Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Cyclus van regulering, toezicht en handhaving vormen de rode draad.

Module 3 Compliance & Integriteit Management: Regulering, Toezicht & Handhaving

De toelatingseisen voor de module Mens en menselijk gedrag zijn hetzelfde als die voor de tweejarige opleiding Compliance en Integriteitmanagement.

Het collegegeld en de startdatum zijn wel anders.
De startdatum voor module 3 is eind augustus/begin september.
De kosten bedragen € 4.950 per module (wijzigingen voorbehouden).

Inschrijving modules Compliance & Integriteit Management

 • Kosten

   
  De inschrijving voor de gekozen module(s) is voor het genoemde semester vermeld achter de module op het inschrijfformulier. Toegang tot Canvas en examengeld zijn hierbij inbegrepen, boeken zijn voor eigen rekening. De kosten voor boeken bedragen doorgaans hoogstens € 400 euro voor de gehele opleiding, per module zal dat dus lager uitkomen.

  De module is in het genoemde semester af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een langere periode te worden ingeschreven dan wordt daar € 600,- per cursusjaar voor in rekening gebracht. Voor het inhalen van een tentamen (buiten de nominale studieduur) wordt € 400,- in rekening gebracht, voor het (af)schrijven van het essay € 700,-.

  Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. 

 • Algemene betalingsvoorwaarden

  Het cursusjaar loopt van september tot juni. De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt per cursusjaar vastgesteld. Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van cursusgeld. Certificaten worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 • Annulering
   • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
   • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september (module 1 en 3) of vóór 1 januari (module 2 en 4) zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
   • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 oktober (module 1 en 3) of 1 februari (module 2 en 4), zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
   • Bij afmeldingen ná hiervoor genoemde data vindt geen restitutie plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met: Mw. M. (Myriam) Klopper

020 - 5982509

Volg ons op LinkedIn