Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

OBM maakt elke optimalisatieslag mogelijk

ADRIBA Certified OBM Practitioner

De noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds groter. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management. Tot nu toe ontbrak het hen aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen.

ADRIBA, een expertisecentrum van de Vrije Universiteit, biedt nu als eerste en enige instituut in Nederland een certificering op het gebied van Organizational Behavior Management (OBM), middels de cursus OBM Practitioner. OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Deze aanpak sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, etc. Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Tevens wordt deze evidence based methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast. Ook in Nederland is OBM al in honderden cases toegepast. OBM is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties toenemen.

Het feit dat onze aanpak zo fundamenteel is, maakt deze zeer breed toepasbaar. Of het nu gaat om productiviteit, procesverbetering, klantgerichtheid, verzuim, sales, kwaliteit of fysieke veiligheid: OBM is in vele situaties al succesvol toegepast. 

Partners

Online Open Avond

Donderdag 3 september 2020

Meld je nu aan!