Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Productief omgaan met de aanwezige verschillen

Het Ongezegde in de Boardroom

Commissarissen en toezichthouders nemen complexe, lastige en invloedrijke besluiten en zorgen dat deze besluiten in gezamenlijkheid worden genomen. 

Deze gezamenlijkheid wordt ook wel de ‘kleefkracht’ of ‘cohesie’ van een raad genoemd. De cohesie gaat over de mate waarin een raad op langere termijn in staat is om samen coherente besluiten te nemen. De cohesie van een raad is een essentiële voorwaarde voor deze besluiten, want zonder raad kunnen er überhaupt geen besluiten worden genomen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat inhoudelijke conflicten echter eenvoudig of zelfs automatisch leiden tot relationele conflicten. Het ‘zeggen wat je denkt’ kan de cohesie dus direct verstoren. In plaats van alles zeggen, kan een toezichthouder er ook voor kiezen om zijn of haar mening voorzichtig te formuleren. Maar met ‘metacognitieve’ vaardigheden en emotionele intelligentie signaleren anderen het ongezegde en reageren daar ook op. Ongeacht dus of iets gezegd wordt, heeft hetgeen gedacht wordt invloed op de besluitvorming. Wanneer veel niet wordt gezegd, ontstaat een ‘schijncohesie’ die ook door de stakeholders opgemerkt kan worden maar lastig aantoonbaar en bespreekbaar te maken is.

Het realiseren van inhoudelijk goede besluiten kan dus op gespannen voet staan met het realiseren van een sociale cohesie op de langere termijn. Althans, zolang toezichthouders onvoldoende weten hoe ze productief moeten omgaan met de aanwezige verschillen in denken. Het leren omgaan met het ongezegde betekent anders leren denken over toezichthouden, over jezelf en over de relatie met anderen en betekent zeker niet dat alles wat gedacht wordt zonder reflectie moet worden uitgesproken.

Wat een raad of individuele toezichthouders wél kunnen doen om de voorwaarden te scheppen dat zoveel mogelijk in beperkte tijd en onder tijdsdruk gezegd wordt en welke manieren van denken het ongezegde productief bespreekbaarder maakt, zijn de twee leerdoelstellingen van deze opleiding.

De basis voor het aanleren van deze vaardigheden is de groepsdynamiek die automatisch ontstaat met ongeveer 12 tot 15 deelnemers, de groepsgrootte van deze opleiding.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 3 september 2020

Meld je nu aan!