Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Teamcoaching in de dynamische boardroom

De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching (PGO-TC) is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken.

De opleiding is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, zich meer bewust willen zijn van de keuzes die ze maken tijdens de teaminterventies en graag de eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega’s. Werken met ‘zware’ teams vraagt veel van jezelf als begeleider. Hoe zorg je dat je stevig staat, wat doe je als je onzeker wordt? De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor reflectieve teamcoaches die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het vak. De VU is de enige universiteit in Nederland met een Center for Executive Coaching waarin opleidingen op masterniveau worden aangeboden voor executive coaches en executive teamcoaches.

De postgraduate opleiding executive teamcoaching leidt op tot een door de Vrije Universiteit erkend certificaat. Toetsing vindt plaats aan de hand van presentaties over de eigen praktijktheorie en eigen stijl als teamcoach en een reflectieverslag. Na succesvolle afronding kunnen deelnemers zich inschrijven voor supervisiebijeenkomsten zodat er ruimte blijft voor reflectie en professionele ontwikkeling samen met andere alumni.

Aanleiding en ontwikkeling vakgebied

Werken aan de top vraagt veel van bestuurders en directieleden. De nieuwe generatie bestuurders zoekt steeds vaker externe begeleiding bij reflectie binnen het directieteam in de vorm van executive teamcoaching.

Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen in het directieteam. Bestuurders en directieleden krijgen niet meer zo vaak feedback op hun eigen functioneren en onderlinge samenwerking. En zelfs als ze er om vragen is het niet zeker dat de mensen om hen heen zich veilig genoeg voelen om deze feedback te geven. Er wordt veel geprojecteerd op leiders in organisaties. Een blik van buiten is daarom een waardevolle aanvulling, mits een teamcoach over voldoende lef, scherpte, nieuwe perspectieven en kennis over groepsprocessen beschikt.

In het programma maakt u kennis met ervaren docenten en begeleiders die werkzaam zijn als executive teamcoach en die graag hun kennis en ervaring met u willen delen, en samen met u verder willen ontwikkelen. Doel is om een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling als teamcoach te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren teamcoaches te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Visie op teamcoaching

Het coachen van directieteams is een manier van werkgerelateerd leren waarbij reflectie op de samenwerking centraal staat. Niet als doel op zich, maar om het functioneren van de organisatie verder te versterken en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Door teamcoaching worden teams én de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit, door hun eigen relatie tot ervaringen en vraagstukken te bespreken. De teamcoach werkt aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Deze zijn vaak terug te voeren op de fase waarin het directieteam zich bevindt. Een startend directieteam vraagt om andere interventies dan een team dat al jaren vastloopt op herhalende patronen. Teamcoaches kunnen verschillende stijlen en methodieken inzetten, afhankelijk van de vraag en de context, en zetten vooral ook zichzelf in. De relatie tussen teamcoach en team is van essentieel belang voor de effectiviteit van de coaching. In het programma krijgt deze relatie dan ook veel aandacht.

Doel
Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

 • in hun theoretische kennis over het leven aan de top van organisaties. We onderscheiden hierbij een aantal relevante kennisgebieden namelijk: sociale psychologie, systeemdynamica, corporate governance, psychodynamica en leiderschapstheorie.
 • in een kritische evaluatie van bestaande teamcoachingsmodellen en theorieën.
 • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en andere (ook niet alledaagse) vaardigheden.
 • in de ethiek en verantwoordelijkheid van de executive teamcoach.
 • in hun zelfkennis en zelfreflectie als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve teamcoaching.

Certificaat en route naar de master in executive coaching

Op dit moment zijn er twee vervolgopleidingen mogelijk na het volgen van de postgraduate opleiding Executive Teamcoaching: VU Certified Executive Coach en Master in Executive Coaching.

VU Certified Executive Coach
Voor professionals die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de opleiding tot VU Certified Executive Coach. Het diploma wordt op gezag van de Vrije Universiteit uitgereikt. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive Coaching als de PGO Executive Teamcoaching. Daarna volgt in het derde jaar een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel.


MSc VU
Voor professionals die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel cliënten werken. Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid de parttime Master in Business Administration te volgen. Dit programma leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. De module Executive Coaching of Executive Teamcoaching kan als invulling van deze specialisatie gekozen worden. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching.

Onderzoek

Bij het Center zijn diverse wetenschappers aangesloten die zich met onderzoek op het gebied van executive (team) coaching bezighouden.

 • Prof. dr. Erik de Haan en prof. dr. Yvonne Burger hebben recent een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van coaching gedaan. Dit is een samenwerking geweest tussen Ashridge Business School en de Vrije Universiteit. Doel was om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Dit is gelukt met meer dan 3000 ingevulde vragenlijsten uit maar liefst 40 landen. De uitkomsten zijn onder meer vastgelegd in dit artikel, in 'De Psycholoog', januari 2015.
 • Yvonne Burger heeft onlangs een verkennend onderzoek gedaan naar de praktijk van Executive Coaching. Zie voor de uitkomsten hiervan haar boek: Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching (zie verder hieronder).
 • Yvonne Burger, Mieke Reidinga en Alex Alexiev zijn gestart met een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van executive teamcoaching.
 • Daarnaast wordt vanuit het Center for Executive Coaching promotieonderzoek begeleid, o.a. naar vitaliteit in organisaties, patronen in organisaties en teamenergie.

Yvonne Burger heeft in 2014 de Academy of Management bezocht, mede in het kader van een studiereis van de OOA.

Verslag bezoek Academy of Management

Boeken

 • Coachen met collega’s
 • Supervisie in actie
 • Relationele coaching
 • Mensen veranderen
 • Spiegel aan de top
 • De schaduwkant van leiderschap
 • Supervisie: gids voor supervisanten
 • Team Coaching Pocketbook
 • Team Coaching: gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie

Artikelen

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden. 

2019
Erik de Haan: A Systematic Review of Qualitative Studies in Workplace and Executive Coaching: The Emergence of a Body of Research in Consulting Psychology Journal: Practice and Research (2019)
Erik de Haan: A Fleeting Moment Of ‘Noticing’: The Balance of Presence in Team Coaching in Coaching Today (2019)
Erik de Haan: Claiming and Letting Go in Coaching at Work (2019)
Erik de Haan (and others): Trial Effects in Coaching at Work (2019)
Erik de Haan (and others): Love Over Fear in Coaching Today (2019)
Erik de Haan (and others): Opdrachtgever van coaching kijkt door andere bril dan cliënt en coach in M&O (2019)
Erik de Haan: Coaching Begins At Hello in Training Journal (2019)

2018
Yvonne Burger: 'Waarderend teamcoachen', column in: Tijdschrift Positieve Psychologie (2018)

2017
Erik de Haan: 'Coaching-Beziehung', Hoofdstuk in: Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, (2017)
Erik de Haan: 'De onschatbare waarde van reflectie', in Coachlink Magazine 7 (2017)
Erik de Haan: 'Trust and safety in coaching supervision. Some evidence that we are doing something right', in International Coaching Review 12, nr. 1, (2017)

2016
Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)
Yvonne Burger: 'Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams: een praktische aanpak' in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, (2016)
Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016
Yvonne Burger en Erik de Haan: 'Coachingonderzoek als laboratorium van het adviesvak' in Management & Consulting, nr 4, (2016)
Erik de Haan, Anthony M. Grant, Yvonne Burger and Per-Olof Eriksson: 'A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy' in Consulting Psychology Journal, (2016)
Yvonne Burger: 'Executive coaching in de top van organisaties: De organisatiecoach als spiegel' in Management & Organisatie, (2016)

2015
Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015
Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015
Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

2014
Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)
Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

2013
Yvonne Burger (co auteur): ‘ Mindfulness als begeleidingsinstrument ’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)
Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘ Klik blijkt belangrijkste voorspeller ’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

2008
Yvonne Burger: ‘ Menselijkheid in organisaties ’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam       

Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl of research portal Y. Burger, en www.erikdehaan.com of research portal E. de Haan.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!