Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Teamcoaching in de dynamische boardroom

De opleiding bestaat uit vijf modules, elk bestaande uit vijf aaneengesloten dagdelen, verdeeld over twee dagen. In deze modules creëren we een stevige basis en bewustwording van keuzes in het vak. 

Meervoudig kijken staat centraal tijdens de workshops. Iedere workshop start met een 30 minuten durend reflectief proces gericht op zelfbewustzijn, mindfulness en groepsontwikkeling. Tijdens de eerste dag van elke module staat één van de relevante kennisdomeinen centraal. Hierbij werken we met theoretische inleidingen, interactieve oefeningen en experimenteerruimte. De tweede dag staan de leerlijnen interventiekunde en het ontwikkelen van zelfkennis centraal door middel van supervisie. Het leren van en met elkaar is een belangrijk element in deze opleiding. Deelnemers aan het programma zijn bereid om hun eigen casuïstiek in te brengen. De supervisie vindt plaats in overzichtelijke groepen en wordt begeleid door supervisiebegeleiders.

Programmaleiding

Programmaleider is drs. Mieke Reidinga. Drs. Martijn Vroemen treedt op als docent over werken met teams in workshop 1 een 5 en is supervisiebegeleider. Prof. dr. Yvonne Burger zal in workshop 3 en 5 ingaan op corporate governance en spanningen aan de top en is daarnaast supervisiebegeleider. Dr. Arend Ardon zal als gastdocent optreden in workshop 2 over systeemdynamica. Drs. Oscar David zal in workshop 3 ingaan op het thema macht en het werken met organisatieopstellingen, daarnaast treedt hij op als supervisiebegeleider. Dr. Saskia de Maat is gastdocent in workshop 4 over het psychodynamisch perspectief op leiderschap en coaching. Mr. Petra Keuchenius is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied mindfulness in de leiderschapspraktijk. Al deze begeleiders zijn zeer ervaren executive (team)coaches en als docenten reeds jaren betrokken bij postgraduate onderwijs, onderzoek en publicaties in het vakgebied.

Alumni aan het woord

Lees hier het testimonial van Willy Bakers, deelnemer aan het Masterprogramma.

Het Center for Executive Coaching, waar de opleiding deel van uitmaakt, organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor alumni die bedoeld zijn om de learning community verder vorm te geven en om de deelnemers van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de hoogte te brengen. 

Bekijk hier het programma en meer informatie.

Curatorium

De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de faculteit, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld. 

Erna Baars studeerde geneeskunde in Rotterdam, specialiseerde zich in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en haalde enkele jaren daarna haar Masters in Management en Organisatie. Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde zij verschillende posities binnen de financiële sector. Als laatste de rol van directeur Human Resources Nederland bij een grote Nederlandse financiële organisatie. Eerder was zij als medicus werkzaam in zowel de gezondheidszorg, de universitaire omgeving als in de verzekeringswereld.  Zij heeft eveneens veel ervaring in diverse toezichthoudende rollen. Sinds vijftien jaar heeft zij een praktijk als coach/consultant. Erna volgde als deelnemer van het eerste uur het programma Executive Coaching.

Ineke Stam is toezichthouder, adviseur, critical friend en executive coach. Zij heeft zeer ruime ervaring als voorzitter van diverse overkoepelende samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Zij was o.a. voorzitter van het  programma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’, voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie en Hoofdcommissaris van Politie. Hiervoor vervulde zij docent-, directie-, en bestuursfuncties in het hbo. Daarnaast vervult en vervulde zij diverse functies in Raden van Toezicht, besturen en commissies. Op dit moment is zij lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, lid van het bestuur van de Stichting Fonds Toevluchtsoord Groningen, lid begeleidingscommissie onderzoek politieleiderschap. Daarnaast is zij executive coach bij het kandidatenprogramma politieleiderschap. Ineke is alumna van het programma Executive Coaching.

Paul Jansen is hoogleraar Industrial Psychology binnen de HRM-groep van de afdeling Management en Organisatiekunde, onderdeel van de School of Business and Economics  van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. Jansen was voorzitter van  het bestuur van de Netherlands Foundation for Manage­ment Develop­ment (NFMD), een organisatie waarin profit en non profit organisaties bijeenkomen om wetenschappelijk onderzoek met de praktijk van management en loopbaanontwikkeling te verbinden. Paul is ook een van de oprichters en bestuurslid van het platform 'HRM Network NL’. Voor meer informatie zie ook https://research.vu.nl/en/persons/pgw-jansen.

Arend Ardon

Arend Ardon

Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Vanuit zijn onderneming werkt hij met collega’s en opdrachtgevers aan moderne wegen naar vernieuwing. De rode draden: Lead. Inspire. Create. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker. Van zijn boek Doorbreek de cirkel! werden inmiddels 30.000 exemplaren verkocht. Onlangs werd het boek in het Engels uitgegeven (Break the Cycle!). Ook zijn recente boek Ontketen vernieuwing! is een bestseller. Arend ontwikkelde met Elephant Road zijn online course over Veranderen en Vernieuwen, speciaal voor de smartphone en tablet. Met veel video, interactieve tests en een bibliotheek met verdiepingsmateriaal. 

Oscar David

Oscar David

Oscar David is organisatiepsycholoog, executive coach, bestuursadviseur en spreker op het gebied van leiderschap en verandering. Hij heeft als docent zeer ruime ervaring op het gebied van executive teamcoaching  programma’s. De afgelopen 25 jaar begeleidde hij leiders en professionals in de top van een groot aantal internationale ondernemingen, financiële instellingen, ministeries en andere overheidsorganisaties en zorginstellingen. Oscar David heeft vele publicaties op zijn naam staan en is auteur van diverse boeken, waaronder de recent verschenen werken  ‘Het enneagram in management’ en ‘Macht! – van instinct tot integriteit’.

Petra Keuchenius

Petra Keuchenius

Petra Keuchenius werkt als executive (team) coach en yoga- en mindfulness docent in het bedrijfsleven. Zij maakt daarbij gebruik van haar ruime ervaring als leider in het bedrijfsleven waaronder als lid van het directieteam van een grote organisatie.

Zij werkt in organisaties met leiders en teams aan bewust leiderschap en optimale samenwerking. Mindfulness zet zij daarbij in om executives en professionals in deze tijd van constante verandering inzicht en vaardigheid aan te reiken. Zodat ze te midden van de toenemende externe impulsen in verbinding en in balans de juiste beslissingen kunnen nemen en effectieve resultaten kunnen bereiken.

Voor de postgraduate opleiding ‘Executive Coaching’ en ‘Executive Teamcoaching is Petra verantwoordelijk voor het aandachtsgebied mindfulness in de leiderschapspraktijk. Zij is als consultant en mindfulness trainer verbonden aan Potential Project de grootste internationale organisatie op het gebied van leiderschap en andere trainingen voor het bedrijfsleven gebaseerd op mindfulness. www.petrakeuchenius.nl

Saskia de Maat

Saskia de Maat

Saskia de Maat werkt sinds 2007 in eigen praktijk als psychoanalytisch executive coach, docent, spreker en supervisor. Zij begeleidt executives vanuit een diepgaand psychoanalytisch en systemisch perspectief bij hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling en biedt supervisie en intervisie aan coaching en klinische professionals. 


Saskia doceert over verschillende psychoanalytische thema’s bij onder meer de Stichting Bedrijfskunde (leiderschapsprogramma), het VU Centre for Executive Coaching en de RINO Amsterdam waar zij masterclasses ‘Psychodynamisch perspectief op Coaching’ en ‘Talking to the Unconscious’ verzorgt. Zij is tevens verbonden aan het programma van de Executive Master in Change (EMC) op INSEAD. Saskia promoveerde in 2007 op de werkzaamheid van psychoanalytische therapieën en werkte als behandelaar tussen 2008 en 2017 bij het Nederlands Psychoanalytisch Institituut in Amsterdam. 

 
Saskia studeerde Communicatiekunde en Marketing en werkte 12 jaar bij Akzo Nobel in communicatie en marketing management functies, alvorens zij koos voor een nieuwe richting en startte met de studie Psychologie. Na deze studie werd zij opgeleid als GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Psychoanalyticus.

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Martijn Vroemen

Martijn Vroemen

Martijn Vroemen is zelfstandig gevestigd coach en adviseur en initiatiefnemer van Teamchange, een netwerk van zeer ervaren organisatieprofessionals. In zijn werk is hij altijd bezig met teams in een context van verandering. Martijn is psycholoog, en daarom altijd bezig met vragen die in de onderstroom van groepen leven. Hij coacht teams in alle lagen van de organisatie, en in alle sectoren, zowel profit als non-profit. Daarnaast begeleidt hij veranderprocessen bij organisaties die meer teamvriendelijk willen worden en hij verzorgt ontwikkelprogramma’s voor teamleiders en teamcoaches. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en workshopbegeleider. Martijn is een ervaringsdeskundige die leert in de praktijk en daar regelmatig over schrijft. Artikelen en blogs, en diverse boeken, zoals het kritische Kantoorlog (2005) en het succesvolle handboek Team op Vleugels (2009). In 2017 verschijnt hiervan een opvolger, speciaal voor Teamcoaches. Veel artikelen staan op de website van Teamchange.

Yvonne Burger

Yvonne Burger

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team) coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk verscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

www.yvonneburger.nl
Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voor de postgraduate opleiding Executive Coaching aan de School of Business and Economics afdeling Executive Education.

Programma