadpleeg de studiegids.

Allround Financial Auditor

De VU-opleiding tot RA leidt accountants met kennis en impact op. Tijdens de deeltijd PGO Accountancy ontwikkel je je tot allround financial auditor. De colleges worden gegeven door toonaangevende docenten, die daarnaast werkzaam zijn in de praktijk. Zij staan dus midden in jouw toekomstige vak! Zo leer je de inhoud op het hoogste niveau, met altijd een praktische insteek. Daarnaast nemen de docenten je mee in de nieuwste ontwikkelingen, zoals technologische vooruitgang, data analytics en digital auditing. Onze docenten komen uit de praktijk en kunnen je daarom bij uitstek leren hoe je om kunt gaan met situaties die je in het werk tegenkomt: hoe houd je je rug recht als dat nodig is, wanneer trek je aan de bel? Je sluit de postgraduate opleiding af met een RA-theoriecertificaat. Voor een overzicht van alle RA-vakken raadpleeg de studiegids.

Referaatgroepen

Om je bij de NBA als accountant in te mogen schrijven, moet je ook de praktijkopleiding afronden. In het laatste jaar van je praktijkopleiding moet je een referaat schrijven en verdedigen. Hiermee kun je laten zien dat je weet om te gaan met situaties waarin theorieën en regels niet direct voorzien. Verder demonstreer je met het referaat dat je beschikt over communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

De VU-opleiding tot RA begeleidt je bij het opstellen en het presenteren van je referaat. De kerndoelstelling is dat je laat zien goed overweg te kunnen met een complex persoonlijk dilemma. In de referaatgroep houd je een presentatie over een casus. Dit mag geen fictieve opdracht zijn. Met onze begeleiding breng je een overtuigend referaat tot stand.

Uitgangspunten

 • De referaatgroepen bestaan uit 4-6 trainees die worden begeleid door 2 docenten die ieder een ander vak hebben als primair aandachtsgebied. De volledige doorlooptijd van een referaatcyclus bedraagt 10 weken.
 • Er geldt een aanwezigheidsplicht en de participatie maakt deel uit van de beoordelingscriteria.
 • Tussen de afronding van het referaat en het afsluitend mondelinge slotexamen wordt een actualiteitencollege gegeven waarin de trainees een update krijgen van de relevante ontwikkelingen in regelgeving voor accountants en andere actualiteiten. Dit is gericht op de voorbereiding op mondelinge slotexamen.
 • Trainees mogen deelnemen aan de referaatgroepen als zij in het 6e semester van hun stageperiode zitten.
 • De docenten van de VU begeleiden de referaatgroep bij de discussies en de totstandkoming van de referaten.

Aanmelden

Heb je belangstelling? Dan kun je je aanmelden via referaatgroep.accountancy.sbe@vu.nl. De kosten van de praktijkbegeleiding zijn in 2020/2021 €2.000 per referaattraject.

International Executive Master of Auditing (IEMA)

Met de master Accounting & Control op zak kun je ook een internationale route kiezen met de International Executive Master of Auditing (IEMA). Tijdens je IEMA opleiding kies je of je gaat voor de Nederlandse RA-titel, Chartered Accountant (UK) of Certified Public Accountant (USA). Het onderwijs wordt modulair gegeven bij de VU, de Universiteit van Maastricht en Florida State University.

Verder specialiseren: Digital Auditing

Uitgeleerd ben je nooit, ook na het behalen van je RA-titel kun je je verder specialiseren met de VU-opleiding Digital Auditing. Dit is een Nederlandstalige voltijdopleiding die één jaar duurt. De opleiding brengt accountancy en IT samen en geeft je een uniek voordeel op de arbeidsmarkt.

Docenten- en Supportteam

Je krijgt les van topdocenten die expert zijn in alle facetten van accountancy. Dit doen ze naast hun werkzaamheden bij accountantskantoren, bij toezichthouders, in het bedrijfsleven, bij de overheid of als onderzoeker. Dankzij hun praktijk- en onderzoekservaring is de lesstof altijd wetenschappelijk onderbouwd, praktisch en actueel.

Loop je studievertraging op? Krijg je je scriptie maar niet af? Beïnvloeden privéomstandigheden je studie? Ons supportteam staat altijd voor je klaar, zodat je studie, werk en privéleven in balans kunt houden.

Antwoord op elke vraag

 • Het secretariaat beantwoordt al je praktische vragen en is vijf dagen per week bereikbaar.
 • Studentencoaches helpen je de juiste balans te vinden tussen studie, werk en privé.
 • Docenten beantwoorden al je vakinhoudelijke vragen.
 • De examencommissie verleent vrijstellingen en stelt een vakkenpakket op maat samen.