Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Coaching in de dynamiek van de boardroom

Het programma omvat een vijftal seminars van 5 dagdelen waarin de hoofdstijlen in coaching uitgebreid aan bod komen. 

Deelnemers ontwikkelen zich zowel in de directieve, non-directieve, analytische en paradoxale stijl en ontvangen supervisie. Deze integratieve benadering geeft veel ruimte om te werken aan een eigen stijl die past bij de deelnemer en die effectief is in de relatie. Authenticiteit en congruentie zijn daarbij belangrijke begrippen. We werken aan zelfkennis en de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor een effectieve coachingrelatie. In elke workshop wordt 2,5 uur de tijd genomen voor een supervisieproces in een kleine groep (maximaal 7 deelnemers), waarin deelnemers actief werken aan eigen casuïstiek en veel feedback ontvangen op hun coaching werk.

Programmaleiding

Prof. dr. Erik de Haan (VU/Ashridge Business School), drs. Carine Metselaar en dr. Tim Theeboom leiden het postgraduate programma Executive Coaching. Prof. dr. Yvonne Burger treedt op als docent op onderdelen. Zij zijn allen zeer ervaren executive coaches en als docenten reeds lange tijd betrokken bij opleidingen voor coaches. Erik is, samen met Yvonne Burger, auteur van het boek ‘Coaching met collega’s’, dat vertaald is in het Engels en inmiddels toe is aan de zesde (herziene) druk. Erik de Haan is eveneens auteur van het boek 'Relationele coaching'; hiernaast is hij auteur van een groot aantal artikelen over coaching. Daarnaast worden jaarlijks gastdocenten uitgenodigd.

Alumni aan het woord

Lees hier het portret van Erna Baars, deelnemer van het eerste uur, over de postgraduate opleiding Executive Coaching.

Lees hier het testimonial van Willy Bakers, deelnemer aan het Masterprogramma.

In het programma wordt veel aandacht besteed aan ervaringsleren maar ook aan state of the art kennis over het coaching vak. Deelnemers starten onder intensieve begeleiding van de docenten een persoonlijke zoektocht naar hun eigen coaching stijl, ze delen observaties, geven feedback en oefenen in hun eigen praktijk. We bouwen gezamenlijk aan een ondersteunende én uitdagende learning community. 

Het Center for Executive Coaching, waar de opleiding deel van uitmaakt, organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten die bedoeld zijn om deze learning community verder vorm te geven en  om de deelnemers van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de hoogte te brengen. 

Curatorium

De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de faculteit, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld. 

Erna Baars studeerde geneeskunde in Rotterdam, specialiseerde zich in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en haalde enkele jaren daarna haar Masters in Management en Organisatie. Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde zij verschillende posities binnen de financiële sector. Als laatste de rol van directeur Human Resources Nederland bij een grote Nederlandse financiële organisatie. Eerder was zij als medicus werkzaam in zowel de gezondheidszorg, de universitaire omgeving als in de verzekeringswereld.  Zij heeft eveneens veel ervaring in diverse toezichthoudende rollen. Sinds vijftien jaar heeft zij een praktijk als coach/consultant. Erna volgde als deelnemer van het eerste uur het programma Executive Coaching.

Ineke Stam is toezichthouder, adviseur, critical friend en executive coach. Zij heeft zeer ruime ervaring als voorzitter van diverse overkoepelende samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Zij was o.a. voorzitter van het  programma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’, voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie en Hoofdcommissaris van Politie. Hiervoor vervulde zij docent-, directie-, en bestuursfuncties in het hbo. Daarnaast vervult en vervulde zij diverse functies in Raden van Toezicht, besturen en commissies. Op dit moment is zij lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, lid van het bestuur van de Stichting Fonds Toevluchtsoord Groningen, lid begeleidingscommissie onderzoek politieleiderschap. Daarnaast is zij executive coach bij het kandidatenprogramma politieleiderschap. Ineke is alumna van het programma Executive Coaching.

Paul Jansen is hoogleraar Industrial Psychology binnen de HRM-groep van de afdeling Management en Organisatiekunde, onderdeel van de School of Business and Economics  van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. Jansen was voorzitter van  het bestuur van de Netherlands Foundation for Manage­ment Develop­ment (NFMD), een organisatie waarin profit en non profit organisaties bijeenkom.en om wetenschappelijk onderzoek met de praktijk van management en loopbaanontwikkeling te verbinden. Paul is ook een van de oprichters en bestuurslid van het platform 'HRM Network NL’. Voor meer informatie zie ook de pagina in het VU research Portal.

Prof. Dr. Erik de Haan

Prof. Dr. Erik de Haan

Prof. Dr. Erik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Hij is eveneens Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. Erik's praktijk bestaat onder meer uit (1) advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie, (2) begeleiding van managementteams en werkconferenties; (3) coaching voor adviseurs en managers. Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge Consulting, het adviesbureau van de Ashridge Business School in Berkhamsted. Hij schreef negen boeken en ruim honderd professionele artikelen, in verschillende talen. 

www.erikdehaan.com
Lees hier alles over Professor Erik de Haan verbonden aan de Center of Executive Coaching opleidingen aan de Vrije Universiteit, School of Business and Economics afdeling Executive Education.

Yvonne Burger

Yvonne Burger

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team) coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk verscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

www.yvonneburger.nl
Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voor de postgraduate opleiding Executive Coaching aan de School of Business and Economics afdeling Executive Education.

Tim Theeboom

Tim Theeboom

Tim Theeboom is van huis uit psycholoog en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack Coaching & Vitaliteit in Organisaties) aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende coachingsopleidingen (o.a. Schouten University) en professionaliseringsdagen voor coaches. Tim publiceerde verschillende artikelen in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt met enige regelmaat op internationale congressen over coachingsgerelateerde onderwerpen. Naast zijn werk als onderzoeker en docent werkt Tim als coach, trainer en adviseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende adviesbureaus en is momenteel associate partner bij Reflect Academy, een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van coaching, training en advies voor hoge scholen en universiteiten.

Lees hier alles over Tim Theeboom: docent aan de Center for Executive Coaching opleidingen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, School of Business and Economics afdeling Executive Education.

Carine Metselaar

Carine Metselaar

Alles over Carine Metselaar, docent postgraduate opleidingen Executive Coaching en Executive Teamcoaching aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van de School of Business and Economics afdeling Executive Education.

Programma