Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Verbreed en verdiep je leiderschap

Is de opleiding geschikt voor jou?

De opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de (semi-)publieke sector als de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).  

Onder de doelgroep vallen (midden-)managers, project- en programmaleiders met de ambitie een volgende leidinggevende rol te vervullen bij de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).

Intake en toelating
Na aanmelding voor de opleiding volgt een intakegesprek met de leermanager. Tijdens dit gesprek ga je onder andere in op de wederzijdse verwachtingen, het programma en jouw eigen ontwikkelwensen. Je kunt je (voor)aanmelden door een e-mail te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

020-5989865