Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Data omvormen tot ‘actionable insights’

Business Analytics & Data Science

De opleiding is zowel geschikt voor personen die zich bezighouden met het omzetten van data in ‘actionable insights’ als voor personen die de resultaten van en behoefte aan dergelijke actiegerichte inzichten moeten definiëren en beoordelen (tactisch en strategisch management).


Met iedere potentiële deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd. Op basis van dit intakegesprek wordt bepaald of de kandidaat over het geschikte profiel beschikt en direct deel kan nemen, of dat er sprake is van deficiënties die moeten worden weggewerkt alvorens met het programma te kunnen starten. 

Om tot de opleiding te worden toegelaten, dient in beginsel aan de volgende toelatingseisen te worden voldaan:

 • Een afgeronde academische opleiding op masterniveau*
 • Minimaal drie jaar werkervaring
 • Voldoende kennis van onderzoeksmethoden en wiskunde

Het collegeprogramma is in beginsel Nederlandstalig, dit laat echter onverlet dat er mogelijk colleges door Engelstalige docenten worden verzorgd. Bovendien is de literatuur die in de opleiding wordt gebruikt overwegend Engelstalig; goede beheersing van de Engelse taal is dus wenselijk.

*Heeft u een diploma van een HBO- of universitaire bacheloropleiding met een typisch analytisch (beta-)profiel, dan kan het zeker zijn dat u toch voldoet aan de toelatingseisen. Het gaat daarbij namelijk vooral om een academisch werk- en denkniveau. Neem in dat geval gerust contact met ons op om dit af te stemmen.

Praktische informatie

 • Collegegeld

  Het cursusgeld voor de opleiding wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2020/2021 bedraagt dit € 16.250,- per persoon. Dit cursusgeld is een all-in tarief en bevat de kosten voor inschrijving als student en het onderwijs aan de universiteit tijdens de opleiding, inclusief gebruik van faciliteiten van de universiteit, verplichte literatuur en deelname aan het afsluitende INFORMS-examen. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten, en de kosten die worden gemaakt voor ondersteuning bij het wegwerken van eventuele deficiënties.

  Op inschrijvingen zijn de betalingsvoorwaarden van de PGO van toepassing. Wij sturen de factuur naar het adres aangegeven op het inschrijfformulier. Opleidingskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar voor u of uw werkgever. Raadpleeg voor meer informatie hieromtrent de website van de Belastingdienst.

 • Collegedagen & studiebelasting

  De opleiding start in september en duurt één jaar. Zij bestaat uit collegedagen op de VU in Amsterdam, in principe elke vrijdag van 9.30 tot 16.30. De voorbereidingstijd voor elke collegedag bestaat uit 8 tot 12 uur zelfstudie.

 • Onderwijsmodel

  Op de collegedagen wordt een combinatie aangeboden van hoorcolleges, werkcolleges, interactieve werkvormen en tutorials. De collegedagen worden verzorgd door ervaren docenten uit de relevante gebieden. Daar de groep studenten een gemêleerd gezelschap is met verschillende expertises, achtergronden en functies in diverse werkvelden, wordt interactie en ‘kruisbestuiving’ tussen de studenten ook nadrukkelijk gestimuleerd.

  Studenten die succesvol aan de opleiding hebben deelgenomen, ontvangen na afloop een certificaat. Voor studenten die dat wensen bereidt het programma voor op het INFORMS-examen Certified Analytics Professional.

Wil je meer weten?

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager) en Nicole Lijs (medewerker studentenzaken) staan je altijd graag te woord.

020 - 598 36 08