Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein: wat is strategisch partnerschap?

Programma Bestuur & Toezicht

De Masterclasses zijn altijd op dinsdag, van 13.00 - 20.00 uur op de VU. Naast Rienk Goodijk staan een aantal gastdocenten met zowel kennis van wetenschap als praktijk op het programma. Tussen het middag- en avondprogramma wordt voor een warme maaltijd gezorgd. 

  1. De actuele ontwikkelingen op het gebied van governance in het (semi-) publieke domein
  2. Boardroom dynamics, leiderschap en gedrag
  3. Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en de risico’s
  4. De informatievoorziening en omgang met belanghebbenden/stakeholders
  5. Vertrouwen, legitimering en verantwoording
  6. Invulling geven aan strategisch partnerschap