Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

MSc-opleiding over de complexe samenhang tussen IT en Accountancy

IT Audit Compliance & Advisory (ITACA)

De Postgraduate Opleiding IT Audit Compliance & Advisory (ITACA) is een brede postinitiële MSc-opleiding die aan haar studenten een goed beeld geeft van de complexe samenhang tussen bedrijfseconomie, IT en Accountancy. 

ITACA besteedt daarbij uitgebreid aandacht aan de implicaties voor een methodische onderzoeksaanpak, oordeelsvorming en advisering. Gezien de evolutie van het vakgebied is de opleiding in de loop der tijd uitgebreid met meer aandacht voor wet- en regelgeving, de moderne eisen voor IT-compliance, privacy en risicobeheersing, en de adviesvaardigheden van de IT-auditor op het gebied van IT en cybersecurity.  De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling. Onderzoeksaspecten betreffen bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteitsaspecten van de te automatiseren of geautomatiseerde informatiesystemen, de automatiseringsorganisatie en de technische/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Namens de opdrachtgever wordt vastgesteld welke mate van vertrouwen men in de gebruikte IT mag hebben.

De opleiding is zodanig ingericht dat de studenten worden opgeleid tot algemeen IT-auditor. Daarnaast is er een aantal verdiepingscolleges, waarbij specifieke systemen centraal staan. Tijdens workshops wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen IT-auditors met verschillende deskundigheden, een samenwerking die in de praktijk van IT-auditing onontbeerlijk is.

Bij ITACA staat gezamenlijk leren centraal, dat wil zeggen gezamenlijk met andere studenten en docenten leren, onderzoeken en communiceren over de theorie én de praktijk van IT-audit, ‑compliance & -advisory. De hiervoor kenmerkende interactiviteit komt enerzijds terug in het karakter van de colleges, waarin studenten met wisselende topdocenten uit de praktijk van mening wisselen, en anderzijds bij het uitwerken van diverse groepscasussen.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 3 september 2020

Meld je nu aan!

Webinar Leaders in Accountancy

 De invloed van corona op verslaggeving en control(e).

VU hoogleraren Arjan Brouwer (hoogleraar Externe Verslaggeving) en Bert Steens (hoogleraar Management Acccountinng & Control) geven richting en duiden de impact op verslaggeving en controle in en na het coronatijdperk.