Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken

Reflectiekamer voor bestuurders

Juist nu in tijden van Covid-19 worden bestuurders geconfronteerd met ongekende vraagstukken en grote onzekerheid. De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als reflective practitioners samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. I

n een besloten en veilige omgeving, nodigen we u uit de eigen werkelijkheid verder te verkennen en deze te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, zodat met veel aandacht voor het intermenselijke aspect nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.  

De reflectiekamer is geen MBA, geen intervisie en geen training. De reflectiekamer biedt wel de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. Tijdens zeven bijeenkomsten onderzoeken en reflecteren deelnemers op hun dagelijkse werkzaamheden. Zij delen hun vragen en inzichten om daarmee elkaar en zichzelf te ontwikkelen en inspireren. Elke dag staat in het teken van een specifiek bestuurlijk thema, dat in de ochtend wordt ingeleid door een hoogleraar/expert. ’s Middags wordt het thema verder uitgediept door middel van groepsreflectie.

Duur: 7 dagen; frequentie: iedere 6 weken op vrijdag van 9.30 - 17.00 uur
Start: 23 april 2021 
Kosten: € 4.950,-­‐ (vrijgesteld van btw)

De reflectiekamer wordt begeleid door prof. dr. ir. Gerda van Dijk en prof. dr. R. van Eijbergen.

Deelname is op uitnodiging.

Voor wie?
Deelnemers zijn bestuurders die ervaren dat veel van de functionele organisatievraagstukken uitingen zijn van dieperliggende vraagstukken van onze samenleving, zonder ze precies te kunnen duiden. Iedere bestuurder doorloopt zijn eigen reflectie-­ en leerproces en maakt eigen keuzes op basis van de betekenis die hij of zij wil geven aan nieuwe inzichten en het eigen handelen. Een groep van medebestuurders kan daarbij behulpzaam zijn om in te zien dat veel van de vraagstukken die zo uniek lijken als je er zelf mee bezig bent en er middenin zit, veel algemener en universeler zijn dan gedacht. En dat af en toe een geïnteresseerde derde of buitenstaander een geheel ander licht kan doen schijnen op het onderwerp, waardoor het van perspectief verandert en er andere oplossingen en praktijken kunnen ontstaan.

Eerdere deelnemers waren onder andere afkomstig uit gemeenten, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen, de rechtsspraak, woningcorporaties,  het bankwezen en semi-private organisaties.

Programma

  1. Vrijdag 23 april 2021
  2. Vrijdag 28 mei 2021
  3. Vrijdag 2 juli 2021
  4. Vrijdag 17 september 2021
  5. Vrijdag 12 november 2021
  6. Vrijdag 10 december 2021
  7. Vrijdag 28 januari 2022


Meer informatie

Voor nadere informatie of de brochure kunt u contact opnemen met Gerda van Dijk of Rob van Eijbergen via hetzijlstracenter@vu.nl

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!