Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Certificaat en route naar de master in executive coaching

Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele en teamontwikkeling te faciliteren.

De VU biedt twee postgraduate opleidingen aan om coaches te helpen professionaliseren, namelijk:

  1. PGO Executive Coaching
  2. PGO Executive Teamcoaching

Beide programma’s bestaan uit vijf workshops en hebben een doorlooptijd van 9 maanden. Voor de inhoud ervan verwijzen we naar bovengenoemde links. Beide programma’s leiden op tot een door de VU erkend certificaat.

Drie vervolgroutes

Op dit moment zijn er drie vervolgroutes mogelijk na succesvolle afronding van het programma Executive Coaching en/of Executive Teamcoaching:

  1. De eerste route is voor mensen die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de VU Certified Executive Coach. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive Coaching als de PGO Executive Teamcoaching. 
  2. De tweede route is voor mensen die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master of Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel van onze cliënten werken. Deze deelnemers kunnen na afronding van de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching doorstromen naar de parttime MSc in Business Administration van de VU. Dit programma leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. De module Executive Coaching of Executive Teamcoaching kan als invulling van deze specialisatie gekozen worden. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching.
  3. De derde optie is de route naar Ashridge: deze variant is te volgen na afronding van de PGO Executive Coaching.

Uitgebreide informatie over de verschillende routes is te vinden via PGO Executive Coaching

Alumniprogramma

Na afloop van al onze programma’s kunnen onze deelnemers overigens deelnemen aan het jaarlijkse alumniprogramma dat bestaat uit kennis- en ervaringsdagen waar actuele thema’s en recent onderzoek rond (team) coaching worden behandeld. Dit alumniprogramma wordt geleid door drs. Mieke Reidinga.

Team Kerndocenten

Bovengenoemde programma’s worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team kerndocenten van het Center for Executive Coaching namelijk:

  • Erik de Haan
  • Yvonne Burger
  • Mieke Reidinga
  • Tim Theeboom
  • Carine Metselaar

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!