Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector: Van belofte naar resultaat

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector

De leergang 'Datagedreven Sturing in de Publieke Sector' bestaat uit 8 dagen:

Dag 1 - De veranderkundige opgave
Dag 2 - De basis van het data-domein
Dag 3 - Successen boeken
Dag 4 - De kansen en mogelijkheden van data science
Dag 5 - Samenwerken in data-ecosystemen
Dag 6 - Van visualiseren naar transformeren
Dag 7 - Jouw aanpak: van leren naar doen
Dag 8 - Ervaringen delen: acties aanscherpen en doelen realiseren

Kortom, jij bent na afronding van de leergang in staat om de verandering naar datagedreven sturing succesvol vorm te geven in jouw organisatie.

 • Programma

  DAG 1 - DE VERANDERKUNDIGE OPGAVE

  Datagestuurd werken: van abstractie tot concrete resultaten

  In deze sessie word je meegenomen in wat datagestuurd werken is, wat dit vraagt van jou en jouw organisatie? Je krijgt inzicht in bewezen veranderkundige interventies om ambities om te zetten in concrete resultaten en hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

  Waardecreatie met data: een datagedreven business model

  Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data, analytics en kunstmatige intelligentie ‘disruptive innovations’ zijn die grote consequenties voor veel organisaties kunnen hebben. Door hands-on ervaring op te doen wordt duidelijk waar kansen en uitdagingen liggen voor het creëren van waarde met data en analytics voor jouw organisatie

  DAG 2 – DE BASIS VAN HET ‘DATADOMEIN’

  Data analytics: the basics

  Op het moment dat je je verdiept in de wereld van data, dan vliegen de ingewikkelde termen je om de oren: big data, data-science, business analytics, data mining, machine learning artificial intelligence, datakwaliteit, data engineer, data scientist, data stewardship data-architectuur, datawarehouse, datalake, analytics stack, etc. Na deze module begrijp jij de belangrijkste termen en begrippen in het datadomein en ben je in staat om de zin en onzin van elkaar te scheiden en betere keuzes te maken voor jouw organisatie.

  Verantwoord gebruik van data: recht en ethiek

  "Helaas, dat mag niet vanwege privacy" wordt te pas en onpas gebruikt, maar wat mag er wel? Verantwoord gebruik van data is een belangrijke randvoorwaarde voor het creëren van maatschappelijk draagvlak. In deze module ga jij aan de slag met de juridische (GDPR, AVG) en ethische kaders (‘ethical impact assessment’) en op zoek naar kansen en mogelijkheden van data, waarbij de risico's op het gebied van ethiek, privacy en mensenrechten geborgd zijn.

  DAG 3 – SUCCESSEN BOEKEN

  Design Sprint: in 5 dagen van idee tot werkend prototype

  De kracht van de aanpak is dat razendsnel, concrete resultaten worden geleverd, die bewijzen aan de organisatie dat datagedreven sturing werkt. De Design Sprint is een aanpak waarbij in een hele korte doorlooptijd een uitdaging werkelijk getoetst wordt op basis van een prototype van een data-oplossing die gevalideerd kan worden bij alle relevante stakeholders binnen en buiten jouw organisatie.

  Design thinking in datagestuurd werken

  Design thinking is hip, de belofte is groot, maar in de publieke sector blijft het vaak bij mooie verhalen. In Amsterdam gebruikt het FIXXX-team hun eigen methode die bewijst dat het centraal stellen van de inwoners loont. Deze innovatieve methode houdt voortdurend de inwoner en het op te lossen maatschappelijke vraagstuk in beeld, met hele mooie resultaten als gevolg.

  DAG 4 - DE KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VAN DATA SCIENCE

  De voorspellende overheid: data-science-technieken in beeld
  Voorspellende analyses met machine learning hebben een gigantische vlucht genomen. Techbedrijven zijn in staat om belangrijke gebeurtenissen eerder te voorspellen dan wie dan ook, terwijl webwinkels, zoals Bol.com en Amazon, zodanig klantgedrag kunnen voorspellen dat zij producten al verschepen voordat ze besteld zijn. Maak kennis met data-science-technieken en vele voorbeelden uit de publieke sector.

  Een introductie op artificial intelligence & machine learning
  De module heeft primair een managementperspectief, dus de toepassing staat centraal. Artificial intelligence, machine learning en algoritmes worden toegankelijk en voelbaar gemaakt. Jij gaat aan de slag in een open source-omgeving om de technieken zelf te ervaren. De focus ligt op de waarde, het gebruik en het begrijpen van deze relevante data-science-technieken, zodat jij kunt beoordelen hoe je ze kunt inzetten in jouw organisatie.

  DAG 5 - SAMENWERKEN IN DATA-ECOSYSTEMEN

  Dataplatformen: de kracht van open data
  In deze module staat kracht van integratie van data centraal op basis van bestaande data ecosystemen. Je gaat ervaren hoe je zelf tot betere besluiten kunt komen op basis van geodata in het SPINlab of mobiliteitsdata in het Fieldlab van de Vrije Universiteit. Hoe kom je tot concrete inzichten door de integratie van open data? Deze module biedt veel ruimte om dieper in te gaan op ‘wat'- en ‘hoe'-vragen rondom data-ecosystemen en de manier waarop jij deze kunt inzetten om complexe maatschappelijke vraagstukken in jouw organisatie aan te pakken.

  Data-ecosystemen: samenwerken in een wereld van digitale innovatie
  Opgaven in de samenleving laten zich niet vangen door de grenzen van een organisatie, daarmee zijn datavraagstukken per definitie multidisciplinair. Hoe zorg je dat de juiste partners aan tafel komen in een data ecosysteem? Hoe kun je op een veilige manier daadwerkelijk data delen? Hoe borgen we de eigendom van data? Wat zijn de kritieke succesfactoren en valkuilen om een succesvol data ecosysteem te ontwikkelen? Na deze module weet jij hoe je een data ecosysteem kunt ontwikkelen om samen met partners complexe maatschappelijke vraagstukken op basis van data aan te pakken.

  DAG 6 - VAN VISUALISEREN NAAR TRANSFORMEREN

  Visual storytelling
  In deze module staat de kunst van datavisualisaties centraal. Hoe communiceer je nieuwe inzichten aan de hand van één verhelderende visualisatie? Tijdens deze module ervaar jij het ontwerpproces van een visualisatie aan de hand van veel inspirerende praktijkvoorbeelden, de zoektocht naar het verhaal achter de data, en net zo belangrijk, de valkuilen en risico's.

  Van optimalisatie naar digitale transformatie
  Willen overheden nog maatschappelijk gelegitimeerd blijven, dan moeten ze met haastige spoed aan de slag met digitale tránsformatie. Dat is echt iets anders, radicaal anders zelfs. Het is helaas ingewikkeld, bloedeng en waarschijnlijk onmogelijk. Toch is er gewoonweg geen keus. Het goede nieuws is dat er een veranderaanpak mogelijk is die succesvol blijkt.

  DAG 7 - JOUW AANPAK

  Van leren naar doen
  Aan het einde van elke module nemen we de ruimte om te reflecteren op de inhoud. Wat zijn nieuwe inzichten? Wat betekent dit voor jou en jouw organisatie? Hoe ga je de inzichten gebruiken in de praktijk? Op basis van korte reflecties werk jij aan jouw aanpak om de verandering van datagestuurd werken in jouw organisatie te versnellen. Tijdens de afrondende dag staat het leren tussen de deelnemers centraal, wisselen we inzichten uit en vertalen we persoonlijke lessen naar concrete handelingsperspectieven om daar direct mee aan de slag te gaan.

  DAG 8 – ERVARINGEN DELEN

  Ervaringen delen, acties aanscherpen, doelen realiseren
  Na een periode van een half jaar wordt een ‘terugkomdag’ georganiseerd waarin de deelnemers hun ervaringen delen met het toepassen en implementeren van de kennis die tijdens de leergang is overgedragen. Op basis van vragen zoals  ‘Waar ben ik de afgelopen periode tegenaan gelopen, wat is er goed gegaan, wat niet?’ en ‘Wat zijn mijn uitdagingen voor de komende periode als het om datagedreven sturing gaat?’ worden ervaringen gedeeld, met als doel het aanscherpen van acties in de eigen organisatie.

 • Docenten

  Prof. dr. ir. Hans Berends - Hoogleraar Innovatie en Organisatie en Vice-Decaan Onderzoek aan de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.

  Berends is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn huidige onderzoek binnen het KIN Center for Digital Innovation richt zich op het organiseren van digitale innovatieprocessen in en tussen organisaties, met bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van samenwerking rond platformen en in ecosystemen. Daarnaast geeft hij onderwijs over innovatiemanagement en onderzoeksmethoden in master, PhD, en executive education programma's.

  Prof dr. Frans Feldberg - Hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam

  Frans Feldberg is medeoprichter en directeur van ‘the Amsterdam Center for Business Analyitcs’ (www.acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van big data, business analytics en data science (VU instituut). ACBA werkt samen met een variëteit aan organisaties (profit en non-profit) aan big data, business analytics en artificial intelligence projecten. Frans is tevens mede-oprichter van Data Science Alkmaar, een regionaal kennis- en innovatiecentrum op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie, waarin de gemeente Alkmaar, Vrije Universiteit en het regionale bedrijfsleven intensief samenwerken.

  Maarten Geraets - Managing partner van Tiltshift

  Design thinking is hip, de belofte groot, maar in de publieke sector blijft het vaak bij mooie verhalen, maar niet bij Maarten. Hij heeft basis van Design thinking verschillende innovatieprojecten opgezet en uitgevoerd om tastbare problemen in de stad op te lossen en zo de digitale transformatie van de onder andere Gemeente Amsterdam vorm te geven.

  Jan van Ginkel - Concern directeur provincie Zuid Holland

  Jan van Ginkel is sinds 1 september 2017 loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris/algemeen directeur van Zaanstad en Schiedam. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Hij is in zijn hele loopbaan bezig geweest met radicale innovaties in de overheid.

  Tim Paauw - Data Scientist Ynformed

  Tim Paauw is Data scientist bij Ynformed, een Nederlands data science-bureau met een sterke focus op de zorg en publieke sector. Hij heeft ruime ervaring met uitvoeren van geavanceerde analyses op grote hoeveelheden data. Tim is een veel gevraagd spreker en trainer over data science.

  Tom Pots - Programmamanager datagestuurd werken

  Na 8 jaar Berenschot wilde Tom doen wat hij adviseerde en is hij in dienst gegaan bij één van zijn klanten. Tom is programmamanager datagestuurd werken bij de gemeente Zaanstad waar hij aan de slag is gegaan om maatschappelijke vraagstukken te verbeteren op basis van data. Tom is een veelgevraagd key note spreker over de verandering van datagestuurd werken en als adviseur en trainer helpt hij organisaties om deze verandering geloofwaardig vorm te geven.

  Dr. Sander Smit - Universitair Docent Business Intelligence & Analytics aan de School of Business and Economics Vrije Universiteit Amsterdam

  Sander Smit is afgestudeerd innovatiewetenschapper. Na een periode te hebben gewerkt als business analyst bij Accenture is hij gepromoveerd in de organisatiewetenschappen. Het werken met en analyseren van grote datasets loopt als een rode draad door zijn carrière. Per 1 november 2018 is hij dan ook gestart als universitair docent Business Intelligence & Analytics aan de School of Business and Economics (Vrije Universiteit Amsterdam). In zijn onderzoek is hij vooral geïnteresseerd in de vraag hoe de vaak complexe vertaalslag wordt gemaakt van "harde" en ruwe data naar bruikbare, waarde creërende informatie voor organisaties.

  Dr. Jurriaan Souer - Co founder & product strategist Shinto Labs

  Jurriaan Souer is gepromoveerd in Information and Computing Sciences en heeft jaren in de software industrie gewerkt, waaronder enkele jaren in Silicon Valley. Daar is hij in aanraking gekomen met de Lean Startup aanpak. Sindsdien zet hij zijn kennis en ervaring in om Lean werken toe te passen in de publieke sector en voor een mooiere toekomst.

  Paul Strijp - Adviseur nieuwe technologie en data / organisatiestrategie provincie Noord-Holland. Paul houdt zich bij de provincie Noord-Holland bezig met diverse data-vraagstukken, bijvoorbeeld ethiek, governance en de ruimtelijk-economische invloed van nieuwe technologieën. Ook publiceert hij regelmatig over de betekenis van digitalisering voor de publieke sector. 

  Frédérik Ruys - Frédérik is information designer en datajournalist ‘infographics’ en één van de oprichters van het Infographics Congres, samensteller van het boek Infographics in Nederland en eigenaar van Vizualism. Frédérik Ruys was verantwoordelijk voor de datavisualisaties van de succesvolle docuserie ‘Nederland van Boven’ van de VPRO. Hij is onderscheiden met diverse prijzen, waaronder de Infographic Jaarprijs (2009, 2012, 2013, 2016), de European News Design Award (2008, 2009, 2010) en de Malofiej (2014).

  Prof.dr.ir. Jeroen de Ridder - Universitair Hoofddocent Filosofie, Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en Bijzonder Hoogleraar Christelijke Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen. De Ridder is gepromoveerd aan de TU Delft in de techniekfilosofie en gespecialiseerd in epistemologie (kennisleer) en wetenschapsfilosofie. Zijn huidige onderzoek gaat over de rol van kennis in de liberale democratie. Een van de uitdagingen waar hij aan werkt is hoe die rol aan het veranderen is door het toenemende gebruik van digitale platforms voor informatie-uitwisseling. Hij geeft daarnaast onderwijs in de epistemologie, wetenschapsfilosofie, bedrijfsethiek en digitale ethiek.