Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verbreed en verdiep je leiderschap

In de postgraduate opleiding Publiek Leiderschap komen academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling samen in colleges, reflecties en intervisies. Door nieuwe kennis en inzichten ontwikkel je een breder en verdiept leiderschap- en handelingsperspectief.

Start:  7 en 8 April 2021
Kosten:
€ 10.500,- ,  exclusief overnachtingskosten (optioneel tijdens module 2 t/m 5; verplicht tijdens module 1 en 6)

Laat je informeren en inspireren tijdens de extra Online Open Avond op dinsdag 8 december, om 18.00 uur!

DIRECT AANMELDEN VOOR DE ONLINE OPEN AVOND OP 16 maart 2021 

Hoge verwachtingen

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk, kerndocent van het programma, hoogleraar Publiek Leiderschap:  “Voor complexe vraagstukken bestaat niet één oplossing. Dat betekent ook dat succes in de ene situatie geen succes in het volgende vraagstuk garandeert. Leiders moeten vooral in staat zijn om te gaan met complexiteit: niet door deze te versimpelen maar juist als uitgangspunt te zien voor hun handelingsstrategieën.”

Als samenleving zijn we continu in gesprek over wat voor soort samenleving we willen zijn, wat we van (publieke) waarde achten en onder welke voorwaarden: wat we wel en niet tot het ‘publieke domein’ willen laten behoren. We doen een zwaar beroep op leiderschap en dus staan leidinggevenden van publieke en non-profitorganisaties meer en meer in de spotlights. Als samenleving verwachten wij dat zij publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoeren en tegelijkertijd publieke waarden creëren. En dit binnen een context van afnemende toenemende wet- en regelgeving en verantwoordingssystemen. 

Dit vraagt van leiders dat zij kunnen omgaan met complexiteit, en dat zij naast sectorspecifieke ook over niet-sectorspecifieke kennis beschikken, flexibel inspelen op de dynamiek van de omgeving en ook in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens, succesvol kunnen functioneren. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met zowel schaalvergroting als lokaal gericht werken en worden zij geacht zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving te inspireren. En dat meer en meer in een internationale context, waarbij veel beslissingen in Brussel worden genomen.


Voor wie?
De opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector als de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).  

Doel van het programma is:

  • deelnemers te ontwikkelen in hun theoretische kennis van publiek leiderschap. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie-ecologie, strategie-ontwikkeling, verandermanagement, ethiek en waardecreatie, public governance, public finance & control, EU als strategische factor;
  • deelnemers tot kritisch en weloverwogen gebruik van bestaande leiderschapsmodellen en theorieën aan te zetten;
  • deelnemers te ontwikkelen in hun vermogen en vaardigheden om met complexiteit en continue veranderingen om te gaan;
  • deelnemers bewust te maken van ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende;
  • deelnemers te ontwikkelen in hun zelfkennis en reflectie; en
  • om anderen te inspireren.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!