Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De VU is de ‘hofleverancier’ van de Nederlandse financiële top

Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)

De opleiding is opgebouwd vanuit 4 thema's waar de "allround controller" van morgen in de praktijk mee te maken krijgt:

1. Digitalisering en robotisering
2. Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data
3. Fact based en evidence based plan- en besluitvorming
4. Finance als betrouwbare gesprekspartner van het management

“Perfecte mix van theorie en praktijk”

— Erik Swelheim, CFO KLM

Download de brochure en de studiegids voor een uitgebreide omschrijving van de vakken. Zie ook onderin deze pagina voor een afzonderlijke bespreking van elk thema. 

Alumni

De Alumnivereniging VU Register Controllers is opgericht in 2001 en heeft tot doel het behouden en bevorderen van contacten tussen oud-studenten van de Postgraduate Controllersopleiding aan de Vrije Universiteit. De belangrijkste doelgroep bestaat uit de inmiddels meer dan 1650 Register Controllers die sinds 1986 de opleiding aan de VU afgerond hebben. Het bereik van de Alumnivereniging beslaat hiermee bijna een derde van alle Register Controllers in Nederland. Naast VU RC’s zijn ook nog niet afgestudeerde VU RC-studenten van harte welkom als aspirant-lid.

“Professionele vriendschappen van blijvende waarde”

— Jan van Leeuwen, Voorzitter van Curatorium EMFC opleiding Vrije Universiteit Amsterdam

Verder heeft de Alumnivereniging tot doel deze VU RC’s in samenwerking met de Vrije Universiteit periodiek op de hoogte te houden van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen. De Alumnivereniging beoogt de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Mede dankzij sponsoring is het (aspirant-)lidmaatschap tot op heden gratis.

“Alumninetwerk heeft veel waarde”

— Arjan Kaaks, Executive en Non-executive Board Member 

De voornaamste activiteiten van de vereniging zijn:

 • Jaarlijkse diverse lezingen over een actueel onderwerp uit de dagelijkse praktijk van de Controller / CFO, verzorgd door gastsprekers (veelal CFO's) die hun sporen in de financiële functie ruimschoots hebben verdiend.
 • Jaarlijks een Annual Update, verzorgd in samenwerking met de Vrije Universiteit en geselecteerde gastsprekers; de laatste ontwikkelingen in het vakgebied worden belicht.
 • Een besloten linked-in groep, exclusief voor VU RC's.

Zie ook: Besloten Linkedin groep VU RC Alumnivereniging

Docenten

Het docentencorps bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. Het programma wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd.

“Inhoudelijke focus en gepassioneerd docentenkorps”

Fred Romijnsen, Executive Vice President Aegon NV – Global Head Financial Institutions 

De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. Onderstaand een overzicht van bij de opleiding betrokken docenten:

(Advanced) Management Control

Management Accounting

 • Dr. E. Wiersma

Data Analytics & Business Intelligence

Information, Technology & Control

Investment Appraisal & Business Valuation

Financial Reporting & Analysis

Risk Management

Corporate Finance

Strategy

Controllership

 • Drs. M. Botman

Treasury Management

 • Prof. L. Keuleneer MBA

Corporate Tax Law

 • S. Kuijper LLM

Law & Governance

Thesis


Programmaleiding

De dagelijkse leiding van de opleiding berust bij Prof. dr. Bert Steens RC.

Curatorium

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. Het curatorium heeft daartoe een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. De finale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de VU.

Het curatorium bestaat thans uit:

Drs. J. van Leeuwen RC, voorzitter 
CFO- en Senior Finance Executive-posities bij o.a. AkzoNobel, Philips, Shell.

Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC
CFO, Unilever Food Solutions

Drs. P.W. Gerssen RC
COO/FM Shell Asset Management Company BV

Mw. Ir. N.G. Dalstra RC
CFO, Royal HaskoningDHV

S. Siemer MSc
Regional CFO Heineken Africa Middle East and Eastern Europe

Mw. J. van der Meijs MSc CIMA
CFO, Royal Schiphol Group

E. Swelheim RC
CFO, KLM

R. Gatzen MSc
Group Controller AkzoNobel

Drs. R. Lanen RC
CFO Randstad Nederland

Programma

 • Digitalisering en robotisering

  Als digitalisering Finance overkomt - bijvoorbeeld door robotisering - dan kan het geen in-control verklaring meer afgeven, doordat het onvoldoende aangesloten is op de gedigitaliseerde processen. Juist daarom is het belangrijk dat je als executive in finance informatie, technologie en control behandelt als geïntegreerd vraagstuk.

  Daarom aan de VU: een geïntegreerde aanpak
  De EMFC-opleiding aan de VU integreert de disciplines Accounting Information Systems (AIS), Information Management (IM) en Internal Control (IC) in een nieuw vak: Information, Technology & Control (I,T&C). Zo borgen we dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke disciplines worden ingevuld vanuit de moderne bedrijfsomgeving.

 • Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data

  De hoeveelheden data die intern en extern beschikbaar zijn, groeien nog steeds. Ook worden data steeds pluriformer. Als dit ertoe leidt dat de beschikbaarheid van data zich concentreert binnen IT, dan komen de data niet dáár terecht waar ze toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering.

  Daarom aan de VU: data analytics en business intelligence als kerncompetenties
  Juist daarom integreert de EMFC-opleiding aan de VU data analytics en business intelligence. Als executive in finance leer je ze te behandelen als geïntegreerd vraagstuk. Je wordt getraind om op het gebied van management control en management accounting analytics toe te passen bij vraagstukken die rijk zijn aan data en aan de dagelijkse praktijk zijn ontleend, en dus ook complex van aard zijn. Al doende leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen.

 • Fact based en evidence based plan- en besluitvorming

  Als er meer data beschikbaar komt, kunnen plan- en besluitvorming meer en meer fact based en evidence based worden.

  Daarom aan de VU: praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie als basis
  De EMFC-opleiding aan de VU verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control koppelen we aan praktijkpapers.

 • Finance als betrouwbare gesprekspartner van het management

  Naast de drie hiervoor genoemde 'nieuwe' thema's blijven ook een aantal meer 'traditionele' competenties tot het basisarsenaal van de finance executive behoren.

  Daarom aan de VU: ruim aandacht voor de kerncompetenties die je nodig hebt

  Zoals:

  • externe berichtgeving helpen opstellen en duiden (inclusief corporate social responsibility en integrated reporting) en gerelateerde risico's managen;
  • (management)controlprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • een goede businesscase opstellen;
  • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
  • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
  • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
  • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
  • de financiële functie organiseren.
 • De Scriptieprijs

  De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs heeft tot doel het stimuleren van het onderwijs aan de Postdoctorale Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit doet zij door het jaarlijks uitreiken van een prijs aan de student die het beste afstudeeronderzoek heeft geschreven. De eerste prijs bedraagt € 2.500,- de tweede prijs € 500,- De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend.

  De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs is in 1998 opgericht door professor Henk Meij (1928-2007). Henk was geruime tijd CFO van Unilever. Hij stond mede aan de wieg van de postdoctorale Controllersopleiding aan de VU en heeft vele jaren als hoogleraar les gegeven op het gebied van Strategic Planning. Henk heeft zelf jarenlang als buitengewoon hoogleraar lesgegeven aan de Controllersopleiding.

  Naar de prijs kunnen studenten meedingen die voor de scriptie een cijfer van een 8 of hoger hebben gehaald en die voorgedragen worden door hun begeleider. 

  Criteria
  De criteria op basis waarvan de jury de scripties beoordeelt, zijn:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Meerwaarde voor de onderneming
  • Oorspronkelijkheid
  • Presentatie en vormgeving

  Jury
  De leden van de jury zijn:

  • Prof. dr. Tom Groot, Hoogleraar Management Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam en directeur ARCA (Amsterdam Research Center in Accounting), voorzitter van de jury
  • Prof. dr. Robert van der Meer, Hoogleraar Finance, Rijksuniversiteit Groningen
  • Hans Janssen RC, CFO Mediq
  • Brigitte de Graaff LLM MSc CMA, Promovenda, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam
  • Louis Spoor RA, docent Bestuurlijke Informatieverzorging, Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam en secretaris van de jury

  Bestuur
  Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Staffan Meij, Directeur Read Speaker en voorzitter Stichtingsbestuur
  • Prof. dr. Bert Steens RC
  • Ir. Jan van Leeuwen RC, voorzitter Curatorium Controllersopleiding VU

  Contact
  Professor Henk Meij Scriptieprijs
  Postdoctorale Controllersopleiding VU, kamer 6A-43
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
  secretaris@scriptieprijs.org

  Anbi-status