Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De bedrijfseconomische toolbox van de public controller

Module Public Control & Accounting

Als controller in de publieke en non-profitsector is het niet alleen van belang over gedegen bedrijfseconomische kennis te beschikken, je moet deze ook toe kunnen passen in de context van de publieke en non-profitsector. 

Het beste resultaat is niet zozeer een zo hoog mogelijke winst. Een doelmatige bedrijfsvoering betekent dat je juist ook de te behalen maatschappelijke doelen van jouw organisatie niet uit het oog verliest. Dat vraagt om een specifieke hantering van de beschikbare instrumenten voor bijvoorbeeld kostprijsberekening, business cases, AO/IC en informatievoorziening.

De module Public Control & Accounting geeft je de brede en diepgaande basis op de terreinen van Management en Financial Accounting en Bestuurlijke Informatieverzorging. Hierbij worden nadrukkelijk niet alleen de instrumenten/tools behandeld, maar met name ook de relevantie en de toepassing daarvan in een publieke en non-profitcontext. Zowel nationale als internationale ontwikkelingen komen aan de orde, waaronder de tendens tot harmonisatie in verslaggeving en de toenemende invloed van internationale richtlijnen (IPSAS). Ook staan we uitvoerig stil bij de ontwikkelingen op ICT-gebied en de impact daarvan op de publieke sector.  

Daarnaast werk je stevig aan je academische vorming, zodat je een onderbouwde visie op het vak en de organisatie waarvoor je werkt ontwikkelt. Daarmee brengt deze module je in positie om bij te dragen aan groei en ontwikkeling, zowel voor de organisatie of sector waarin je werkt, als voor jou persoonlijk.

Algemene informatie
Duur: Vier maanden op dinsdagmiddag en -avond (14.00 - 21.00 uur)
Kosten: €4.750,-
Start: Januari 2021
Locatie: Vrije universiteit Amsterdam

De module maakt onderdeel uit van de serie Public Control-modules van de Vrije Universiteit Amsterdam die, aangevuld met het schrijven van een eindscriptie, opleiden tot de titel Certified Public Controller (CPC), uitgegeven door de Europese beroepsvereniging van Public Controllers, de EICPC.

Na het voltooien van de leergang ontvang je een certificaat van de Vrije universiteit Amsterdam en worden 72 PE-punten toegekend (voor CPC, RA en RC).

Meer informatie? Vraag de brochure aan of kom naar de voorlichtingsbijeenkomst.

Vervolgmogelijkheden, kosten en inschrijving

Na afronding van de module Public Control, Governance & Administration bestaat de mogelijkheid om ook de overige Public Control modules te volgen:

De modules zijn onderdeel van de postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC opleiding) van de VU. Als je alle modules succesvol hebt doorlopen, kun je tot slot met het schrijven van een eindscriptie de titel Certified Public Controller (CPC) behalen, een kwaliteitstitel die wordt uitgegeven door de beroepsvereniging voor Public Controllers, de EICPC. Dit gehele traject kun je in twee tot drie jaar doorlopen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 4.750,- Daarnaast betaal je eenmalig inschrijfkosten van € 550,-. Volg je meerdere modules, dan betaal je slechts een keer inschrijfkosten. Het complete kostenplaatje ziet er als volgt uit: 

Inschrijfgeld: € 550,-*
Module Public Control, Governance & Administration: € 4.750,-*
Module Public Control & Accounting: € 4.750,-*
Module Public Control & Organizational Dynamics: € 4.750,-*
Module Public Control, Advisory & Leadership: € 5.450,-*
Scriptie: € 3.500,-*

Totaal: € 23.750,-*
*Deze bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Interesse?

Kom naar een van de voorlichtingsmomenten;
Neem contact op via hetzijlstracenter@vu.nl of 020-598 9865;
Of vul direct het inschrijfformulier in.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 19 november 2020

Meld je nu aan!