Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Verbreed en verdiep je leiderschap

Werken aan je eigen praktijktheorie over Publiek leiderschap in drie geïntegreerde leerlijnen. 

De unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je de keuzes waar je als leidinggevende of ervaren professional voor staat bewuster kunt maken.

  1. De cognitieve leerlijn: waarbij state-of-the-art academische kennis op een aantal relevante kennisdomeinen wordt uitgediept en vervolgens gerelateerd aan de praktijk. Diverse hoogleraren en wetenschappers verzorgen diverse interactieve colleges.
  2. De praktijk leerlijn: waarbij academische kennis wordt ingezet om vanuit verschillende perspectieven de vraagstukken van de deelnemers uit de dagelijkse praktijk te duiden.
  3. De individuele ontdekkende leerlijn: gericht op persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van intervisie en reflectie op het eigen functioneren in relatie tot de eigen organisatievraagstukken.

Als deelnemer integreer je de aangeboden onderdelen in je eigen praktijktheorie en eigen stijl en effectiviteit als leidinggevende binnen de publieke sector. Daarbij wordt je ondersteund door de leermanager.

Start van het programma en data
Zes tweedaagse modules met een tussenliggend avondprogramma, verspreid over 10 maanden.

Module 1 - 7 en 8 april:  Start van de leergang: Ken uzelf
Module 2 - 19 en 20 mei:  Organisatie in context: regels en bedoelingen
Module 3 - 30 juni en 1 juli:  Financieel Leiderschap: meervoudige waardenafweging
Module 4 - 15 en 16 september:  Interventiemanagement: verbeteren, vernieuwen en transformeren
Module 5 - 13 en 14 oktober:   Publiek leiderschap: handelen in complexiteit
Module 6 (in Brussel) - 18 en 19 november:   Europese Unie: kans en bedreiging
Slotbijeenkomst: datum volgt vanaf 16.00 uur


Locatie

Het programma wordt verzorgd op inspirerende locaties centraal in Nederland. De laatste bijeenkomst bestaat uit 2 aaneengesloten dagen in Brussel, inclusief een overnachting.

Docenten

Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen zijn de kerndocenten van de opleiding. Jolanda Botman is als leermanager bij elke bijeenkomst aanwezig. Daarnaast werken we met zeer ervaren academische docenten met diepgaande praktijkkennis, onderzoek en publicaties op het vakgebied Public Leadership zoals Michiel Schoemaker, Oscar David, Mario Kieft, Joost Kampen, Joke van Saane, Tjerk Budding, Robert ’t Hart en een aantal top gastsprekers uit de praktijk.

Alumni aan het woord

“Voor mij was de opleiding precies wat ik wilde. Een unieke combinatie van kennis en persoonlijke ontwikkeling. State of the art wetenschappelijke inleidingen over hoe de publieke sector zich nu ontwikkelt, verrijkt met persoonlijke ervaringen van topleiders en verdiept op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Met goede begeleiding en interessante andere deelnemers.”

“Fijn aan de opleiding publiek leiderschap vond ik de aandacht voor kennis én persoonlijke ontwikkeling.”

“De leergang Publiek Leiderschap: heeft mij in mijn kracht gezet als leider, mijn mogelijkheden uitvergroot en me aan de slag laten gaan met mijn kernovertuigingen.”

 “Deze leergang zou ik elke leider gunnen.”

“Juist de combinatie van theorie en praktijk vond ik sterk, gaf me veel inzicht in het specifieke van de publieke sector.”

Organisaties van waaruit eerder deelnemers aan de opleiding Publiek Leiderschap hebben deelgenomen: 

Woonzorg Brabant , Amarant groep, diverse gemeenten, UWV, Talis, Rijkswaterstaat, RIVM, Port of Amsterdam, Iris zorg, HVC groep, Ministerie van VWS, UMC Groningen, Hoogheemraadschap Noord Holland, CAK, Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtbank Gelderland