Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De rol van data, modellen en technologie

Module 4 Compliance & Integriteit Management: Data & Technologie

In deze module wordt ingegaan op de rol van data, modellen en technologie. Uitgangspunt is dat deze een tweeledige rol hebben: enerzijds bieden deze instrumenten om de organisatie beter te doorgronden, anderzijds zijn ze zelf onderhevig aan compliance- en integriteitsrisico's.

De normale bedrijfsvoering genereert een rijkdom aan data. Studenten krijgen inzicht in de relevante juridische, organisatorische, technologische en ethische aspecten bij deze data. Het gebruik van data is gebonden aan wet- en regelgeving. Ook is een gedegen technologische en organisatorische infrastructuur nodig om op gepaste wijze met deze gegevens om te gaan. Ten slotte moet deze data altijd in de juiste context gezien worden, rekening houdend met de organisatiecultuur en gestelde normenkaders.

Modellen helpen organisaties om beslissingen te nemen en processen te automatiseren. Deze modellen hebben zodoende significante impact op de manier waarop de organisatie zich verhoudt tot haar stakeholders. Studenten krijgen inzicht in de fundamenten van modelbouw en -controle met een nadruk op integriteitsprincipes. Daarnaast wordt ingegaan op hoe modellen helpen om compliance- en integriteitrisico's structureel te identificeren, zoals in het thematische college Financial Economic Crime.

Afsluitend volgt een college Acteren op/met C-level (boardroom dynamics) waarin de opgedane kennis ingezet wordt in een gesimuleerd gesprek met bestuurders/boarddirectors.

Afzonderlijke modules Compliance en Integriteit Management

Meer informatie over de andere modules:

Module 1: Mens & Menselijk Gedrag

Module 2: Organisaties en Risicomanagement

Module 3: Regulering, Toezicht en Handhaving

Alle beschikbare informatie die ook relevant en van toepassing is op het volgen van een afzonderlijke module (inzake Accreditatie, titel, PE-punten, conceptrooster etc.) vind je op de pagina's van de tweejarige opleiding Compliance en Integriteit Management.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!

Jeroen Goudsmit

Jeroen Goudsmit

In het werk van de compliance professional spelen data en technologie een steeds grotere rol. Onze kerndocent Jeroen Goudsmit vertelt in een minuut over de module Data & Technologie: 11 colleges over dit onderwerp als onderdeel van onze post-graduate opleiding.

Bekijk de video
Jeroen Goudsmit