Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Coaching in de dynamiek van de boardroom

De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Een programma waarbij deelnemers hun eigen opvattingen en werkwijze tegen het licht houden van zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak. 

Deelnemers worden in het programma uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen profiel en werkwijze. Het programma is modulair opgebouwd en biedt in principe toegang tot het Ashridge MSc-programma in executive coaching, waartoe ook een internationale accreditatie behoort die erkend is door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC en de NOBCO). Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak. De VU is de enige universiteit in Nederland met een Center for Executive Coaching waarin opleidingen op masterniveau worden aangeboden voor executive coaches en executive teamcoaches.

Aanleiding en ontwikkeling vakgebied

Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling te faciliteren. De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die een volgende stap willen maken in hun ontwikkeling als (executive) coach. Een programma waarbij deelnemers alle stijlen ontwikkelen én worden uitgedaagd om hun eigen coachingprofiel (verder) te ontwikkelen. Kenmerkend voor het programma is dat u nieuwe inspiratie krijgt op basis van diverse opvattingen. Dat u ingewijd wordt in het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek in dit vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat veel tijd wordt ingeruimd voor uw eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie.

Visie op coaching

Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om cliënten te ondersteunen in het vergroten van hun eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingtraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende coachingstijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de context. Wij gaan ervan uit dat cliënten weten welke stijl voor hen het beste werkt. De relatie tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes. Deze relatie staat daarom centraal in het programma.

Doel van het programma

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

  • in hun theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching
  • in een kritische evaluatie van bestaande coachingmodellen en theorieën
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingstijlen en andere vaardigheden
  • in hun kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt
  • in de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach
  • in hun zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching

Certificering en vervolgprogramma, VU Certified Executive Coach of een MSc

De postgraduate opleiding Executive Coaching aan de Vrije Universiteit leidt op tot een door de VU erkend diploma. Na succesvolle afronding van het programma kunnen deelnemers drie vervolgroutes volgen: VU Certified Executive Coach, MSc Ashridge en MSc VU.

VU Certified Executive Coach

De eerste route is voor mensen die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de opleiding tot VU Certified Executive Coach. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive Coaching als de PGO Executive Teamcoaching. Daarna schrijven deelnemers een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel, dat relevant is voor de eigen praktijk. De kosten van begeleiding door één van de kerndocenten zijn € 3400,-.

MSc Ashridge

De tweede optie is de route naar Ashridge: in deze variant gaan deelnemers na afronding van de PGO Executive Coaching (die vrijstelling geeft voor module 1 bij Ashridge) door met de Personal Reflective Journal (Module 2), Coach Accreditation (Module 3), Inquiry into the Coaching Profession (Module 4) en Inquiry into own Coaching Practice (Module 5). Deze optie is interessant voor deelnemers die een internationale accreditatie en MSc nastreven in executive coaching. De Ashridge Coach Accreditation (Module 1 tot en met 3) is gecertificeerd op senior practitioner niveau door de EMCC. Erik de Haan is programmaleider van deze route.

MSc VU

De derde route is voor mensen die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel van onze cliënten werken. Deze deelnemers kunnen na afronding van de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching doorstromen naar de parttime MSc in Business Administration van de VU.  Dit programma leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. De module Executive Coaching of Executive Teamcoaching kan als invulling van deze specialisatie gekozen worden. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching."

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!