Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Risicomanagement, Corporate Governance en management frameworks

Module 2 Compliance & Integriteit Management: Organisaties & Risicomanagement

In deze module krijgen de studenten colleges op het gebied van de basics van risicomanagement (o.a. COSO ERM Integrated Framework), Corporate Governance (o.a. Governance codes), inrichten van organisatie aan de hand van management frameworks en typologie├źn (o.a. Tolmodel en Levers of Control), monitoring, reporting en auditing (op basis van de Controleleer voor externe en interne accountants).

Verder leren studenten compliance- en integriteitsrisico's te beschouwen en te hanteren in het licht van het inrichten van organisaties en risicomanagement ten aanzien van strategische en operationele doelen. Uitgangspunt is dat compliance en integriteit onderdeel zijn van een in de bedrijfsvoering geïntegreerd risicomanagement van de organisatie: inschatten van risico's, formuleren van beleid, interne beheersing (inclusief monitoring), afleggen van interne en externe verantwoording en interne en externe auditing.

In dit semester wordt ook de samenhang tussen risicomanagement, corporate governance en cultuur van de organisatie behandeld.

Afzonderlijke modules Compliance en Integriteit Management

Meer informatie over de andere modules:

Module 1: Mens & Menselijk Gedrag

Module 3: Regulering, Toezicht & Handhaving

Module 4: Data & Technologie

Alle beschikbare informatie die ook relevant en van toepassing is op het volgen van een afzonderlijke module (inzake Accreditatie, titel, PE-punten, conceptrooster etc.) vind je op de pagina's van de tweejarige opleiding Compliance en Integriteit Management.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 19 november 2020

Meld je nu aan!

Tiny Winter

Tiny Winter, alumna van de opleiding, vertelt in een minuut wat de opleiding Compliance & Integriteit Management haar heeft gebracht.